Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 536958-2021

22/10/2021    S206

Romania-Buzău: Dairy products

2021/S 206-536958

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Consiliul Judetean Buzau
National registration number: 3662495
Postal address: Strada: Bălcescu Nicolae, nr. 48
Town: Buzau
NUTS code: RO222 Buzău
Postal code: 120260
Country: Romania
Contact person: Carolică Alexandru Dinu
E-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro
Telephone: +40 238414112
Fax: +40 238725507
Internet address(es):
Main address: http://www.cjbuzau.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare de lapte și produse lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi private acreditate cu program normal de 4 ore de pe teritoriul judeţului Buzău în cadrul Programului pentru școli pe perioada 2021 - 2023, în conformitate cu prevederile O.G. n... detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: CJ-AP-P1
II.1.2)Main CPV code
15500000 Dairy products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Prin atribuirea acordului-cadru pt anii scolari 2021-2022 și 2022-2023, pentru toate loturile, autoritatea contractantă dorește furnizare de lapte și produse lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi private acreditate cu program normal de 4 ore de pe teritoriul judeţului Buzău în cadrul Programului pentru școli pe perioada 2021 - 2023, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 13/2017 și H.G. nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Cantităţile totale estimative, cu distribuţie zilnică sau săptămânală, sunt prevăzute în anexele din cadrul documentației de atribuire, cu nominalizarea unităţilor de învăţământ din judeţul Buzău, precum şi a numărului de elevi şi preşcolari care urmează să beneficieze de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare.

Cantităţile estimative au fost calculate pe baza datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău. Ele vor fi actualizate atât la momentul începerii distribuției în unitățile de învățământ, cât și pe parcursul derulării acordului-cadru, în funcție de numărul de copii înscriși la fiecare unitate de învățământ beneficiară și de prezența la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din școli și grădinițe.

Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru, pentru fiecare lot în parte:

- lot I: cantit. totală (porții) minim/maxim = 1812699 min/ 2537820 max

- lot II : cantit. totală (porții) minim/maxim = 625347 min/ 875610 max

- lot III: cantit. totală (porții) minim/maxim = 1344258 min/ 1881837 max

- lot IV: cantit. totală (porții) minim/maxim = 1178244 min/ 1649583 max

- lot V: cantit. totală (porții) minim/maxim = 1469907 min/ 2057994 max

Limita valorică zilnică/preșcolar/elev luată în calcul conform art. 3 din Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu anul școlar 2017-2018 este de 0,80 lei, fără TVA, pentru porția de lapte și produs lactat. Limita valorică zilnică/preșcolar/elev reprezintă prețul estimat pentru achiziția produselor, fără taxa pe valoarea adăugată, inclusiv cheltuielile de transport, distribuție și depozitare a acestora, după caz.

Estimări ale valorilor minime și maxime pe durata întregului acord-cadru, conform anexelor la caietul de sarcini, pentru fiecare lot în parte: valoarea totală minimă (lei, fără TVA) este 5.144.364 lei, iar valoarea totală maximă (lei, fără TVA) este de este de 7.202.275,20 lei, din care:

- lot I: valoare minimă/maximă (fără TVA) = 1.450.159,20 lei min/ 2.030.256,00 lei max

- lot II : valoare minimă/maximă (fără TVA) = 500.277,60 lei min/ 700.488,00 lei max

- lot III: valoare minimă/maximă (fără TVA) = 1.075.406,40 lei min/ 1.505.469,60 lei max

- lot IV: valoare minimă/maximă (fără TVA) = 942.595,20 lei min/ 1.319.666,40 lei max

- lot V: valoare minimă/maximă (fără TVA) = 1.175.925,60 lei min/ 1.646.395,20 lei max

Caracteristicile celui mai mare contract subsecvent:

Cantitățile celui mai mare contract subsecvent au fost calculate pentru un număr de 20 săptămâni de școală x 3 zile pe săptămână.

- lot I: cantit. totală (porții) minim/maxim = 525420 min/ 735600 max

- lot II : cantit. totală (porții) minim/maxim = 181260 min/ 253800 max

- lot III: cantit. totală (porții) minim/maxim = 389640 min/ 545460 max

- lot IV: cantit. totală (porții) minim/maxim = 341520 min/ 478140 max

- lot V: cantit. totală (porții) minim/maxim = 426060 min/ 596520 max

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent:

- lot I: valoare minimă/maximă (fără TVA) = 420336 lei min/ 588480 lei max

- lot II : valoare minim... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 202 275.20 RON
II.2)Description
II.2.1)Title:

lot IV / zona IV

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15500000 Dairy products
15511210 UHT milk
15551300 Yoghurt
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

localitățile și unitățile școlare de stat și private care definesc componența LOT IV / ZONA IV - conform anexelor la documentația de atribuire

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare de lapte și produse lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi private acreditate cu program normal de 4 ore de pe teritoriul judeţului Buzău în cadrul Programului pentru școli pe perioada 2021 - 2023, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 13/2017 și H.G. nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Autoritatea contractantă nu se consideră intermediar. În cazul în care între primii operatori economici clasați există egalitate de punctaj, se va ține cont de produsele locale și regionale (conform prevederilor art. 7 alin. 5 din H.G. nr. 640/2017), în următoarea ordine de prioritate: 1. produse din județul Buzău; 2. produse din regiunea sud-est; 3. produse din alte județe/regiuni. În condițiile art. 23 alin. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, se ține cont de produsele locale sau regionale și de produsele care provin din lanțul de aprovizionare scurt, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

buget de stat și FEGA

Fondurile sunt asigurate prin alocări date prin Hotărâre de Guvern și Legea Bugetului de Stat, pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.

II.2)Description
II.2.1)Title:

lot III / zona III

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15500000 Dairy products
15511210 UHT milk
15551300 Yoghurt
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

localitățile și unitățile școlare de stat și private care definesc componența LOT III / ZONA III - conform anexe la documentația de atribuire

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare de lapte și produse lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi private acreditate cu program normal de 4 ore de pe teritoriul judeţului Buzău în cadrul Programului pentru școli pe perioada 2021 - 2023, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 13/2017 și H.G. nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Autoritatea contractantă nu se consideră intermediar. În cazul în care între primii operatori economici clasați există egalitate de punctaj, se va ține cont de produsele locale și regionale (conform prevederilor art. 7 alin. 5 din H.G. nr. 640/2017), în următoarea ordine de prioritate: 1. produse din județul Buzău; 2. produse din regiunea sud-est; 3. produse din alte județe/regiuni. În condițiile art. 23 alin. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, se ține cont de produsele locale sau regionale și de produsele care provin din lanțul de aprovizionare scurt, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

buget de stat și FEGA

Fondurile sunt asigurate prin alocări date prin Hotărâre de Guvern și Legea Bugetului de Stat, pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.

II.2)Description
II.2.1)Title:

lot V / zona V

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15500000 Dairy products
15511210 UHT milk
15551300 Yoghurt
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

localitățile și unitățile școlare de stat și private care definesc componența LOT V / ZONA V - conform anexelor la documentația de atribuire

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare de lapte și produse lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi private acreditate cu program normal de 4 ore de pe teritoriul judeţului Buzău în cadrul Programului pentru școli pe perioada 2021 - 2023, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 13/2017 și H.G. nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Autoritatea contractantă nu se consideră intermediar. În cazul în care între primii operatori economici clasați există egalitate de punctaj, se va ține cont de produsele locale și regionale (conform prevederilor art. 7 alin. 5 din H.G. nr. 640/2017), în următoarea ordine de prioritate: 1. produse din județul Buzău; 2. produse din regiunea sud-est; 3. produse din alte județe/regiuni. În condițiile art. 23 alin. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, se ține cont de produsele locale sau regionale și de produsele care provin din lanțul de aprovizionare scurt, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

buget de stat și FEGA

Fondurile sunt asigurate prin alocări date prin Hotărâre de Guvern și Legea Bugetului de Stat, pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.

II.2)Description
II.2.1)Title:

lot II / zona II

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15500000 Dairy products
15511210 UHT milk
15551300 Yoghurt
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

localitățile și unitățile școlare de stat și private care definesc componența LOT II / ZONA II - conform anexelor la documentația de atribuire

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare de lapte și produse lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi private acreditate cu program normal de 4 ore de pe teritoriul judeţului Buzău în cadrul Programului pentru școli pe perioada 2021 - 2023, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 13/2017 și H.G. nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Autoritatea contractantă nu se consideră intermediar. În cazul în care între primii operatori economici clasați există egalitate de punctaj, se va ține cont de produsele locale și regionale (conform prevederilor art. 7 alin. 5 din H.G. nr. 640/2017), în următoarea ordine de prioritate: 1. produse din județul Buzău; 2. produse din regiunea sud-est; 3. produse din alte județe/regiuni. În condițiile art. 23 alin. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, se ține cont de produsele locale sau regionale și de produsele care provin din lanțul de aprovizionare scurt, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

buget de stat și FEGA

Fondurile sunt asigurate prin alocări date prin Hotărâre de Guvern și Legea Bugetului de Stat, pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.

II.2)Description
II.2.1)Title:

lot I / zona I

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15500000 Dairy products
15511210 UHT milk
15551300 Yoghurt
60000000 Transport services (excl. Waste transport)
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO222 Buzău
Main site or place of performance:

localitățile și unitățile școlare de stat și private care definesc componența LOT I / ZONA I - conform anexe la documentația de atribuire

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare de lapte și produse lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat autorizate/acreditate şi private acreditate cu program normal de 4 ore de pe teritoriul judeţului Buzău în cadrul Programului pentru școli pe perioada 2021 - 2023, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 13/2017 și H.G. nr. 640/2017, cu modificările și completările ulterioare.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Autoritatea contractantă nu se consideră intermediar. În cazul în care între primii operatori economici clasați există egalitate de punctaj, se va ține cont de produsele locale și regionale (conform prevederilor art. 7 alin. 5 din H.G. nr. 640/2017), în următoarea ordine de prioritate: 1. produse din județul Buzău; 2. produse din regiunea sud-est; 3. produse din alte județe/regiuni. În condițiile art. 23 alin. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, se ține cont de produsele locale sau regionale și de produsele care provin din lanțul de aprovizionare scurt, cu respectarea legislației în domeniul achizițiilor publice. / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

buget de stat și FEGA

Fondurile sunt asigurate prin alocări date prin Hotărâre de Guvern și Legea Bugetului de Stat, pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 126-331145
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: Acorduri-cadru nr.14831, 14832, 14833, 14834 și 14835
Lot No: 3
Title:

lot III / zona III

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
24/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MERIDIAN AGROIND
National registration number: RO 6675589
Postal address: Strada -, Nr. -
Town: Ramnicu Sarat
NUTS code: RO222 Buzău
Postal code: 125300
Country: Romania
E-mail: meridian@meridianagroind.ro
Telephone: +40 745397362
Fax: +40 238562970
Internet address: www.meridianagroind.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 7 202 275.20 RON
Total value of the contract/lot: 7 202 275.20 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021