Lieferungen - 537070-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Grudziądz: UHT-Milch

2018/S 235-537070

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Czwartaków 3
Grudziądz
86-300
Polen
Kontaktstelle(n): p. Bernadeta Skrzeszewska
Telefon: +48 261483290
E-Mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261483222
NUTS-Code: PL616

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.13wog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.13wog.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mleka i przetworów mleczarskich w roku 2019 (magazyny: Grudziądz, Grupa, Chełmno, Brodnica) - sprawa nr 81/2018

Referenznummer der Bekanntmachung: 81/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15511210
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę dostaw mleka i przetworów mleczarskich w roku 2019 (magazyny: Grudziądz, Grupa, Chełmno, Brodnica), zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego normami oraz asortymentem, ilościami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 543 688.50 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15512000
15551310
15551320
15500000
15542100
15551000
15544000
15543000
15540000
15542300
15530000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61
Hauptort der Ausführung:

Magazyn w Grudziądzu przy ul. Bema 2 i Jagiełły 6, POLSKA;

Magazyn w miejscowości Grupa przy ul. Koszarowej 2, POLSKA;

Magazyn w Chełmnie przy al. 3-go Maja 4, POLSKA;

Magazyn w Brodnicy przy ul. Czwartaków 1, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia - zakres podstawowy:

Dostawa przedmiotu zamówienia w roku 2019 w rodzaju, ilościach i potrzebach:

1. Mleko spożywcze UHT 2 % tł. l 28 000,00 l;

2. Śmietana 18 % tł. l 5 000,00 l;

3. Śmietanka kremowa 30 % tł. l 40,00 l;

4. Jogurt naturalny kg 50,00 kg;

5. Jogurt owocowy kg 1 000,00 kg;

6. Deser mleczny z czekoladą kg 500,00 kg;

7. Serek homogenizowany waniliowy kg 1 200,00 kg;

8. Serek homogenizowany owocowy kg 2 000,00 kg;

9. Serek twarogowy kg 500,00 kg;

10. Serek naturalny do smarowania kg 500,00 kg;

11. Kefir kg 1 000,00 kg;

12. Ser twarogowy półtłusty kg 2 000,00 kg;

13. Ser twarogowy ziarnisty kg 2 500,00 kg;

14. Ser typu fromage kg 1 200,00 kg;

15. Ser edamski pełnotłusty kg 1 300,00 kg;

16. Ser gouda pełnotłusty kg 1 300,00 kg;

17. Ser salami pełnotłusty kg 1 300,00 kg;

18. Ser typu camembert kg 100,00 kg;

19. Ser topiony z szynką kg 800,00 kg;

20. Ser topiony z papryką kg 800,00 kg;

21. Ser topiony pełnotłusty kg 800,00 kg;

22. Ser topiony tłusty plasterkowany kg 1 500,00 kg;

23. Ser topiony kremowy wielosmakowy kg 1 500,00 kg;

24. Ser wędzony kg 200,00 kg;

25. Ser mozarela kg 20,00 kg;

26. Ser feta kg 100,00 kg;

27. Masło ekstra jednoporcjowe kg 9 000,00 kg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli kolumna „zakres podstawowy” – gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wykazane w tabeli kolumna „zakres prawa opcji”.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania zwiększonych osób żywionych. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Przedmiot zamówienia – zakres prawa opcji

1. Mleko spożywcze UHT 2 % tł. l 18 400,00

2. Śmietana 18 % tł. l 3 200,00

3. Śmietanka kremowa 30 % tł. l 40,00

4. Jogurt naturalny kg 40,00

5. Jogurt owocowy kg 2 480,00

6. Deser mleczny z czekoladą kg 1 280,00

7. Serek homogenizowany waniliowy kg 1 280,00

8. Serek homogenizowany owocowy kg 1 280,00

9. Serek twarogowy kg 280,00

10. Serek naturalny do smarowania kg 480,00

11. Kefir kg 1 280,00

12. Ser twarogowy półtłusty kg 1 280,00

13. Ser twarogowy ziarnisty kg 1 440,00

14. Ser typu fromage kg 1 040,00

15. Ser edamski pełnotłusty kg 1 040,00

16. Ser gouda pełnotłusty kg 880,00

17. Ser salami pełnotłusty kg 880,00

18. Ser typu camembert kg 320,00

19. Ser topiony z szynką kg 520,00

20. Ser topiony z papryką kg 520,00

21. Ser topiony pełnotłusty kg 520,00

22. Ser topiony tłusty plasterkowany kg 1 280,00

23. Ser topiony kremowy wielosmakowy kg 1 280,00

24. Ser wędzony kg 200,00

25. Ser typu mozarela kg 21,00

26. Ser feta kg 120,00

27. Masło ekstra jednoporcjowe kg 6 080,00

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość umowy za zakres podstawowy 570 992,93 PLN brutto, cena zakresu dodatkowego wynikającego z ewentualnego skorzystania Zamawiającego z prawa opcji 498 927,37 PLN brutto.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 160-366427
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mleka i przetworów mleczarskich w roku 2019 (magazyny: Grudziądz, Grupa, Chełmno, Brodnica) - sprawa nr 81/2018

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita
ul. Ludowa 122
Wysokie Mazowieckie
18-200
Polen
Telefon: +48 523313131
Fax: +48 523313131
NUTS-Code: PL84
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 139 306.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 543 688.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 Pzp) oraz firmy tych podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

1)wysokości podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia w wypadku ustawowych zmian w tym zakresie.

Zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem;

2)udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie JEDZ lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (doświadczenie, sytuacja finansowa), Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;

3)zmiany zakresu podwykonawstwa;

4)w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.: osiągnięcia przez jednostkę gotowości do podjęcia działań, szkolenia rezerw osobowych, poligonów, kursów, szkoleń, służb przygotowawczych, zmiany stanu żywionych, restrukturyzacji sił zbrojnych, likwidacji klęsk żywiołowych, kryzysu, zagrożenia lub wojny, zmiany aktów prawnych w zakresie uprawnień do wyżywienia żołnierzy lub innych zadań postawionych Odbiorcy przez organa władzy państwowej, itp.) Wykonawca zagwarantuje realizację dostaw w odmiennych terminach i częstotliwościach oraz do innych miejsc (na terenie RP) niż określono w umowie, według cen jednostkowych zawartych w umowie. Zmiany te następować będą w ramach ustalonej łącznej wartości umowy.

O zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność zmian jak wyżej Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę pisemnie od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu wyżej określonych przyczyn. Zmiana nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia ze strony Zamawiającego wraz z określeniem podstawy zmian, czasu w jakim będą obowiązywały, miejsc dostaw i szacowanych ilości do realizacji w tym czasie. Wykonawca potwierdzi w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia – przyjęcie do realizacji.

5)wysokości ceny w przypadku jej waloryzacji na zasadach określonych SIWZ.

6)zmiany ilości określonych produktów w ramach asortymentu towaru w danym zadaniu w ten sposób, że ogólna ilość produktów w zakresie podstawowym i w ramach opcji nie ulegnie zmianie z zastrzeżeniem, że cena umowy wynikająca z jej postanowień nie może ulec zwiększeniu. O zmianie tej Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem podając zakres zmian, a Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania (co najmniej faksem) przyjęcia powyższego do realizacji. Co najmniej 1 x na kwartał – nie później niż do 10-każdego następującego miesiąca po upływie kwartału Zamawiającego dokona analizy realizacji umowy w związku ze zmianami i opracuje aneks do umowy w tym zakresie.

Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej.

Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez obowiązków informac. przewidzianych w art. 13/ art. 14 RODO – Zał. nr 6 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy p.z.p.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Departament Odwołań w UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018