Varor - 536881-2018

06/12/2018    S235    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Finland-Helsingfors: Trä

2018/S 235-536881

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
0201256-6
Toinen linja 4 A
Helsinki
00530
Finland
Kontaktperson: Akusti Lankinen
E-post: akusti.lankinen@hel.fi
Nuts-kod: FI1B1

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hel.fi/sote

I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Puutavaran hankinta sosiaali- ja terveystoimialan Pakilan työkeskukseen

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
03410000 - AB26
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FI1B1
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) optiovuodella.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/01/2019
Lokal tid: 00:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Finska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/12/2018