Lieferungen - 536776-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Oświęcim: Computeranlagen und Zubehör

2018/S 235-536776

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8
Oświęcim
32-600
Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Borowczyk
Telefon: +33 8429856
E-Mail: zamowienia.publiczne@pwsz-oswiecim.edu.pll
NUTS-Code: PL21A

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://uczelnia.pwsz-oswiecim.edu.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Państwowa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, urządzeń drukujących oraz oprogramowania

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia: „Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu”.

3.2 Przedmiotem zamówienia jest:

a) Część I– dostawa zestawów komputerowych, laptopa oraz głośników;

b) Część II – dostawa nowego serwera wraz z systemem operacyjnym;

c) Część III - dostawa czterech, fabrycznie nowych dysków twardych;

d) Część IV - dostawa, oraz konfiguracja sprzętu wraz z systemu przeznaczonego do wykonywania kopii zapasowej danych przetwarzanych w sieci komputerowej PWSZ w Oświęcimiu;

e) Część V – dostawa urządzenia Klasy UTM do zabezpieczania sieci komputerowej;

f) Część VI – dostawa drukarek;

g) Część VII – dostawa licencji oprogramowania biurowego.

3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.

3.4 Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamów...

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawów komputerowych, laptopa oraz głośników

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000
32342000
30213300
30213100
30231300
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL21A
Hauptort der Ausführung:

PWSZ im. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa nowego serwera wraz z systemem operacyjnym

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000
48820000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL21A
Hauptort der Ausführung:

PWSZ im. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zakup serwera jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Uczelnia na wyższym poziomie. Zintegrowany Program Rozwoju PWSZ im. rtm. Pileckiego w Oświęcimiu"

II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa czterech, fabrycznie nowych dysków twardych

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000
30234000
48710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL21A
Hauptort der Ausführung:

PWSZ im. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, oraz konfiguracja sprzętu wraz z systemu przeznaczonego do wykonywania kopii zapasowej danych przetwarzanych w sieci komputerowej PWSZ w Oświęcimiu

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000
30234000
48710000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL21A
Hauptort der Ausführung:

PWSZ im. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa urządzenia Klasy UTM do zabezpieczania sieci komputerowej

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000
48732000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL21A
Hauptort der Ausführung:

PWSZ im. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa drukarek

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000
30232110
30232100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL21A
Hauptort der Ausführung:

PWSZ im. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa licencji oprogramowania biurowego

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: PL21A
Hauptort der Ausführung:

PWSZ im. Rotmistrza Pileckiego w Oświęcimiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Termin dostawy / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 21
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

Część I: Co najmniej 1 dostawę która obejmowała m.in. dostawę sprzętu komputerowego w skład której wchodziły w szczególności monitory komputerowe, klawiatury, jednostki centralne o wartości całej dostawy co najmniej 50 000 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Część II: Co najmniej 1 dostawę która obejmowała w szczególności dostawę serwerów o wartości co najmniej 10 000,00 PLN (wartość serwerów dostarczanych w ramach dostawy) (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) netto.

Część III: Co najmniej 1 dostawę która obejmowała m.in. dostawę twardych dysków o wartości co najmniej 1 000,00 PLN (wartość twardych dysków dostarczanych w ramach dostawy) (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto.

Część IV: Co najmniej 1 dostawę obejmującą w szczególności dostawę sprzętu wraz z systemem lub systemu wraz z konfiguracją przeznaczonego do wykonywania kopii zapasowej danych przetwarzanych w sieci komputerowej o wartości co najmniej 20 000,00 PLN netto (wartość dostarczanego sprzętu lub systemu do sporządzania kopii zapasowych) (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Część V: Co najmniej 1 dostawę obejmującą w szczególności dostarczenie urządzenia służącego do zabezpieczania sieci komputerowej o wartości co najmniej 10 000,00 PLN (wartość dostarczanego urządzenia do zabezpieczania sieci komputerowej) (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Część VI: Co najmniej 1 dostawę która obejmowała m.in. dostawę urządzeń drukujących o wartości co najmniej 5 000,00 PLN (wartość dostarczanych urządzeń drukujących) (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

Część VII: Co najmniej 1 dostawę która obejmowała w szczególności dostawę licencji oprogramowania o wartości co najmniej 5 000,00 PLN (wartość dostarczanych licencji) (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) netto.

Z postępowania wykluczy się wykonawcę który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć: a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu przedłoży dokumenty zawierające inną walutę niż polska, Zamawiający dla oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w trakcie procedury badania i oceny ofert przeliczy podaną wartość wg. średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia przetargu; b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

c) potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ; g) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ; h) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 7.6 b) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) pkt 7.6 c) d) e) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, Dokumenty, o których mowa w ust. 7.10 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7.10 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/01/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 08/03/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/01/2019
Ortszeit: 10:30
Ort:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Maksymiliana Marii Kolbego 8, 32-600 Oświęcim, sala 2.10, budynek Collegium Primum, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

a) Część I – 3 000,00 PLN;

b) Część II – 700,00 PLN;

c) Część III – 69,00 PLN;

d) Część IV – 800,00 PLN;

e) Część V – 900,00 PLN;

f) Część VI – 300,00 PLN;

g) Część VII – 300,00 PLN.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

e) gwarancjach ubezpieczeniowych;

f) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240);

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. Nr konta bankowego: 47 1090 2590 0000 0001 3232 4514.

5. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium - Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – część ....”.

6. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą lecz w osobnej zewnętrznej kopercie podpisanej „Wadium - Dostawa sprzętu komputerowego, serwera, urządzeń drukujących oraz oprogramowania na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu – część...”.

8. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać.

Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:

1) w art. 46 ust. 4a tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

2) w art. 46 ust 5 ustawy prawo zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;

Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert.

9. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

10 Wadium należy złożyć w formie elektronicznej w postaci zeskanowanego dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

11. Okoliczności i zasady zatrzymania oraz zwrotu wadium, określa art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018