Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537017-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Ljubljana: Različna oprema in potrebščine za pisarne

2021/S 206-537017

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5054087000
Poštni naslov: Riharjeva ulica 38
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Mateja Kocman
E-naslov: mateja.kocman@zdrzz.si
Telefon: +386 59227186
Telefaks: +386 59227199
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://zdrzz.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
Nacionalna identifikacijska številka: 5820570000
Poštni naslov: Topolšica 64
Kraj: Topolšica
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
Poštna številka: 3326
Država: Slovenija
E-naslov: info@b-topolsica.si
Telefon: +386 38987700
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.boltop.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK
Nacionalna identifikacijska številka: 5053650000
Poštni naslov: Šentvid pri Stični 44
Kraj: Šentvid pri Stični
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1296
Država: Slovenija
E-naslov: center.zdravljenje.otrok@siol.net
Telefon: +386 17887450
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.czbo.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA
Nacionalna identifikacijska številka: 5273943000
Poštni naslov: Rakitna 96
Kraj: Preserje
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1352
Država: Slovenija
E-naslov: info@mkz-rakitna.si
Telefon: +386 13659800
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.mkz-rakitna.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
Nacionalna identifikacijska številka: 6462642000
Poštni naslov: Trubarjeva cesta 2
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: info@nijz.si
Telefon: +386 12441400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.nijz.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Nacionalna identifikacijska številka: 6489087000
Poštni naslov: Prvomajska ulica 1
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
E-naslov: info@nlzoh.si
Telefon: +386 24500100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.nlzoh.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA
Nacionalna identifikacijska številka: 5053765000
Poštni naslov: Jadranska cesta 31
Kraj: Ankaran - Ancarano
Šifra NUTS: SI044 Obalno-kraška
Poštna številka: 6280
Država: Slovenija
E-naslov: informacije@ob-valdoltra.si
Telefon: +386 56696100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ob-valdoltra.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5054818000
Poštni naslov: Begunje na Gorenjskem 55
Kraj: Begunje na Gorenjskem
Šifra NUTS: SI042 Gorenjska
Poštna številka: 4275
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@pb-begunje.si
Telefon: +386 45335200
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.pb-begunje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA
Nacionalna identifikacijska številka: 5053668000
Poštni naslov: Pot Sv. Antona 49
Kraj: Idrija
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Poštna številka: 5280
Država: Slovenija
E-naslov: psihiatrija@pb-idrija.si
Telefon: +386 53734400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.pb-idrija.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ
Nacionalna identifikacijska številka: 5054788000
Poštni naslov: Ptujska cesta 33
Kraj: Ormož
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2270
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@pb-ormoz.si
Telefon: +386 27415100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.pb-ormoz.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Nacionalna identifikacijska številka: 5055695000
Poštni naslov: Ulica padlih borcev 13A
Kraj: Šempeter pri Gorici
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Poštna številka: 5290
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo.direktorja@bolnisnica-go.si
Telefon: +386 53301000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.bolnisnica-go.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE
Nacionalna identifikacijska številka: 5105323000
Poštni naslov: Černelčeva cesta 15
Kraj: Brežice
Šifra NUTS: SI036 Posavska
Poštna številka: 8250
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@sb-brezice.si
Telefon: +386 74668100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-brezice.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5064716000
Poštni naslov: Oblakova ulica 5
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
E-naslov: info@sb-celje.si
Telefon: +386 34233000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-celje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE
Nacionalna identifikacijska številka: 5053692000
Poštni naslov: Cesta maršala Tita 112
Kraj: Jesenice
Šifra NUTS: SI042 Gorenjska
Poštna številka: 4270
Država: Slovenija
E-naslov: info@sb-je.si
Telefon: +386 45868000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-je.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Nacionalna identifikacijska številka: 1122517000
Poštni naslov: Ulica dr. Vrbnjaka 6
Kraj: Murska Sobota
Šifra NUTS: SI031 Pomurska
Poštna številka: 9000
Država: Slovenija
E-naslov: info@sb-ms.si
Telefon: +386 25123100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-ms.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Nacionalna identifikacijska številka: 5054621000
Poštni naslov: Šmihelska cesta 1
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@sb-nm.si
Telefon: +386 73916100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.sb-nm.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC
Nacionalna identifikacijska številka: 5054958000
Poštni naslov: Gosposvetska cesta 1
Kraj: Slovenj Gradec
Šifra NUTS: SI033 Koroška
Poštna številka: 2380
Država: Slovenija
E-naslov: info@sb-sg.si
Telefon: +386 28823400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-sg.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5055121000
Poštni naslov: Rudarska cesta 9
Kraj: Trbovlje
Šifra NUTS: SI035 Zasavska
Poštna številka: 1420
Država: Slovenija
E-naslov: info@sb-trbovlje.si
Telefon: +386 35652500
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sb-trbovlje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
Nacionalna identifikacijska številka: 1190997000
Poštni naslov: Golnik 36
Kraj: Golnik
Šifra NUTS: SI042 Gorenjska
Poštna številka: 4204
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@klinika-golnik.si
Telefon: +386 42569100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.klinika-golnik.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Nacionalna identifikacijska številka: 5054150000
Poštni naslov: Ljubljanska ulica 5
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
E-naslov: javnosti@ukc-mb.si
Telefon: +386 23211000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ukc-mb.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino
Nacionalna identifikacijska številka: 5053960000
Poštni naslov: Šlajmerjeva ulica 6
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: central@ztm.si
Telefon: +386 15438100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ztm.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Nacionalna identifikacijska številka: 5107164000
Poštni naslov: Tovarniška cesta 3
Kraj: Ajdovščina
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Poštna številka: 5270
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-ajdovscina.si
Telefon: +386 53693000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-ajdovscina.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
Nacionalna identifikacijska številka: 5056268000
Poštni naslov: Černelčeva cesta 8
Kraj: Brežice
Šifra NUTS: SI036 Posavska
Poštna številka: 8250
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-brezice.si
Telefon: +386 74991400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-brezice.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ
Nacionalna identifikacijska številka: 5054605000
Poštni naslov: Delavska pot 4
Kraj: Črnomelj
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Poštna številka: 8340
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-crnomelj.si
Telefon: +386 73061700
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-crnomelj.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE
Nacionalna identifikacijska številka: 5500931000
Poštni naslov: Mestni trg 2
Kraj: Domžale
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1230
Država: Slovenija
E-naslov: nfo@zd-domzale.si
Telefon: +386 17245100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-domzale.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna
Nacionalna identifikacijska številka: 5779138000
Poštni naslov: Prečna ulica 2
Kraj: Postojna
Šifra NUTS: SI038 Primorsko-notranjska
Poštna številka: 6230
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-po.si
Telefon: +386 57000400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-po.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA
Nacionalna identifikacijska številka: 5169992000
Poštni naslov: Majnikova ulica 1
Kraj: Ribnica
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Poštna številka: 1310
Država: Slovenija
E-naslov: racunovodja@zdribnica.si
Telefon: +386 18372218
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zdribnica.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK
Nacionalna identifikacijska številka: 5056853000
Poštni naslov: Novi trg 26
Kraj: Kamnik
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1241
Država: Slovenija
E-naslov: uprava@zdkamnik.si
Telefon: +386 18318600
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zdkamnik.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
Nacionalna identifikacijska številka: 5063086000
Poštni naslov: Novi dom 11
Kraj: Hrastnik
Šifra NUTS: SI035 Zasavska
Poštna številka: 1430
Država: Slovenija
E-naslov: zdhrastnik@siol.net
Telefon: +386 35654450
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://sl.zd-hrastnik.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA
Nacionalna identifikacijska številka: 5779081000
Poštni naslov: Gregorčičeva cesta 8
Kraj: Ilirska Bistrica
Šifra NUTS: SI038 Primorsko-notranjska
Poštna številka: 6250
Država: Slovenija
E-naslov: info@zdib.si
Telefon: +386 57112100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zdib.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA
Nacionalna identifikacijska številka: 1192574000
Poštni naslov: Cesta 2. grupe odredov 16
Kraj: Ivančna Gorica
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1295
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-ivg.si
Telefon: +386 17819000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://sl.zd-ivg.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM IZOLA
Nacionalna identifikacijska številka: 5748569000
Poštni naslov: Ulica oktobrske revolucije 11
Kraj: Izola - Isola
Šifra NUTS: SI044 Obalno-kraška
Poštna številka: 6310
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-izola.si
Telefon: +386 56635050
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-izola.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO
Nacionalna identifikacijska številka: 5054575000
Poštni naslov: Cesta krških žrtev 132C
Kraj: Krško
Šifra NUTS: SI036 Posavska
Poštna številka: 8270
Država: Slovenija
E-naslov: uprava@zd-krsko.si
Telefon: +386 74880200
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-krsko.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER
Nacionalna identifikacijska številka: 5817269000
Poštni naslov: Cesta I. slovenskega tabora 2
Kraj: Ljutomer
Šifra NUTS: SI031 Pomurska
Poštna številka: 9240
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-lju.si
Telefon: +386 25851400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-lju.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC
Nacionalna identifikacijska številka: 5158877000
Poštni naslov: Notranjska cesta 2
Kraj: Logatec
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1370
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-logatec.si
Telefon: +386 17508220
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-logatec.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Nacionalna identifikacijska številka: 5054613000
Poštni naslov: Kandijska cesta 4
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-nm.si
Telefon: +386 73916700
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://zd-nm.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ
Nacionalna identifikacijska številka: 5054699000
Poštni naslov: Ulica dr. Hrovata 4
Kraj: Ormož
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2270
Država: Slovenija
E-naslov: uprava@zd-ormoz.si
Telefon: +386 27410900
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-ormoz.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica
Nacionalna identifikacijska številka: 5107148000
Poštni naslov: Rejčeva ulica 4
Kraj: Nova Gorica
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Poštna številka: 5000
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-go.si
Telefon: +386 53383200
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-go.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Nacionalna identifikacijska številka: 5502420000
Poštni naslov: Potrčeva cesta 19A
Kraj: Ptuj
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2250
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-ptuj.si
Telefon: +386 27871500
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-ptuj.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM RADLJE OB DRAVI
Nacionalna identifikacijska številka: 5054893000
Poštni naslov: Mariborska cesta 37
Kraj: Radlje ob Dravi
Šifra NUTS: SI033 Koroška
Poštna številka: 2360
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-radlje.si
Telefon: +386 28770801
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-radlje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA
Nacionalna identifikacijska številka: 5107105000
Poštni naslov: Partizanska cesta 24
Kraj: Sežana
Šifra NUTS: SI044 Obalno-kraška
Poštna številka: 6210
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-sezana.si
Telefon: +386 57311400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-sezana.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA
Nacionalna identifikacijska številka: 5114357000
Poštni naslov: Partizanska ulica 30
Kraj: Slovenska Bistrica
Šifra NUTS: SI032 Podravska
Poštna številka: 2310
Država: Slovenija
E-naslov: zd-sl.bistrica@siol.net
Telefon: +386 28432700
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-sb.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM TOLMIN
Nacionalna identifikacijska številka: 5107156000
Poštni naslov: Prešernova ulica 6A
Kraj: Tolmin
Šifra NUTS: SI043 Goriška
Poštna številka: 5220
Država: Slovenija
E-naslov: zd.uprava@zd-tolmin.si
Telefon: +386 53881120
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-tolmin.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12
Nacionalna identifikacijska številka: 5063094000
Poštni naslov: Rudarska cesta 12
Kraj: Trbovlje
Šifra NUTS: SI035 Zasavska
Poštna številka: 1420
Država: Slovenija
E-naslov: zd.trbovlje@zd-trbovlje.si
Telefon: +386 35624100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-trbovlje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5054583000
Poštni naslov: Goliev trg 3
Kraj: Trebnje
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
Poštna številka: 8210
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-tr.si
Telefon: +386 73481740
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-tr.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5820456000
Poštni naslov: Vodnikova cesta 1
Kraj: Velenje
Šifra NUTS: SI034 Savinjska
Poštna številka: 3320
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-velenje.si
Telefon: +386 38995400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-velenje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
Nacionalna identifikacijska številka: 5158834000
Poštni naslov: Cesta 6. maja 11
Kraj: Vrhnika
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1360
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-vrhnika.si
Telefon: +386 17555110
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-vrhnika.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani
Nacionalna identifikacijska številka: 5700817000
Poštni naslov: Aškerčeva cesta 4
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: zdstudenti@siol.net
Telefon: +386 12007425
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zdstudenti.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 1
Nacionalna identifikacijska številka: 5063108000
Poštni naslov: Cesta zmage 1
Kraj: Zagorje ob Savi
Šifra NUTS: SI035 Zasavska
Poštna številka: 1410
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-zagorje.si
Telefon: +386 35655000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-zagorje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zdravstveni dom Kočevje
Nacionalna identifikacijska številka: 5170001000
Poštni naslov: Roška cesta 18
Kraj: Kočevje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1330
Država: Slovenija
E-naslov: info@zdkocevje.si
Telefon: +386 18939000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zdkocevje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA
Nacionalna identifikacijska številka: 5728231000
Poštni naslov: Dellavallejeva ulica 3
Kraj: Koper - Capodistria
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 6000
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-koper.si
Telefon: +386 56647100
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-koper.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE
Nacionalna identifikacijska številka: 1430726000
Poštni naslov: Ostrovrharjeva ulica 6
Kraj: Medvode
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1215
Država: Slovenija
E-naslov: uprava@zd-medvode.si
Telefon: +386 13619900
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-medvode.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM METLIKA
Nacionalna identifikacijska številka: 5054591000
Poštni naslov: Cesta bratstva in enotnosti 71
Kraj: Metlika
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8330
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-metlika.si
Telefon: +386 73691400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-metlika.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5619017000
Poštni naslov: Gregorčičeva ulica 5
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
E-naslov: javna.narocila@szozd.si
Telefon: +386 35434000
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-celje.si/si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5206642000
Poštni naslov: Zadrečka cesta 14
Kraj: Nazarje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3331
Država: Slovenija
E-naslov: info@zszd.si
Telefon: +386 38392430
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-lenart.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM LENART
Nacionalna identifikacijska številka: 5091870000
Poštni naslov: Maistrova ulica 22
Kraj: Lenart v Slov. goricah
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2230
Država: Slovenija
E-naslov: tajnistvo@zd-lenart.si
Telefon: +386 27291811
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-lenart.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA
Nacionalna identifikacijska številka: 5801923000
Poštni naslov: Kidričeva ulica 34
Kraj: Lendava - Lendva
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 9220
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-lendava.si
Telefon: +386 25789210
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-lendava.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM LITIJA
Nacionalna identifikacijska številka: 5056845000
Poštni naslov: Partizanska pot 8A
Kraj: Litija
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1270
Država: Slovenija
E-naslov: zd.litija@siol.net
Telefon: +386 18900400
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zd-litija.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH
Nacionalna identifikacijska številka: 5630517000
Poštni naslov: Celjska cesta 16
Kraj: Šmarje pri Jelšah
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3240
Država: Slovenija
E-naslov: info@zd-smarje.si
Telefon: +386 38183700
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.zd-smarje.si/
Internetni naslov profila kupca: https://www.zd-smarje.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT
Nacionalna identifikacijska številka: 1594451000
Poštni naslov: Zaloška cesta 7
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: info@slovenija-transplant.si
Telefon: +386 13006860
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.slovenija-transplant.si/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava pisarniškega materiala, obrazcev v prosti prodaji in tonerjev

Referenčna številka dokumenta: JN-36/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
30190000 Različna oprema in potrebščine za pisarne
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Naročnik izvaja javno naročilo dobave pisarniškega materiala, obrazcev v prosti prodaji in tonerjev v svojem imenu ter v imenu in za račun zdravstvenih zavodov, navedenih v obrazcu Priloga 1.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 4 131 355.64 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Pisarniški potrošni material

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30190000 Različna oprema in potrebščine za pisarne
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava pisarniškega materiala.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Obrazci v prosti prodaji

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
22822200 Posamezni poslovni obrazci
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava obrazcev v prosti prodaji

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Tonerji in kartuše za naprave za tiskanje proizvajalca HP

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30100000 Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva
30125100 Kasete s tonerjem
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava tonerjev in kartuš za naprave za tiskanje proizvajalca HP

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Tonerji in kartuše za naprave za tiskanje proizvajalca Lexmark

Št. sklopa: 4
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30100000 Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva
30125100 Kasete s tonerjem
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava tonerjev in kartuš za naprave za tiskanje proizvajalca Lexmark

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Tonerji, kartuše in trakovi za naprave za tiskanje ostalih proizvajalcev

Št. sklopa: 5
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30100000 Pisarniški stroji, oprema in potrebščine, razen računalnikov, tiskalnikov in pohištva
30125100 Kasete s tonerjem
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava tonerjev, kartuš in trakov za naprave za tiskanje ostalih proizvajalcev

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 086-222343
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 1
Naslov:

Pisarniški potrošni material

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
30/09/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5426189000
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 17B
Kraj: Ljubljana - Črnuče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1231
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 282 447.67 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 2
Naslov:

Obrazci v prosti prodaji

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
30/09/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5426189000
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 17B
Kraj: Ljubljana - Črnuče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1231
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 26 516.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 3
Naslov:

Tonerji in kartuše za naprave za tiskanje proizvajalca HP

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
30/09/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5171555000
Poštni naslov: Slovenska cesta 29
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 145 681.46 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 4
Naslov:

Tonerji in kartuše za naprave za tiskanje proizvajalca Lexmark

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
30/09/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EXTRA LUX, proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Nacionalna identifikacijska številka: 5426189000
Poštni naslov: Brnčičeva ulica 17B
Kraj: Ljubljana - Črnuče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1231
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 73 328.95 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 5
Naslov:

Tonerji, kartuše in trakovi za naprave za tiskanje ostalih proizvajalcev

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
30/09/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5171555000
Poštni naslov: Slovenska cesta 29
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 95 917.52 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: ZDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV SLOVENIJE
Poštni naslov: Riharjeva ulica 38
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/10/2021