TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 536911-2022

03/10/2022    S190

Netherlands-Arnhem: Road-maintenance works

2022/S 190-536911

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Gelderland
National registration number: 51468751
Postal address: Markt 11
Town: Arnhem
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6811 CG
Country: Netherlands
Contact person: Hansepeter de Jong
E-mail: h.de.jong1@gelderland.nl
Telephone: +31 622667531
Internet address(es):
Main address: http://www.gelderland.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206959
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=206959
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Bestek 2372 N308/ A28 ontsluiting H2O Wezep (Vooraankondiging)

II.1.2)Main CPV code
45233141 Road-maintenance works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Het doel van deze Europese openbare aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek  N308/ A28 ontsluiting H2O Wezep aan Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht.  Het gunningscriterium voor het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving is de inschrijving met de beste prijs- kwaliteitsverhouding (BPKV), bestaande uit een RAW bestek, Plan van aanpak en MKI asfalt.

Het uit te voeren werk is gelegen aan N308 tussen ca. km 60.7 en km 61.05, Zuiderzeestraatweg van aansluiting N308 tot rotonde Rondweg en A28 tussen ca. km 81.8 en km 84.6 in de gemeente Oldebroek.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45233222 Paving and asphalting works
45262310 Reinforced-concrete work
45316000 Installation work of illumination and signalling systems
45316110 Installation of road lighting equipment
45316212 Installation of traffic lights
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Wezep

II.2.4)Description of the procurement:

Het werk omvat het realiseren van een nieuwe aansluiting van het bedrijven terrein H2O te

Wezep.

Hiertoe dient een nieuwe afslag 17 op de A28 gerealiseerd te worden en na realisatie wordt de

bestaande afslag verwijderd.

Voor de nieuwe afslag worden nieuwe verkeers- en fietsviaducten gerealiseerd.

Verder wordt parallel aan de A28 een nieuwe gedeelte N308 gerealiseerd en wordt de

gemeentelijke infrastructuur aangepast.

Binnen dit bestek vallen in grote lijnen de volgende onderdelen:

- de aanleg van de nieuwe afrit 17 op de A28 met toe- en afritten;

- verwijderen van de bestaande afrit 17 op de A28;

- de aanleg van een verkeers- en fietsviaduct over de A28;

- aanpassingen aan de A28 ivm wijziging rijstrookindeling;

- aanpassing van de wegsignalering en OV op de A28;

- aanpassing geleiderailconstructies A28;

- aanleg rotonde in de N308 Zuiderzeestraatweg;

- reconstructie Zuiderzeestraatweg;

- wijziging rotonde Rondweg in turborotonde;

- realisatie drie nieuwe VRI's en aanpassing OV

- verplaatsen en aanleg bushaltes;

- slopen bestaand viaduct Voskuilerdijk;

- reconstructie deel Voskuilerdijjk;

- diverse bijkomende werkzaamheden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Grondwerken (ca. 125.000m3)

b. Het verwijderen van asfaltverhardingen (ca. 30.000 m2)

c. Het aanbrengen van asfaltverhardingen (ca 35.600 ton)

d. Het aanbrengen van betonverhardingen (ca. 1100 m2)

e. Het aanbrengen van leidingwerken (ca 2200 m1)

f. Het realiseren van kunstwerken.

g. Het aanbrengen van drie nieuwe VRI's

i. Het verwijderen van twee DVM-portalen, één portaal verplaatsen en aanbrengen van

twee nieuwe portalen.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 15
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie inschrijfleidraad

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 23/11/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 23/11/2022
Local time: 12:10
Place:

Arnhem

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland locatie Arnhem
Town: Arnhem
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022