Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 536463-2019

12/11/2019    S218

Polonia-Varsovia: Servicios de mantenimiento y reparación de software

2019/S 218-536463

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Energa-Operator SA
Dirección postal: ul. Marynarki Polskiej 130
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-557
País: Polonia
Persona de contacto: Leszek Filipski
Correo electrónico: leszek.filipski@energa.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.energa-operator.pl/
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Serwis oprogramowania ArcGIS.

Número de referencia: P/1/0100/2019
II.1.2)Código CPV principal
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Świadczenie usług serwisu i wsparcia oprogramowania ArcGIS firmy ESRI w okresie od dnia 13.2.2020 r. do dnia 12.2.2021 r.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Descripción del contrato:

Świadczenie usług serwisu i wsparcia oprogramowania ArcGIS firmy ESRI w okresie od dnia 13.2.2020 r. do dnia 12.2.2021 r.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie z wolnej ręki.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • El contrato no entra en el ámbito de aplicación de la Directiva
Explicación:

Oprogramowanie ArcGIS, którego producentem i właścicielem jest firma Environmental Systems Research Institute (ESRI) Inc., USA, wykorzystuje się w Energa-Operator SA jako podstawowe narzędzie służące do wyświetlania podkładów GISowych. W szczególności wykorzystywane jest ono w strategicznym systemie Segmentu Dystrybucji SID KOMIT (Komputerowy Obraz Majątku Infrastruktury Technicznej), SID KOMIT GEWO (Graficzna Ewidencja) i SID GEWO edit teren. Wykorzystane oprogramowanie umożliwia budowanie oraz analizowanie danych w graficznym modelu sieci obiektów elektroenergetycznych. Oprogramowanie ArcGIS pozwala na wielowarstwowe zarządzanie mapą, przez co możliwe są podglądy podkładów takich jak ulice, budynki, sieci energetyczne, gazowe, podziały działek oraz mapy sieci poszczególnych napięć. Dzięki zastosowaniu technologii firmy ESRI wyszczególnione moduły zostały wzbogacone o funkcjonalność wykonywania różnego rodzaju analiz przestrzennych i obszarowych takich jak długość linii przebiegających przez tereny leśne czy specyfikacja techniczna elementów sieciowych w konkretnej gminie.

Zbierane i zgromadzone w oprogramowaniu ArcGIS dane stanowią także źródło danych dla innych modułów systemu SID (np. AiES, PO, KOT) oraz dla innych systemów takich jak systemy SCADA, systemy bilingowe, Contactis Emergency, Synergy Electric. Wielowarstwowe podkłady GIS na podstawie wprowadzonych dotychczas danych umożliwiają przekrój linii energetycznych i wskazanie ich pojedynczych elementów konstrukcyjnych. Większość procesów związanych z siecią elektroenergetyczną Zamawiającego oraz systemów informatycznych (nie tylko raportujących) opartych jest o informacje zgromadzone w oprogramowaniu ArcGIS, dlatego bieżące utrzymanie tego oprogramowania ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia biznesu. Oprócz procesów związanych z siecią elektroenergetyczną podkłady przestrzenne GIS są również wykorzystywane w systemie monitoringu TAN B.

W opinii Zamawiającego, w przedmiotowej sprawie istnieje konieczność zastosowania trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a i b) Pzp, ze względu na to, że:

— ESRI Polska, która powstała w 1995 roku, jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce oprogramowania firmy Environmental Systems Research Institute (ESRI) Inc. USA, światowego lidera w tworzeniu oprogramowania Systemów Informacji Przestrzennej (GIS),

— ESRI Polska oprócz pełnienia roli krajowego dystrybutora oprogramowania ArcGIS firmy ESRI prowadzi działalność w zakresie specjalistycznego doradztwa, świadczenia usług projektowania

I rozwoju Systemów Informacji Przestrzennej,

— ESRI Polska jest jedynym autoryzowanym dystrybutorem w Polsce oprogramowania firmy ESRI i jest ona upoważniona do: demonstrowania, promocji, sprzedaży, dystrybucji, instalacji, świadczenia pomocy technicznej i prowadzenia szkoleń,

— żaden inny dystrybutor oprogramowania ArcGIS firmy ESRI działający na terenie Unii Europejskiej nie jest autoryzowany przez producenta do świadczenia ww. usług na terenie Polski.

W związku ze ścisłym powiązaniem oprogramowania firmy ESRI z kluczowym Systemem Informacji o Dystrybucji, który wdrożony jest w Energa-Operator SA, nie jest możliwe zastosowanie innego zamiennika oprogramowania GIS (rozwiązania alternatywnego bądź zastępczego). W przypadku próby realizacji takiej zmiany mogłoby to oznaczać konieczność gruntownej przebudowy Systemu Informacji o Dystrybucji (ostatecznie mogłoby się okazać, że technicznie jest to niemożliwe) co w konsekwencji narażało by Energa-Operator SA na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub przebudowane modelu świadczonych usług.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że ESRI Polska Sp. z o.o. jest jedynym wykonawcą, który z uwagi na prawa wyłączne może świadczyć usługi asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ArcGIS firmy ESRI. Dodatkowo wskazać należy, że nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
01/08/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote/concesión: 3 731 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/11/2019