A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 536623-2021

22/10/2021    S206

Magyarország-Budapest: Kép

2021/S 206-536623

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MNB-Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25569751241
Postai cím: Szabadság Tér 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Máté Zsolt
E-mail: kiss.mate@meditkonzult.hu
Telefon: +36 17807811
Fax: +36 17978719
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.mnb.hu/a-jegybank/kozerdeku-adatok/szervezeti-szemelyzeti-adatok/gazdalkodo-szervezetek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Ingatlankezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

16 db művészeti alkotás tulajdonának megszerzése

Hivatkozási szám: EKR001084902021
II.1.2)Fő CPV-kód
22312000 Kép
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

16 darab Mengyán (Fajó) András (Békéscsaba, 1945.) festőművésztől származó művészeti alkotás (festmény) beszerzése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 126 408 400.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
22312000 Kép
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1106 Budapest, Jászebrényi út 55.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen eljárás tárgya az alábbi (eredeti) műtárgyak beszerzése:

1. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Többnézőpontú Formatöredékek I.

Az alkotás éve: 1998

Mennyiség: 1 db akril, vászon

2. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Többnézőpontú Formatöredékek II.

Az alkotás éve: 1998

Mennyiség: 1 db akril, vászon

3. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Többnézőpontú Formatöredékek IV/2.

Az alkotás éve: 1998

Mennyiség: 1 db akril, vászon

4. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Kölcsönhatások V.

Az alkotás éve: 2010

Mennyiség: 1 db akril, vászon

5. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Kölcsönhatások VI.

Az alkotás éve: 2010

Mennyiség: 1 db akril, vászon

6. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Szín Orgona

Az alkotás éve: 2012

Mennyiség: 1 db akril, vászon

7. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Megszakított Alapformák

Az alkotás éve: 2015

Mennyiség: 1 db akril, vászon

8. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Lézer máglya (Lézermáglya plasztika képi adaptációja)

Az alkotás éve: 2017

Mennyiség: 1 db akril, vászon

9. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Többnézőpontú Formatöredékek II.

Az alkotás éve: 2019

Mennyiség: 1 db akril, vászon

10. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Improvizáció egy formára

Az alkotás éve: 2020

Mennyiség: 1 db akril, vászon

11. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Egy Forma Egyidejűsége Egy Meghatározott Térben

Az alkotás éve: 2020

Mennyiség: 1 db akril, vászon

12. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Hullámszakadás

Az alkotás éve: 2020

Mennyiség: 1 db akril, vászon

13. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Azonos és Különböző Referenciarendszerek Kölcsönhatása I.

Az alkotás éve: 2020

Mennyiség: 1 db akril, vászon

14. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Azonos és Különböző Referenciarendszerek Kölcsönhatása III.

Az alkotás éve: 2020

Mennyiség: 1 db akril, vászon

15. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Két Azonos Referenciarendszer Kölcsönhatása

Az alkotás éve: 2020

Mennyiség: 1 db akril, vászon

16. Alkotó: Mengyán (Fajó) András

A festmény címe: Fénytörés

Az alkotás éve: 2021

Mennyiség: 1 db akril, vászon

Részletesen a műszaki leírásban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Felhívás II.2.5):

Ajánlatkérő az ajánlatot a „legalacsonyabb ár” értékelési szempont szerint értékeli a Kbt.

76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, figyelemmel a Kbt. 100. § (5) bekezdésére („Egy

ajánlattevő ajánlattételre történő felhívása esetén a 76. § (5) bekezdése nem alkalmazandó.”)

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
    • a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
Magyarázat:

Kbt. 98. §

„(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha d) a szerződés egy meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg, mivel annak célja egyedi művészeti alkotás vagy művészi előadás létrehozása vagy ajánlatkérő általi megszerzése”

Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező 16 darab műtárgy (festmény) az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő kizárólagos tulajdonában van, így azok tulajdonjogának megszerzése kizárólag hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében történhet, a verseny biztosítása jelen esetben nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti festmények - nyilatkozata és egyéb dokumentumok alapján - az ajánlattételre felkért gazdasági szereplő kizárólagos tulajdonában vannak, a festmények kizárólag az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőtől vásárolhatóak meg, az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a közbeszerzés tárgya a versenyt indokolatlanul szűkítő módon került meghatározásra.

A tárgyi hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kizárólag az egyedileg meghatározható művészeti alkotások ajánlatkérő általi megszerzésére irányul. A művészeti alkotások fogalmát a Kbt. nem határozza meg, ellenben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 1. § (2) bekezdése példálózó jelleggel sorolja fel a művészeti alkotásokat: Szjt. 1. § „(2) Szerzői jogi védelem alá tartozik - függetlenül attól, hogy e törvény megnevezi-e - az irodalom, a tudomány és a művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen:

h) a rajzolás, festés, szobrászat, metszés, kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve”

A felsorolás értelmében tehát a művészeti alkotás fogalmi körébe sorolhatóak a beszerzés tárgyát képező, az ajánlattételre felkért személy kizárólagos tulajdonában lévő festmények.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

16 db művészeti alkotás tulajdonának megszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: műtárgy.com Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 23152098241
Postai cím: Törökvész Út 42/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: szilvia.kollmann@mutargy.com
Telefon: +36 305117539
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 138 976 378.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 126 408 400.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Közbeszerzési Hatóság HNT-00158/05/2021. iktatószámú döntése alapján a megjelölt hirdetmény nélküli

tárgyalásos eljárás jogalapja megalapozott.

44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a szerinti információk:

Nyertes ajánlattevő neve, adószáma:

Név: műtárgy.com Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 42. A. ép. I. em. 4.

Adószám: 23152098-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2021