Bauleistung - 536694-2018

06/12/2018    S235    - - Bauleistung - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Ålandinseln-Mariehamn: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2018/S 235-536694

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Bauauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 219-500885)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Mariehamns hamn Ab
2642886-5
Hamnkontoret, Hamnplan
Mariehamn
22 100
Ålandinseln
E-Mail: leif.ahlqvist@hamnen.ax
NUTS-Code: FI200

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mariehamnshamn.ax/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Byggandet av Västerhamn kaj 3 i Mariehamn

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Byggandet av Västerhamn kaj 3 vilket inkluderar bland annat tillbyggnad av befintliga kajen, rivning av gamla matargången, byggnation av land- och matargångar samt byggnation av en ny stålklaff och en sidobilramp i enlighet med anbudshandlingarna.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 219-500885

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I.3
Anstatt:
muss es heißen:
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Adressen för inlämnandet av anbudet har ändrats. Syftet med adressändringen är att vid det elektroniska informationsutbytet säkerställa att kraven gällande bl.a. informationssäkerhet enligt lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2013) 62 § och 64 § uppfylls.

Den nya adressen hanteras enligt särskilda handlingsföreskrifter som är ämnade att skydda anbudsgivarnas integritet och intressen. Ändringen innebär bl.a. att tillgång till information gällande anbudsgivarna och de inlämnade anbuden begränsas fram till anbudstidens utgång. Handlingsföreskrifterna överlämnas till anbudsgivare på begäran.

Vid tekniska problem (som förhindrar inlämnandet av anbud till adressen anbudkaj3@hamnen.ax) ska anbudsgivare anmäla problemet före utgången av anbudtiden till adressen leif.ahlqvist@hamnen.ax.