Bauleistung - 536651-2018

06/12/2018    S235    - - Bauleistung - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Schweden-Nacka: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2018/S 235-536651

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Nacka kommun
212100-0167
Granitvägen 15
Nacka
131 81
Schweden
Telefon: +46 704317650
E-Mail: david.lindstrom@nacka.se
NUTS-Code: SE

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.nacka.se

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ramavtal byggentreprenader från 2 - 25 miljoner SEK per avrop

Referenznummer der Bekanntmachung: KFKS 2017/41
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Välkommen att lämna anbud på ramavtal för byggentreprenader från 2 till 25 miljoner SEK per enskilt avrop.

Byggentreprenaderna kan vara bland annat omfatta renovering, ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad.

Förfrågningarna och beställningarna kommer att göras antingen som totalentreprenad eller utförandeentreprenad genom förnyad konkurrensutsättning hos anbudsvinnarna.

Fem ramavtalsentreprenörer kommer att antas.

Timersättningen är redan fastställd för några definierade yrkeskategorier vilket framgår av förfrågningsunderlaget.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45200000
45210000
45400000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Välkommen att lämna anbud på ramavtal för byggentreprenader från 2 till 25 miljoner SEK per enskilt avrop.

Byggentreprenaderna kan vara bland annat omfatta renovering, ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad.

Förfrågningarna och beställningarna kommer att göras antingen som totalentreprenad eller utförandeentreprenad genom förnyad konkurrensutsättning hos anbudsvinnarna.

Fem ramavtalsentreprenörer kommer att antas.

Timersättningen är redan fastställd för några definierade yrkeskategorier vilket framgår av förfrågningsunderlaget.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 033-071137
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Skälen till att upphandlingen avbryts är att det inkommit ett stort antal anbud och att det med upphandlingens utvärderingsmodell inte går att säkerställa att det affärsmässigt bästa resultatet uppnås. Utvärderingsmodellens utformning innebär att ett stort antal anbud hamnar på samma poäng och att det därmed återstår att lotta mellan dessa anbud. Bedömningen är att detta innebär en för stor slumpmässighet och att det därför inte kan säkerställas att det affärsmässigt bästa resultatet uppnås.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Schweden
Telefon: +46 8-56168000
E-Mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internet-Adresse: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2018