Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536857-2021

22/10/2021    S206

Poland-Frampol: Solar photovoltaic modules

2021/S 206-536857

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Frampol
Postal address: ul. Radzięcka 8
Town: Frampol
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 23-440
Country: Poland
Contact person: Agata Łubiarz
E-mail: umframpol@frampol.pl
Telephone: +48 846857509
Internet address(es):
Main address: https://umframpol.bip.lubelskie.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Frampol

Reference number: ZP.271.24.02.2021
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Frampol.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 633 683.26 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45311200 Electrical fitting work
45310000 Electrical installation work
45315300 Electricity supply installations
45317300 Electrical installation work of electrical distribution apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
Main site or place of performance:

Teren Gminy Frampol.

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Frampol.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 16 zestawów instalacji fotowoltaicznych, w tym:

a) 1 zestaw o mocy min. 3,650 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Chłopkowie,

b) 1 zestaw o mocy min. 4,38 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kątach,

c) 1 zestaw o mocy min. 4,38 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Komodziankach,

d) 1 zestaw o mocy min. 4,38 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Rzeczycach,

e) 1 zestaw o mocy min. 4,38 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Woli Radzięckiej

f) 1 zestaw o mocy min. 4,38 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Starej Wsi,

g) 1 zestaw o mocy min. 5,11 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Pulczynowie,

h) 1 zestaw o mocy min. 8,03 kWp dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Radzięcinie,

i) 1 zestaw o mocy min. 9,855 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Teodorówce,

j) 1 zestaw o mocy min. 9,855 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Woli Radzięckiej,

k) 1 zestaw o mocy min. 9,855 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Radzięcinie,

l) 1 zestaw o mocy min. 4,38 kWp dla budynku Szatni przy boisku sportowym we Frampolu,

m) 1 zestaw o mocy min. 14,965 kWp dla budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu,

n) 1 zestaw o mocy min. 14,965 kWp dla budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu,

o) 1 zestaw o mocy min. 27,360 kWp dla budynku Hali Sportowo-Widowiskowej we Frampolu,

p) 1 zestaw o mocy min. 49,780 kWp dla budynku Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu.

2) montaż konstrukcji pod moduły (panele) fotowoltaiczne,

3) montaż modułów (paneli) fotowoltaicznych,

4) montaż okablowania AC i DC w przygotowanych rurach elektroinstalacyjnych,

5) montaż inwertera,

6) przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do zwiększenia mocy przyłączeniowej,

7) montaż rozdzielnic R AC oraz R DC wraz z podłączeniem do inwertera i istniejącej instalacji elektrycznej obiektu,

8) przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej obiektu do zwiększenia mocy przyłączeniowe.

9) inne elementy ujęte w załączniku nr 1 do SWZ i Projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 2.1 do SWZ.

3. Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) zawarty jest w załączniku Nr 1 do SWZ, na który składają się projekty budowlane branży elektrycznej.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Czas reakcji przeglądu gwarancyjnego na żądanie / Weighting: 40%
Price - Weighting: 60%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Numeracja przywołana w sekcji III i VI wynika z numeracji przyjętej w SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 143-379684
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Frampol

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: EL-MAR S.C. Marczak Piotr, Marczak Łukasz
Postal address: Teodorówka Kolonia 17B
Town: Frampol
NUTS code: PL814 Lubelski
Postal code: 23-440
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 673 732.65 PLN
Total value of the contract/lot: 633 683.26 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Opisano w rozdziale 23 SWZ, dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://frampol.ezamawiajacy.pl

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021