Lieferungen - 536844-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Isotopische Reagenzien

2018/S 235-536844

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
PL81
ul. Dr. K. Jaczewskiego 8
Lublin
20-954
Polen
Kontaktstelle(n): mgr Agata Warzocha
Telefon: +48 817244360
E-Mail: dzp@spsk4.lublin.pl
Fax: +48 817467155
NUTS-Code: PL81

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.spsk4.lublin.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa preparatów do znakowania in-vivo, radioizotopów i odczynników do badań pozaustrojowych

Referenznummer der Bekanntmachung: EDZ.242109/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696400
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa preparatów do znakowania in-vivo, radioizotopów i odczynników do badań pozaustrojowych:

Zadanie nr 1 Preparaty do znakowania in-vivo i radioizotopy Załącznik nr 1

Zadanie nr 2 Odczynniki do badań pozaustrojowych Załącznik nr 2

Zadanie nr 3 Odczynniki do oznaczania HGH Załącznik nr 3

Zadanie nr 4 MAA Makroagregaty Załącznik nr 4

Zadanie nr 5 Nanokoloid Załącznik nr 5

Zadanie nr 6 Odczynniki do kontroli jakości Załącznik nr 6

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Preparaty do znakowania in-vivo i radioizotopy

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81
Hauptort der Ausführung:

Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK 4 w Lublinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Preparaty do znakowania in-vivo i radioizotopy

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odczynniki do badań pozaustrojowych

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81
Hauptort der Ausführung:

Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK 4 w Lublinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odczynniki do badań pozaustrojowych

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatnosci / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odczynniki do oznaczania HGH

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81
Hauptort der Ausführung:

Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearniej SPSK 4 w Lublinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odczynniki do oznaczania HGH

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

MAA Makroagregaty

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81
Hauptort der Ausführung:

Zakład radiologii i Medycyny Nuklernej SPSK 4 w Lublinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

MAA Makroagregaty

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nanokoloid

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81
Hauptort der Ausführung:

Zakład Radiologii I Medycyny Nuklearnej SPSK w Lublinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nanokoloid

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odczynniki do kontroli jakości

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33696000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81
Hauptort der Ausführung:

Zakład radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK 4 w Lublinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Odczynniki do kontroli jakości

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu wg art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp; 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, który składa ofertę na przedmiot oferty kwalifikowany jako produkt leczniczy - posiada aktualną koncesję/ zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu celnego/składu konsygnacyjnego/ zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty oraz zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem napromieniowanie jonizujące produktów radioaktywnych; b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie niższą niż 485 000,00 PLN w przypadku składania ofert na wszystkie pakiety, a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety - na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie wartości z poniższej tabeli - dla zadań, na które składana jest oferta (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty): Nr zadania Poziom warunku (zł) 1. 395 000,002. 58 000,003. 9 000,004. 8 000,005. 12 000,006. 3 000,00 c) Zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach głównych dostaw wykonał jedną dostawę asortymentu będącego przedmiotem zamówienia i/lub dowolnych produktów leczniczych o wartości nie mniejszej niż 1 295 000,00 PLN brutto w przypadku składania oferty na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety - na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie wartości z poniższej tabeli dla zadań, na które składana jest oferta: (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty): Nr zadania Poziom warunku (zł) 1. 1 050 000,002. 156 000,003. 26 000,004. 22 000,005. 33 000,006. 8 000,00. W przypadku Wykonawców podających wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy wartość według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, przyjęty zostanie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku składania ofert wspólnych: a) warunek określony w pkt 2) lit. a) spełniać musi co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie (ten z Wykonawców, który będzie odpowiedzialny i będzie realizował dostawy produktów leczniczych); b) warunek określone w pkt 2) lit. b) może być spełniony łącznie przez Wykonawców wspólnie składających ofertę lub tylko przez jednego z Wykonawców; c) warunek określony w pkt 2) lit. c) spełniać musi jeden z Wykonawców samodzielnie (nie dopuszcza się łączenia potencjałów). 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia określonych łącznie w Rozdziale 4, Wykonawcy muszą przesłać na Platformę Zakupową Zamawiającego znajdującą się pod adresem https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej: JEDZ). JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Platforma Zakupowa Zamawiającego jest narzędziem do komunikacji elektronicznej – instrukcję złożenia JEDZ opisano szczegółowo w Rozdz. 7

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dot. syt. ekonom. i finans.informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe

cd. III1.1 Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga: Warunki udziału w postępowaniu zostaną wstępnie zweryfikowane na podstawie wypełnionej Części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w punkcie „alfa” w JEDZ (nie wymaga się wypełniania żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ) a1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) przesyła każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; a2) W przypadku, gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać będzie na zasobach innych podmiotów – przesyła się do Zamawiającego JEDZ podmiotu trzeciego. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby. JEDZ musi wskazywać brak istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnianie, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie; a3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podaje firmy tych podwykonawców w JEDZ; nie wymaga się wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia w stosunku do podwykonawców ani wskazywania ich w oświadczeniu JEDZ b) W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów –zobowiązanie tych podmiotów (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną), o którym mowa w Rozdziale 4 pkt. 2.2 lit. a). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia - w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia - następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz Rozdziale 4 SIWZ:

1) wykazu wykonanych / wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane / są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane / są wykonywane należycie,

1.1. dowodami, o których mowa w pkt. 1) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; 1.2 dopuszcza się uwzględnienie w „Wykazie dostaw” nadal realizowanych dostaw, jednak wówczas wskazywana wartość dostaw musi dotyczyć już wykonanych dostaw a nie planowanej łącznej ceny takich dostaw 1.3. w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed składaniem ofert.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dot. syt. ekonom. i finans Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż: posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę nie niższą niż 485 000,00 PLN w przypadku składania ofert na wszystkie pakiety, a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety - na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie wartości z poniższej tabeli - dla zadań, na które składana jest oferta (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty): Nr zadania Poziom warunku (zł) 1. 395 000,002. 58 000,003. 9 000,004. 8 000,005. 12 000,006. 3 000,00 1. Wykonawca ma obowiązek wpłacić wadium przetargowe w wysokości 32 100,00 PLN (składając ofertę dla wszystkich zadań), a wartość wadium dla poszczególnych zadań wynosi:(w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – łączna konieczna do wniesienia wysokość wadium podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty) Dla zadania nr 1: 26 000,00 PLN Dla zadania nr 2: 3 900,00 PLN Dla zadania nr 3: 650,00 PLN Dla zadania nr 4: 550,00 PLN Dla zadania nr 5: 800,00 PLN Dla zadania nr 6: 200,00 PLN

cd. III.1.2 informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

3) zezwolenia lub koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenia GIF na prowadzenie składu konsygnacyjnego lub składu celnego lub zezwolenia na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty - dokument wymagany wyłącznie od Wykonawców, którzy oferują przedmiot oferty kwalifikowany jako produkt leczniczy,

4) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

6) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

7) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Dot. zdoln. techn, i zawod. wykazu wykonanych / wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane / są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane / są wykonywane należycie, 1.1. dowodami, o których mowa w pkt. 1) są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; 1.2 dopuszcza się uwzględnienie w „Wykazie dostaw” nadal realizowanych dostaw, jednak wówczas wskazywana wartość dostaw musi dotyczyć już wykonanych dostaw a nie planowanej łącznej ceny takich dostaw 1.3. w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed składaniem ofert. 3) zezwolenia lub koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenia GIF na prowadzenie składu konsygnacyjnego lub składu celnego lub zezwolenia na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty - dokument wymagany wyłącznie od Wykonawców, którzy oferują przedmiot oferty kwalifikowany jako produkt leczniczy

cd. III.1.2

9) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 10) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716); 11) jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu; 12) Oświadczenie Producenta przedstawiające wyniki pomiaru mocy dawki na powierzchni kolumny generatora i w odległości 1 m od powierzchni kolumny - dla zadania nr 1 pozycja nr 113) Atesty dla surowicy ludzkiej służącej do produkcji MAA – dla zadania nr 4. 14) Oświadczenie lub certyfikat dotyczący użytej żelatyny do kapsułek 131-J w kontekście BSE – dla zadania nr 1. 2. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zastosuje tzw. procedurę odwróconą tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej Zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 prześle na Platformę Zakupową Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu –wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – powyższy dokument należy wczytać na Platformie Zakupowej w zakładce „Pytania/ Informacje” dla danego postępowania i opisać rodzajem przesyłanego dokumentu i skrótem nazwy Wykonawcy. Dokument ten należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną. *) Uwaga: Nie należy oświadczenia przesyłać wraz z ofertą- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, załączone do oferty nie będzie uznawane.Wszyscy wykonawcy, którzy załączyli te oświadczenia wraz z ofertą, a więc nie znając jeszcze kręgu wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu mają cd mieszk

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Dot. zdoln. techn, i zawod. a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca, który składa ofertę na przedmiot oferty kwalifikowany jako produkt leczniczy - posiada aktualną koncesję/ zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu celnego/składu konsygnacyjnego/ zezwolenie na wytwarzanie produktów stanowiących przedmiot oferty oraz zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące produktów radioaktywnych Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach głównych dostaw wykonał jedną dostawę asortymentu będącego przedmiotem zamówienia i/lub dowolnych produktów leczniczych o wartości nie mniejszej niż 1 295 000,00 PLN brutto w przypadku składania oferty na wszystkie zadania, a w przypadku składania ofert na wybrane pakiety - na kwotę odpowiadającą co najmniej sumie wartości z poniższej tabeli dla zadań, na które składana jest oferta (w przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie – minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty): Nr zadania Poziom warunku (zł) 1. 1 050 000,002. 156 000,003. 26 000,004. 22 000,005. 33 000,006. 8 000,00

cd. III.1.3 mają obowiązek złożenia takiego oświadczenia po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. (Dz.U. 2016, poz. 1126 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.4) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.5) - 7), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

) nie zalega on z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7) – zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium RP a osoba, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 2.4) ma miejsce za

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Cd. III1.3 poza terytorium RP – składa się ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania; Zmiana umowy: Strony zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków. a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy; b) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT -b.1) w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy - cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie odpowiednia zmiana ceny netto; b.2) po upływie 12 miesięcy od daty podpi

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/01/2019
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 09/03/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/01/2019
Ortszeit: 11:15
Ort:

5. Komisyjne otwarcie ofert (poprzez odszyfrowanie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Rozdz. 7 SIWZ) nastąpi w dniu 8.1.2019 r.. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (pok. 001). 6. Bezpośrednio przed odszyfrowaniem ofert (otwarciem) - Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

7.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Cd. III.2.2 podpisania umowy - dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń c) w przypadku wprowadzenia do obrotu produktu równoważnego w okresie realizacji umowy – nastąpi na wniosek Odbiorcy zmiana asortymentu, a Strony ustalą jego cenę jednostkową

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cd. IV.2.7 która nie może być wyższa niż cena produktu uwzględnionego pierwotnie w umowie; d) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) – nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu oraz – proporcjonalnie do zmiany – korekta ceny opakowania; e) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. zaprzestanie produkcji, wycofanie z obrotu lub braku na rynku) – istnieje możliwość zastąpienia produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż cena produktu wycofanego lub brakującego lub wypowiedzenie umowy bez zastosowania kary, o której mowa w ust. 3; w przypadku niewyczerpania ilości asortymentu objętego umową w terminie jej obowiązywania – Strony mogą przedłużyć niniejszą umowę do wyczerpania ilości przedmiotu umowy, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy; g) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o odpowiednią ustawę oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Zmiana umowy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy a każda ze stron może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia (nie wyższej niż obliczonej wg metody określonej w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Dz.U. nr 1232/14 ze zm.) – pod warunkiem, iż zmiany wymienione na wstępie wpływają na koszty wykonania przez dostawcę warunków umowy. 2. Potencjał podmiotu trzeciego: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 1 wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (uwzględniające co najmniej informacje podane w ppkt. lit. c); b) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty trzecie zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; c) Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (Liderem Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego lub elektroniczna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) musi zostać dołączone do oferty

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Cd. VI.3 Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno:

— precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na wspólnym dokumencie pełnomocnictwa lub innego dokumentu sporządzonego w tym celu; alternatywnie – wystawić niezależne pełnomocnictwo indywidualnie dla Pełnomocnika – Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). 4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018