Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536687-2021

22/10/2021    S206

Magyarország-Budapest: Különféle élelmiszertermékek

2021/S 206-536687

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK17756
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oroszi Erika
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Telefon: +36 17691704
Fax: +36 709001010
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szgyf.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.szgyf.gov.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Szociális védelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében szegény gyermekes családok számára élelmiszercsomagok beszerzése 9. csomagmegrendelés

II.1.2)Fő CPV-kód
15800000 Különféle élelmiszertermékek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében szegény gyermekes családok számára élelmiszercsomagok beszerzése 9. csomagmegrendelés

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 999 372 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
15800000 Különféle élelmiszertermékek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Különféle élelmiszer segélycsomagok beszerzése az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú kiemelt projekt finanszírozásában adásvételi keretmegállapodás keretében, szegény gyermekes családokszámára. Eladó feladata 0-3 éves gyermek-, iskoláskorú gyermek és felnőtt élelmiszer egységcsomagok összeállítása a közbeszerzési eljárás dokumentációjában részletezett tartalommal, és havonkénti leszállítása a dokumentációban megadott helyszínekre.

A részletezett beszerzendő termékek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként rendelkezésre bocsátott árazatlan terméklistában találhatóak.

Megrendelésre kerülő csomag összes mennyisége: 132 000 db. Ezen mennyiség 30% opciót tartalmaz, tehát Ajánlatkérő az összes mennyiség 70%-ára, azaz 92 400 db csomag lehívására vállal kötelezettséget.

Az egységcsomagokat az eljárásban előírt feliratozással kell ellátni, és egyértelműen szerepelnie kell rajta a „KERESKEDELMI FORGALOMBA NEM HOZHATÓ” szövegnek. A csomag legfeljebb 50 %-os felületén színes képeket kell elhelyezni (amely tartalmaz többek között grafikai elemeket és szöveget), amely képet Ajánlatkérő felhívás mellékleteként bocsát közös ajánlattevők rendelekezésére. A dobozok két hosszanti oldalán kell a felhívás mellékletében meghatározott grafikákat elhelyezni, az egyik oldalon az egyik, a másik oldalon a másik grafika elhelyezése szükséges.

Ajánlattevő csak a keretmegállapodás hatályos 1. sz. mellékletében felsorolt termékekkel köteles ajánlatot tenni, az ettől eltérő terrmékeket tartalmazó ajánlat érvénytelen.

A megajánlott élelmiszereknek meg kell felelniük a következő jogszabályban foglalt követelményeknek:

A szerződés időtartama alatt az Ajánlattevőnek meg kell felelnie a teljesítéskor hatályos vonatkozó jogszabályoknak, különösen: 1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről, a MÉ-57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozataláról, a csecsemők és kisgyermekek számára készült feldolgozott gabonaalapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló 35/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendeletnek, illetve a 152/2009. (XI.12) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól vagy a helyükbe lépő jogszabályok teljesítéskor hatályos rendelkezéseinek.

A leszállításra kerülő termékeknek az áruátvétel időpontjában rendelkezniük kell a szavatosságuk minimum 60%-ával.

CPV Kódok:

15800000-6 Különféle élelmiszertermékek

15131000-5 Húskonzervek és húskészítmények

15331400-1 Tartósított és/vagy konzervált zöldség

15400000-2 Állati vagy növényi olajok és zsírok

15511210-8 UHT tej (ultrapasztőrözött tej)

15321700 Gyümölcslékeverék, nem sűrített

15850000 Tésztafélék

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Megrendelésre kerülő csomag összes mennyisége: 132 000 db. Ezen mennyiség 30% opciót tartalmaz.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 104-207232
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 915/2021
Elnevezés:

RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében szegény gyermekes családok számára élelmiszercsomagok beszerzése 9. csomagmegrendelés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/10/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Halker Kft.
Postai cím: Klapka u. 14.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Halker Mirelit Depó Kft.
Postai cím: Edison utca 112.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kedvenc JM. Kft.
Postai cím: Budafoki út 209/b.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jégszilánk Kft.
Postai cím: Matkó út 18 .
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Gastro-Hús Kft.
Postai cím: Hegedű u. 4.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 4002
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 999 372 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint Ajánlatkérő „RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosítószámú, „Rászoruló személyek számára természetbeni juttatás biztosítása az RSZTOP-1.1.1-16 felhívás 2. szakasz keretében” elnevezésű kiemelt projekt keretében” tárgyában közbeszerzési eljárást indított. Az eljárás fajtája keretmegállapodásos, az eljárás első részében közösségi eljárásrend szerinti nyílt eljárás. Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED)-ben eljárást megindító felhívást tett közzé.

A keretmegállapodás első része szerinti eljárás megindításának dátuma: 2017. 05. 30. (eljárást megindító hirdetmény feladása.)

Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED): 2017/S 104-207232 azonosítószámon 2017. 06. 01-jén jelenet meg.

Ajánlatkérő a jelen eljárást a fent megjelölt keretmegállapodás alapján folytatta le a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerint verseny újranyitásos eljárással, tekintettel arra, hogy a keretmegállapodás csak egy ajánlattevővel került megkötésre. A keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőn kívül más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni (Kbt. 105. § (3) bek.).

Nyertes Közös Ajánlattevők neve:

Halker Kft. (8630 Balatonboglár, Kl apka u. 14.), adószám: 10378876-2-14

Kedvenc JM. Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 209/b.) adószám: 11173375-2- 41

Jégszilánk Kft. (6000 Kecskemét, Matkói út 18.) adószám: 11379162-2-03

Halker Mirelit Depó Kft. (7630 Pécs, Edison utca 112.) adószám: 23454008 -2-02

Gastro-Hús Kft. (4031 Debrecen, Hegedű u. 4.) adószám: 13799717-2- 09

Nettó ajánlati összár (HUF) (1 db csomag ajánlati ára): 7571,- Ft

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/10/2021