Servizzi - 536641-2019

13/11/2019    S219

il-Belġju-Brussell: H2020: Servizzi ta' Sikurezza Ferrovjarja Bbażati fuq l-EGNSS

2019/S 219-536641

Avviż ta’ informazzjoni minn qabel

Dan l-avviż huwa għal informazzjoni minn qabel biss

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Internal Market, Industry, Enterpreneurship and SMEs
Indirizz postali: avenue d'Auderghem 45
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: 1049
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Unit 02: Financial Management of Space Programmes — BREY 08/201
Posta elettronika: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo/index_en.htm
Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders
I.3)Komunikazzjoni
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

H2020: Servizzi ta' Sikurezza Ferrovjarja Bbażati fuq l-EGNSS

Numru ta' referenza: 762/PP/GRO/RCH/19/11304
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73000000 Servizzi ta' riċerka u żvilupp u servizzi relatati mal-konsulenza
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-objettiv ewlieni tal-analiżi huwa għall-valutazzjoni tal-fattibbiltà ta' servizz ta' sikurezza bbażat fuq l-EGNSS għas-settur ferrovjarju lil hinn mill-2022 li jippermetti r-razzjonalizzazzjoni tal-infrastruttura tas-sinjalar ferrovjarju.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
38112100 Sistemi ta' navigazzjoni u pożizzjonament globali (GPS jew ekwivalenti)
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-kuntrattur jew kwalunkwe post ieħor indikat fl-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-objettiv ewlieni tal-analiżi huwa għall-valutazzjoni tal-fattibbiltà ta' servizz ta' sikurezza bbażat fuq l-EGNSS għas-settur ferrovjarju lil hinn mill-2022 li jippermetti r-razzjonalizzazzjoni tal-infrastruttura tas-sinjalar ferrovjarju. L-analiżi għandha tipproduċi l-kunċett tas-servizz u tikkonsolidah permezz tal-iterazzjoni ma' Grupp ta' Ħidma ta' esperti. L-analiżi se tippermetti lill-KE tiddetermina jekk is-servizz EGNOS għandux bżonn ikun maħluq speċifikament għas-sikurezza ferrovjarja.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Jekk il-limiti stabbiliti kollha jintlaħqu, u jinżamm il-baġit disponibbli, il-Kummissjoni Ewropea se tagħti kuntratt liż-żewġ (2) offerti li jġibu l-ogħla punteġġ wara li tiġi applikata l-formula tal-għoti. Kull waħda miż-żewġ (2) offerti magħżula se tingħata massimu ta' 400 000 EUR (erba' mitt elf ewro) kull waħda.

II.3)Id-data stmata tal-pubblikazzjoni tal-avviż tal-kuntratt:
20/12/2019

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Din l-azzjoni se titmexxa skont il-Qafas ta' Programm tal-UE għar-Riċerka u l-Iżvilupp Orizzont 2020 (H2020).

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
06/11/2019