Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536953-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Uddevalla: Jordbruks- och trädgårdsprodukter

2021/S 206-536953

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uddevalla kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1397
Postadress: Varvsvägen 1
Ort: Uddevalla
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 45181
Land: Sverige
Kontaktperson: Jenny Feltzing
E-post: jenny.feltzing@uddevalla.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.uddevalla.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Träd, buskar, perenner, lökar och knölar

Referensnummer: SBN 2021/152
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
03100000 Jordbruks- och trädgårdsprodukter
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun upphandlar ett ramavtal för buskar, träd, perenner, lökar och knölar. Upphandlingen är uppdelad i två (2) delar, och anbud kan lämnas på en eller båda delarna. De olika delarna är: - Träd, buskar och perenner - Lökar och knölar

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03221120 Rotknölar
03450000 Plantskoleprodukter
03451000 Växter
03451200 Blomlökar
03451300 Buskar
03452000 Träd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uddevalla

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun upphandlar ett ramavtal för buskar, träd, perenner, lökar och knölar. Upphandlingen är uppdelad i två (2) delar, och anbud kan lämnas på en eller båda delarna. De olika delarna är: - Träd, buskar och perenner - Lökar och knölar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 057-143206
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Avbryts efter dom i förvaltningsrätten

Mercell annons: https://opic.com/id/afiuqzzbuz

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021