Lieferungen - 536888-2018

06/12/2018    S235

Suomi-Helsinki: Ohjaus- ja valvontajärjestelmään, tulostukseen, grafiikkaan, toimistoautomaatioon ja tietojenkäsittelyyn liittyvät laitteistot

2018/S 235-536888

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0246246-0
Postiosoite: PL 450, Kela
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00056
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@kela.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.kela.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=207000&tpk=2db2fac6-65a5-4b70-ae29-dafd028ba66d
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Skannauslaitteisto

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
42960000 Ohjaus- ja valvontajärjestelmään, tulostukseen, grafiikkaan, toimistoautomaatioon ja tietojenkäsittelyyn liittyvät laitteistot
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on suuritehoiset skannauslaitteet käyttövalmiiksi asennettuna sekä ylläpitopalvelut ja muut palvelut. Tällä hankinnalla Kela pyrkii korvaamaan nykyiset työasemaskannerit ja siten merkittävästi parantamaan skannaustyön tuottavuutta.

Katso hankinnan kohteen tarkempi kuvaus tarjouspyynnön liitteestä 1.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on suuritehoiset skannauslaitteet käyttövalmiiksi asennettuna sekä ylläpitopalvelut ja muut palvelut. Tällä hankinnalla Kela pyrkii korvaamaan nykyiset työasemaskannerit ja siten merkittävästi parantamaan skannaustyön tuottavuutta.

Katso hankinnan kohteen tarkempi kuvaus tarjouspyynnön liitteestä 1.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Pääsopimus on voimassa ensin neljä (4) vuotta, jonka jälkeen pääsopimus on voimassa toistaiseksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 174-355825
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/01/2019
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/01/2019
Paikallinen aika: 16:10

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/12/2018