Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536519-2021

22/10/2021    S206

Estonia-Tallinn: Personal computers

2021/S 206-536519

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Registrite ja Infosüsteemide Keskus
National registration number: 70000310
Postal address: Lubja tn 4
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 10115
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: rik@rik.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.rik.ee/
I.1)Name and addresses
Official name: AS HOOLEKANDETEENUSED
National registration number: 10399457
Postal address: Merimetsa tee 1
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 10614
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: info@hoolekandeteenused.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.hoolekandeteenused.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
National registration number: 90006006
Postal address: Lasnamäe tn 2
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 11412
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: eas@eas.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.eas.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Harku Vallavalitsus
National registration number: 75014132
Postal address: Kallaste tn 12
Town: Harku vald
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 76901
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: harku@harku.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.harku.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Kaitseliit
National registration number: 74000725
Postal address: Toompea tn 8
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 10130
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: info@kaitseliit.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.kaitseliit.ee/
I.1)Name and addresses
Official name: Kuusalu Vallavalitsus
National registration number: 75033496
Postal address: Mõisa tee 17
Town: Kuusalu vald
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 74604
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: vallavalitsus@kuusalu.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.kuusalu.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Narva Linnakantselei
National registration number: 75008485
Postal address: Peetri plats 5
Town: Narva linn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 20308
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: narvalv@narva.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.narva.ee/
I.1)Name and addresses
Official name: Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus
National registration number: 90006101
Postal address: Ädala tn 29
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 10614
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: info@riks.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.riks.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Riigikohus
National registration number: 74001127
Postal address: Lossi tn 17
Town: Tartu linn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 50093
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: info@riigikohus.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.riigikohus.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Saaremaa Vallavalitsus
National registration number: 77000306
Postal address: Tallinna tn 10
Town: Saaremaa vald
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 93819
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: vald@saaremaavald.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.saaremaavald.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Saue Vallavalitsus
National registration number: 77000430
Postal address: Kütise tn 8
Town: Saue vald
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 76505
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: info@sauevald.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://sauevald.ee/
I.1)Name and addresses
Official name: Sihtasutus CR14
National registration number: 90015175
Postal address: Rävala pst 14
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 10143
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: info@cr14.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: https://kaitseministeerium.ee/et/sihtasutus-cr14
I.1)Name and addresses
Official name: Sihtasutus Eesti Ajaloomuuseum
National registration number: 90014603
Postal address: Pirita tee 56
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 12011
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: post@ajaloomuuseum.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.ajaloomuuseum.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus
National registration number: 90005946
Postal address: Narva mnt 7a
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 10117
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: info@kik.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.kik.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Sihtasutus Kutsekoda
National registration number: 90006414
Postal address: Mustamäe tee 16
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 10617
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: kutsekoda@kutsekoda.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.kutsekoda.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Tallinna Tehnikaülikool
National registration number: 74000323
Postal address: Ehitajate tee 5
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 19086
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: hanked@taltech.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.taltech.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Tallinna Ülikool
National registration number: 74000122
Postal address: Narva mnt 25
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 10120
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: eda.viisma@tlu.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.tlu.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Tartu Ülikool
National registration number: 74001073
Postal address: Ülikooli tn 18
Town: Tartu linn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 50090
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: info@ut.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: https://www.ut.ee
I.1)Name and addresses
Official name: Viljandi Vallavalitsus
National registration number: 75038606
Postal address: Kauba tn 9
Town: Viljandi linn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 71020
Country: Estonia
Contact person: ANNE PÕLDRE
E-mail: viljandivald@viljandivald.ee
Telephone: +372 53972061
Internet address(es):
Main address: http://www.viljandivald.ee
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga

Reference number: 232482
II.1.2)Main CPV code
30213000 Personal computers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Registrite ja Infosüsteemide Keskus hangib Vabariigi Valitsuse 30.06.2016 korralduse nr 225 alusel keskselt kontoritöökoha sülearvuteid. Hanke alusel sõlmitud raamleping laieneb kõigile riigiastustele, kes on vastavas korralduses nimetatud ning lisaks juriidilistele isikutele, kes on volitanud RIK-i hanget korraldama vastava volikirja alusel (ühishankijad, kes on toodud ühishankijate nimekirjas) ja vabatahtliku keskse hankimise kaudu soetajatele.

Hankelepinguid sõlmitakse nii asjade väljaostmiseks (asja omandamise õigusega) kui ka rentimiseks (asja omandamise õiguseta). Hankelepingu esemeks on sülearvutid (osad 1-2 sh tahvelarvutid) koos tarkvaralitsentside, lisaseadmete ja -komponentidega. Hankelepingu eseme hulka kuulub ka renditava asja kindlustus, ostetava või renditava asja kohale toomine hankija määratud asukohta Eestis ning hankelepingu lõppemisel renditava asja tagastamine (tagasivõtmine) hankija poolt määratud asukohas Eestis.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 10 560 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mitme pakkujaga raamleping tahvelarvutite soetamiseks

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EE Eesti
Main site or place of performance:

Eesti

II.2.4)Description of the procurement:

Pakkuja esitab pakkumusena e-kataloogi hetkel pakutavate tahvelarvutite nimekirja mis vastab tehnilisele kirjeldusele ning mis võib eraldi teenusena sisaldada transporti vastavalt tehnilise kirjelduse p 4.3 sätestatule. Hankija sõlmib raamlepingu kõikide pakkujatega kes

kvalifitseeruvad ja kelle pakkumused on vastavad. Antud osa alt on pakkujatel õigus kogu lepingu perioodi jooksul e-kataloogis muuta tahvelarvutite kohta käivat infot, kustutada, lisada uusi tahvelarvuteid.

Riigihanke 204670 osa 1 lepingu maksumuse (mis hõlmab käesoleva osa seadmeid) on hanke alustamise seisuga ca 410 000 eurot. Käesoleva hanke eeldatav maksumus on kolmekordne, tulenevalt Euroopa Kohtu võimalikust praktikast lugeda raamleping lõppenuks sh olukorras, kus saavutatud on eeldatava maksumuse ülempiir

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Toote hinda sisaldav transpordi kulu / Weighting: 100.0
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mitme pakkujaga raamleping minikonkursside teostamiseks

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EE Eesti
Main site or place of performance:

Eesti

II.2.4)Description of the procurement:

Hankija sõlmib raamlepingu kõikide pakkujatega kes kvalifitseeruvad ja kelle pakkumused on vastavad. Pakkujate vahel korraldab hankija minikonkursse Riigihangete registris. Hankijal on õigus korraldada minikonkurss e-kirja teel soetuste puhul, mille maksumus ei ületa 29 999 eurot.

Riigihangete 204670 osa 2 ja 217098 lepingute maksumused (mis hõlmavad minikonkursse) on hanke alustamise seisuga ca 8 163 000 eurot. Käesoleva hanke eeldatav maksumus on kolmekordne, tulenevalt Euroopa Kohtu võimalikust praktikast lugeda raamleping lõppenuks sh olukorras, kus saavutatud on eeldatava maksumuse ülempiir.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Ümbertöötlemise kulu / Weighting: 100.0
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sülearvuti klass 1 soetus

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EE Eesti
Main site or place of performance:

Eesti

II.2.4)Description of the procurement:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud klass 1 sülearvuti ost ja rent. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Arvutite ning lisade ostu ja rendi detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud seadmeid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

Riigihanke 204670 osa 3 lepingute maksumused (mis hõlmavad käesoleva osa spetsifikatsioonile vastavaid seadmeid) on hanke alustamise seisuga ca 3 520 000 eurot. Käesoleva hanke eeldatav maksumus on kolmekordne, tulenevalt Euroopa Kohtu võimalikust praktikast lugeda raamleping lõppenuks sh olukorras, kus saavutatud on eeldatava maksumuse ülempiir.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: MIL-STD testide tulemused / Weighting: 5.0
Quality criterion - Name: Sülearvuti ekraani suurus / Weighting: 2.0
Quality criterion - Name: RJ 45 liides / Weighting: 3.0
Quality criterion - Name: Kaamera kate / Weighting: 2.0
Quality criterion - Name: Ekraani heledustugevus / Weighting: 3.0
Quality criterion - Name: Aku mahutavus / Weighting: 10.0
Price - Weighting: 75.0
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sülearvuti klass 2 soetus

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EE Eesti
Main site or place of performance:

Eesti

II.2.4)Description of the procurement:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud klass 2 sülearvuti ost ja rent. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Arvutite ning lisade ostu ja rendi detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud seadmeid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

Riigihanke 204670 osa 4 lepingute maksumused (mis hõlmavad käesoleva osa spetsifikatsioonile vastavaid seadmeid) on hanke alustamise seisuga ca 2 296 000 eurot. Käesoleva hanke eeldatav maksumus on kolmekordne, tulenevalt Euroopa Kohtu võimalikust praktikast lugeda raamleping lõppenuks sh olukorras, kus saavutatud on eeldatava maksumuse ülempiir.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: MIL-STD testide tulemused / Weighting: 5.0
Quality criterion - Name: Sülearvuti ekraani suurus / Weighting: 2.0
Quality criterion - Name: RJ 45 liides / Weighting: 3.0
Quality criterion - Name: Kaamera kate / Weighting: 2.0
Quality criterion - Name: Ekraani heledustugevus / Weighting: 3.0
Quality criterion - Name: Aku mahutavus / Weighting: 10.0
Price - Weighting: 75.0
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sülearvuti klass 3 soetus

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EE Eesti
Main site or place of performance:

Eesti

II.2.4)Description of the procurement:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud klass 3 sülearvuti ost ja rent. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Arvutite ning lisade ostu ja rendi detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud seadmeid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

Riigihanke 204670 osa 5 lepingute maksumused (mis hõlmavad käesoleva osa spetsifikatsioonile vastavaid seadmeid) on hanke alustamise seisuga ca 384 222 eurot. Käesoleva hanke eeldatav maksumus on kolmekordne, tulenevalt Euroopa Kohtu võimalikust praktikast lugeda raamleping lõppenuks sh olukorras, kus saavutatud on eeldatava maksumuse ülempiir.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: MIL-STD testide tulemused / Weighting: 5.0
Quality criterion - Name: Sülearvuti ekraani suurus / Weighting: 2.0
Quality criterion - Name: RJ 45 liides / Weighting: 3.0
Quality criterion - Name: Kaamera kate / Weighting: 2.0
Quality criterion - Name: Ekraani heledustugevus / Weighting: 3.0
Quality criterion - Name: Aku mahutavus / Weighting: 10.0
Price - Weighting: 75.0
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Sülearvuti klass 4 soetus

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213000 Personal computers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: EE Eesti
Main site or place of performance:

Eesti

II.2.4)Description of the procurement:

Hankeleping sõlmitakse ühe osapoolega ühe toote soetuseks. Lepinguga on hõlmatud klass 4 sülearvuti ost ja rent. Hinnad fikseeritakse kogu raamlepingu kehtivuse ajaks. Arvutite ning lisade ostu ja rendi detailne info esitatakse e-kataloogis ettenähtud tingimustel. Pakkujal on kohustus tarnida pakutud seadmeid ja teenust lepingus ettenähtud tingimustel kogu lepingu perioodi jooksul.

Hanke alustamise seisuga on eeldatav maksumus ca 100 000 eurot. Käesoleva hanke eeldatav maksumus on kolmekordne, tulenevalt Euroopa Kohtu võimalikust praktikast lugeda raamleping lõppenuks sh olukorras, kus saavutatud on eeldatava maksumuse ülempiir.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: MIL-STD testide tulemused / Weighting: 5.0
Quality criterion - Name: Sülearvuti ekraani suurus / Weighting: 2.0
Quality criterion - Name: RJ 45 liides / Weighting: 3.0
Quality criterion - Name: Kaamera kate / Weighting: 2.0
Quality criterion - Name: Ekraani heledustugevus / Weighting: 3.0
Quality criterion - Name: Aku mahutavus / Weighting: 10.0
Price - Weighting: 75.0
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 117-305136
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2/115-21
Lot No: 5
Title:

Raamleping Green IT

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Green IT OÜ
National registration number: 11306239
Postal address: Mustamäe tee 3
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 15033
Country: Estonia
E-mail: hange@greenit.ee
Internet address: http://www.greenit.ee
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Aktsiaselts SEB Liising
National registration number: 10281767
Postal address: Tornimäe tn 2
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 15010
Country: Estonia
E-mail: liising@seb.ee
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Telia Eesti AS
National registration number: 10234957
Postal address: Mustamäe tee 3
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 15033
Country: Estonia
E-mail: hange@telia.ee
Internet address: http://www.telia.ee
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 555 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2/116-21
Lot No: 3
Title:

Raamleping Atea

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AS Atea
National registration number: 10088390
Postal address: Järvevana tee 7b
Town: Tallinn
NUTS code: EE Eesti
Postal code: 10112
Country: Estonia
E-mail: info@atea.ee
Internet address: www.atea.ee
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 10 560 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postal address: Endla 13/Lõkke 5
Town: Tallinn
Postal code: 10122
Country: Estonia
E-mail: vako@fin.ee
Telephone: +372 6113713
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postal address: Endla 13/Lõkke 5
Town: Tallinn
Postal code: 10122
Country: Estonia
E-mail: vako@fin.ee
Telephone: +372 6113713
Internet address: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021