Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536496-2021

22/10/2021    S206

Romania-Fântânele: Portable computers

2021/S 206-536496

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Comuna Fîntînele
National registration number: 4322459
Postal address: Strada: N/A, nr. 124
Town: Fantanele
NUTS code: RO125 Mureş
Postal code: 547235
Country: Romania
Contact person: Iosif Banyai
E-mail: fintinele@cjmures.ro
Telephone: +40 265580112
Fax: +40 265580112
Internet address(es):
Main address: https://www.fantanele-ms.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziția dotărilor din cadrul proiectului „Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul Școlii gimnaziale Fântânele pentru combatere riscului de infectare cu SARS-COV2”

Reference number: 4322459-2021-4
II.1.2)Main CPV code
30213100 Portable computers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Proiectul propus are ca scop ”Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul Școlii gimnaziale Fântânele pentru combatere riscului de infectare cu SARS-COV2”.

Valoarea estimata a contractului este de 734.096,60 lei. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7 zile Autoritatea Contaractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conform obligatiei prevazuta la art.160, alin. (2) din Legea 98/2016 cu 4 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30141200 Desktop calculators
30232000 Peripheral equipment
32413100 Network routers
38653400 Projection screens
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO125 Mureş
Main site or place of performance:

UAT Comuna Fântânele

II.2.4)Description of the procurement:

Proiectul propus are ca scop ”Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul Școlii gimnaziale Fântânele pentru combatere riscului de infectare cu SARS-COV2”.

Valoarea estimata a contractului este de 734.096,60 lei. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7 zile Autoritatea Contaractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conform obligatiei prevazuta la art.160, alin. (2) din Legea 98/2016 cu 4 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Perioada de garanție tehnică a produselor - Autoritatea Contractanta acorda punctaj pentru ofertele care prezinta o perioada de garanție a produselor mai mare față de perioadă de garanție minim acceptata de 24 de luni, stabilită prin caietul de sarcini. Notă: Termenul de garantie tehnică ofertat va fi acelasi pentru toate produsele. Fiecare ofertant va prezenta o declarație pe propie răspundere, semnată și ștampilată, în original, de către reprezentantul legal care să conțină termenul de garantie, exprimat in luni întregi, fără fracțiuni de luni. / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 177-460680
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Comuna Fântânele
Postal address: 124
Town: Fântânele
Postal code: 547235
Country: Romania
E-mail: fintinele@cjmures.ro
Telephone: +40 265580112
Fax: +40 265580112
Internet address: https://www.fantanele-ms.ro/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021