Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536860-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Computer equipment and supplies

2021/S 206-536860

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NATsIONALEN INSTITUT PO METEOROLOGIYa I HIDROLOGIYa
National registration number: 000663814
Postal address: bul. TsARIGRADSKO ShOSE No..66
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1784
Country: Bulgaria
Contact person: Nataliya Mitkova Miteva
E-mail: natalia.miteva@meteo.bg
Internet address(es):
Main address: www.meteo.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/29291
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Научна дейност

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по обособени позиции

II.1.2)Main CPV code
30200000 Computer equipment and supplies
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Настоящата обществена поръчка има за цел доставка на компютри,  компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Националния институт по метеорология и хидрология. Предметът на обществената поръчка включва 4 (четири) обособени позиции.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 77 280.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Сървъри

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 66, НИМХ

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на обособена позиция № 3 е свързан с доставка на сървъри в количество и с характеристики, подробно описани в техническата спецификация.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Проект „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничен район (FLOODGUARD)“ по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 и Проект „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“ (INNOAIR)

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 137-364327
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16587
Lot No: 3
Title:

Доставка на компютри, компютърни аксесоари и периферия за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ) по обособени позиции, Обособена позиция 3: Сървъри

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
19/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ПЕРСИ ООД
National registration number: 030413948
Postal address: ул. Златна Добруджа 18
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1330
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 93 800.00 BGN
Total value of the contract/lot: 77 280.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021