Tjenesteydelser - 536396-2019

Submission deadline has been amended by:  565238-2019
12/11/2019    S218

Danmark-Roskilde: Smedearbejder

2019/S 218-536396

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: ARGO I/S
CVR-nummer: 13507406
Postadresse: Håndværkervej 70
By: Roskilde
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jesper Marker
E-mail: jma@argo.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/113523614.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/113523614.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/113523614.aspx
I.6)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af smedearbejde til ARGOs kraftvarmeværk

Sagsnr.: 1492
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71550000 Smedearbejder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Smedearbejde - drift og vedligeholdelse på ARGOs kraftvarmeværk.

Udbuddet omfatter smedearbejde bestående af årlig revision af 2 ovne på ARGOs kraftvarmeværk. Derudover løbende samt akut fejlfinding, reparationsarbejde, levering og installation af reservedele og funktionskontrol på ARGOs kraftvarmeværk.

Tryk her https://permalink.mercell.com/113523614.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 1: Trykbærende smedearbejde

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000 Smedearbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens genstand er smedearbejde på ARGOs kraftvarmeværk. Smedearbejdet er bestående af årlig revision af 2 ovne på kraftvarmeværket. Derudover løbende fejlfinding, reparationsarbejde, levering og installation af reservedele og funktionskontrol på ARGOs kraftvarmeværk.

Delaftale 1 omfatter opgaver vedrørende akut trykbærende smedeopgaver på ARGOs 2 kedler og kedelrør.

Den største opgave afvikles hen over sommerperioden, hvor ordregivers 2 kedler på skift er lukket ned med henblik på gennemgribende revision af anlæggene. I perioden for revision arbejdes der hele døgnet/alle ugens dage "24/7", således at de 2 kedler er lukket ned i kortest mulig tid (ca. 3 uger ad gangen).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 28/02/2020
Slut: 27/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere pr. delaftale opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere pr. delaftale, som ordregiver vurdere er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering hvilke ansøgere, som har indsendt af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. beskrivelsen i punkt 3.5.4.

I forbindelse med ansøgernes egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på sammenlignelig erfaring med smedeopgaver i et økonomisk og personalemæssigt omfang med tidsfrister, døgndrift og koordinering med øvrige håndværk, der er sammenlignelig med den udbudte kontrakt for ARGO.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 2 Normal (løbende) smedearbejde

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000 Smedearbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens genstand er smedearbejde på ARGOs kraftvarmeværk. Smedearbejdet er bestående af årlig revision af 2 ovne på kraftvarmeværket. Derudover løbende fejlfinding, reparationsarbejde, levering og installation af reservedele og funktionskontrol på ARGOs kraftvarmeværk.

Delaftale 2 omfatter opgaver vedrørende normalt løbende smedearbejde, som ikke er omfattet af delaftale 1 eller delaftale 3.

Den største opgave afvikles hen over sommerperioden, hvor ordregivers 2 kedler på skift er lukket ned med henblik på gennemgribende revision af anlæggene. I perioden for revision arbejdes der hele døgnet/alle

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 39 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 28/02/2020
Slut: 27/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 1 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere pr. delaftale opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere pr. delaftale, som ordregiver vurdere er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering hvilke ansøgere, som har indsendt af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. beskrivelsen i punkt 3.5.4.

I forbindelse med ansøgernes egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på sammenlignelig erfaring med smedeopgaver i et økonomisk og personalemæssigt omfang med tidsfrister, døgndrift og koordinering med øvrige håndværk, der er sammenlignelig med den udbudte kontrakt for ARGO.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Delaftale 3 Akut (løbende) smedearbejde

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71550000 Smedearbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontraktens genstand er smedearbejde på ARGOs kraftvarmeværk. Smedearbejdet er bestående af årlig revision af 2 ovne på kraftvarmeværket. Derudover løbende fejlfinding, reparationsarbejde, levering og installation af reservedele og funktionskontrol på ARGOs kraftvarmeværk.

Delaftale 3 omfatter akut normalt smedearbejde, som ikke er omfattet af delaftale 2.

Den største opgave afvikles hen over sommerperioden, hvor ordregivers 2 kedler på skift er lukket ned med henblik på gennemgribende revision af anlæggene. I perioden for revision arbejdes der hele døgnet/alle ugens dage "24/7", således at de 2 kedler er lukket ned i kortest mulig tid (ca. 3 uger ad gangen).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 26 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 28/02/2020
Slut: 27/02/2023
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 1 år

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end 5 ansøgere pr. delaftale opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 5 ansøgere pr. delaftale, som ordregiver vurdere er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering hvilke ansøgere, som har indsendt af de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. beskrivelsen i punkt 3.5.4.

I forbindelse med ansøgernes egnethed til at løfte opgaven, vil ordregiver lægge størst vægt på sammenlignelig erfaring med smedeopgaver i et økonomisk og personalemæssigt omfang med tidsfrister, døgndrift og koordinering med øvrige håndværk, der er sammenlignelig med den udbudte kontrakt for ARGO.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Finansielle nøgletal, egenkapital de seneste 3 regnskabsår:

- Specifik årsomsætning,

- Erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Finansielle nøgletal, egenkapital de seneste 3 regnskabsår:

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

Såfremt ansøgeren støtter sig til udnyttelse af andre enheders kapacitet til opfyldelse af dette mindstekrav, skal der vedlægges en særskilt ESPD, og støtteerklæring ved ansøgning.

- Specifik årsomsætning:

Det er et mindstekrav, at ansøger har haft en omsætning indenfor tilsvarende opgaver, som de udbudte, i de 2 seneste afsluttede regnskabsår på mindst 10 000 000 DKK pr. år i omsætning, med tilsvarende opgaver mens indenfor smedeopgaver med kedler og lignende.

- Erhvervsansvarsforsikring:

Det er et mindstekrav, at ansøger har en erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på mindst 10 000 000 DKK ved personskade og tingsskade i dækningsomfang pr. skade pr. år.

Såfremt ansøgeren støtter sig til udnyttelse af andre enheders kapacitet til opfyldelse af dette mindstekrav, skal der vedlægges en særskilt ESPD, og støtteerklæring ved ansøgning.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type,

- Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer,

- Andel i underleverance.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

- Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type:

Ansøger skal i ESPD'ets del IV, afsnit C beskrive ansøgers organisation, som vil blive anvendt i løsningen af opgaven, herunder ansøgers erfaring indenfor de seneste 3 år med lignende opgaver, som de udbudte. Med relevant erfaring fra lignende opgave menes smedeopgaver i omfang (økonomi og personale) og tidsfrister, herunder døgndrift og koordinering med øvrige håndværk.

Ansøger kan maksimalt oplyse 5 referencer vedrørende lignende opgave som er udført eller afsluttet inden for de seneste 3 år.

Referencerne skal indeholde en beskrivelse af leverancens genstand, den samlede kontraktværdi og startdato og slutdato og navnet på den offentlige eller private modtager. Noter tillige en kontaktperson fra referencen, som Ordregiver har mulighed for at rette henvendelse til.

Hvis ansøger oplyser mere end 5 kontrakter, så vil kun de 5 nyeste kontrakter (regnet fra startdato) blive taget i betragtning.

- Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer:

Det er et mindstekrav at der benyttes uddannende svejsere, som har de til en hver tid krævede certifikater og uddannelser.

- Andel i underleverance:

Det er et mindstekrav at ansøger oplyser om der vil blive anvendt underleverandører ved udførelse af opgaven

Såfremt ansøgeren støtter sig til udnyttelse af andre enheders kapacitet til opfyldelse af dette mindstekrav, skal der vedlægges en særskilt ESPD, og støtteerklæring ved ansøgning.

III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Kvalitetssikringsstandarder og miljøledelsessystemer:

Tilbudsgiver skal dokumentere, at virksomheden har et miljøledelses- og kvalitetssikringssystem, der er certificeret af et uafhængigt organ eller opfylder betingelserne for at kunne blive certificeret af et uafhængigt organ. Kravet anses dog tillige for opfyldt, hvis virksomheden dokumenterer, at certificeringen vil være opnået eller betingelserne for at kunne blive certificeret af et uafhængigt organ vil være opfyldt senest 9 måneder efter kontraktstart. Der gøres opmærksom på, at tilsvarende krav skal opfyldes af evt. underleverandører.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/12/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2019