We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Supplies - 536881-2018

06/12/2018    S235    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Finland-Helsinki: Wood

2018/S 235-536881

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
National registration number: 0201256-6
Postal address: Toinen linja 4 A
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B1
Postal code: 00530
Country: Finland
Contact person: Akusti Lankinen
E-mail: akusti.lankinen@hel.fi

Internet address(es):

Main address: http://www.hel.fi/sote

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=211907&tpk=b43977fe-5c01-4820-a602-9dd3b6376bd1
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Puutavaran hankinta sosiaali- ja terveystoimialan Pakilan työkeskukseen

II.1.2)Main CPV code
03410000 - AB26
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Puutavaran hankinta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Pakilan työkeskukseen.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1
II.2.4)Description of the procurement:

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne Pakilan työkeskuksen tarvitsemasta puutavarasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Hankinta tulee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan Pakilan työkeskuksen käyttöön.

Tilaaja valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai puitesopimustoimittajalle yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia toimituksia. Suuremmista ostomääristä voidaan pyytää erillisiä tarjouksia.

Tarjous tehdään tarjouslomakkeella, joka on tämän tarjouspyynnön liitteenä (liite 1).

Hankintaa koskeva sopimusluonnos on liitteenä (liite 2).

Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät perustuvat vuoden 2018 ostomääriin, eivätkä ne sido Helsingin kaupunkia. Tarjouspyynnössä positioittain esitetty hankintamäärä on arvio normaalisti vuositasolla tehtävistä hankinnoista Pakilan työkeskuksessa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala ei sitoudu mihinkään hankintamääriin, vaan tuotteita tilataan tarpeen mukaan.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) optiovuodella.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) optiovuodella.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
III.1.3)Technical and professional ability
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/01/2019
Local time: 00:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/01/2019
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Fax: +358 295643314

Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/12/2018