Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536471-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Plovdiv: Vegetables, fruits and nuts

2021/S 206-536471

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA PLOVDIV - RAYON "YuZhEN"
National registration number: 0004715040070
Postal address: ul. MAKEDONIYa No..73A
Town: gr.Plovdiv
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postal code: 4004
Country: Bulgaria
Contact person: Nikolay Kamenov Stoev
E-mail: n.stoev@south-plovdiv.bg
Telephone: +359 32276116
Internet address(es):
Main address: https://south-plovdiv.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/2390
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детската кухня на територията на район „Южен“

II.1.2)Main CPV code
03220000 Vegetables, fruits and nuts
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на пресни плодове и зеленчуци, наричани по-нататък „стоки“ и/или „продукти“, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения - неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Изпълнението на всички дейности ще се осъществява след предварителна заявка от страна на детските заведения, подавани на изпълнителя в писмен вид.

Доставките ще се извършват франко посочен във всяка конкретна заявка административен адрес на територията на град Пловдив.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор; техническата спецификация; техническото и ценовото предложения на изпълнителя.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 249 260.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
03220000 Vegetables, fruits and nuts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на пресни плодове и зеленчуци, наричани по-нататък „стоки“ и/или „продукти“, в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложения - неразделна част от документацията за обществената поръчка.

Изпълнението на всички дейности ще се осъществява след предварителна заявка от страна на детските заведения, подавани на изпълнителя в писмен вид.

Доставките ще се извършват франко посочен във всяка конкретна заявка административен адрес на територията на град Пловдив.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно: проекта на договор; техническата спецификация; техническото и ценовото предложения на изпълнителя.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 141-372987
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16337
Title:

Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детските ясли и детската кухня на територията на район „Южен“

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: С ПЛЮС Н ООД
National registration number: 115274378
Postal address: БЪЛГАРИЯ №.186 ет.2 ап.6
Town: гр. Пловдив
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postal code: 4003
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 249 260.00 BGN
Total value of the contract/lot: 249 260.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021