Bauleistung - 53695-2023

27/01/2023    S20

Sverige-Motala: Byggnadsanläggning

2023/S 020-053695

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: MOTALA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2817
Postadress: Drottninggatan 2
Ort: Motala
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 591 86
Land: Sverige
E-post: stefan.johansson@motala.se
Telefon: +46 123456789
Fax: +46 143-53712
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.motala.se
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Motala ishallar

Referensnummer: UH-2021-214
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45210000 Byggnadsanläggning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Motala ishallar

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 295 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45210000 Byggnadsanläggning
45212000 Bygg- och anläggningsarbeten: byggnader för fritidsaktiviteter, idrott, kultur, inkvartering och restaurangverksamhet
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av ishallar för bandy, skridsko samt ishall för hockey. Anläggning är även tänkt att vara förberedd för konståkning och parasport. Utöver de två ishallarna ska även anläggningen omfattas av en gemensamhetsdel som binder samman de två ishallarna där gemensamma ytor är placerade såsom omklädningsrum, kanslier, personalutrymmen för drift-och underhållspersonal, caféer och öppna ytor för personer/åskådare men även ytor för de tekniska installationerna.

Anläggningen ska fylla syfte för allmänheten likväl de verksamheter och elitklubbar som verkar i Motala.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
31/01/2023

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/01/2023