Supplies - 536953-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Uddevalla: Jordbruks- och trädgårdsprodukter

2021/S 206-536953

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uddevalla kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1397
Postadress: Varvsvägen 1
Ort: Uddevalla
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 45181
Land: Sverige
Kontaktperson: Jenny Feltzing
E-post: jenny.feltzing@uddevalla.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.uddevalla.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Träd, buskar, perenner, lökar och knölar

Referensnummer: SBN 2021/152
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
03100000 Jordbruks- och trädgårdsprodukter
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun upphandlar ett ramavtal för buskar, träd, perenner, lökar och knölar. Upphandlingen är uppdelad i två (2) delar, och anbud kan lämnas på en eller båda delarna. De olika delarna är: - Träd, buskar och perenner - Lökar och knölar

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
03221120 Rotknölar
03450000 Plantskoleprodukter
03451000 Växter
03451200 Blomlökar
03451300 Buskar
03452000 Träd
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uddevalla

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun upphandlar ett ramavtal för buskar, träd, perenner, lökar och knölar. Upphandlingen är uppdelad i två (2) delar, och anbud kan lämnas på en eller båda delarna. De olika delarna är: - Träd, buskar och perenner - Lökar och knölar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 057-143206
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Avbryts efter dom i förvaltningsrätten

Mercell annons: https://opic.com/id/afiuqzzbuz

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021