Lieferungen - 537081-2018

06/12/2018    S235    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Grudziądz: Rindfleisch

2018/S 235-537081

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Czwartaków 3
Grudziądz
86-300
Polen
Kontaktstelle(n): p. Bernadeta Skrzeszewska
Telefon: +48 261483290
E-Mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl
Fax: +48 261483222
NUTS-Code: PL616

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.13wog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.13wog.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa czerwonego, tłuszczy zwierzęcych w roku 2019 (magazyny: Grudziądz, Grupa, Chełmno, Brodnica) - sprawa 112/20

Referenznummer der Bekanntmachung: 112/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15111100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie przez Wykonawcę dostaw mięsa czerwonego, tłuszczy zwierzęcych w roku 2019 (magazyny: Grudziądz, Grupa, Chełmno, Brodnica), zgodnie ze wskazanymi przez Zamawiającego normami oraz asortymentem, ilościami i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego:

KOD CPV według Wspólnego Słownika Zamówień: 15111100-0; 15113000-3; 15114000-0; 15412100-0.

Przedmiot zamówienia - zakres podstawowy:

Dostawa przedmiotu zamówienia w roku 2019 w rodzaju, ilościach i potrzebach:

1. Antrykot wołowy b/k kręg. 200,00 kg;

2. Wołowina zrazowa b/k 6 000,00 kg;

3. Karkówka wieprzowa b/k 3 000,00 kg;

4. Łopatka wieprzowa b/k 6 933,00 kg;

5. Schab wieprzowy b/k 3 500,00 kg;

6. Żeberka wieprzowe 400,00 kg;

7. Szynka wieprzowa b/k 2 000,00 kg;

8. Golonka wieprzowa z/k 50,00 kg;

9. Wątroba wieprzowa 300,00 kg;

10. Smalec wieprzowy 700,00 kg;

11. Słonina 100,00 kg.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 409 365.80 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15111100
15113000
15114000
15412100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61
Hauptort der Ausführung:

Magazyn w Grudziądzu przy ul. Bema 2 i Jagiełły 6, POLSKA;

Magazyn w miejscowości Grupa przy ul. Koszarowej 2, POLSKA;

Magazyn w Chełmnie przy al. 3-go Maja 4, POLSKA;

Magazyn w Brodnicy przy ul. Czwartaków 1, POLSKA.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia - zakres podstawowy:

Dostawa przedmiotu zamówienia w roku 2019 w rodzaju, ilościach i potrzebach:

1. Antrykot wołowy b/k kręg. 200,00 kg;

2. Wołowina zrazowa b/k 6 000,00 kg;

3. Karkówka wieprzowa b/k 3 000,00 kg;

4. Łopatka wieprzowa b/k 6 933,00 kg;

5. Schab wieprzowy b/k 3 500,00 kg;

6. Żeberka wieprzowe 400,00 kg;

7. Szynka wieprzowa b/k 2 000,00 kg;

8. Golonka wieprzowa z/k 50,00 kg;

9. Wątroba wieprzowa 300,00 kg;

10. Smalec wieprzowy 700,00 kg;

11. Słonina 100,00 kg.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp)

Polegającego na możliwości zwiększenia podstawowego zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia określonego co do asortymentu i ilości w tabeli kolumna „Zakres podstawowy” –gwarantowanego Wykonawcy, maksymalnie o ilości wykazane w tabeli kolumna „Zakres prawa opcji”.

Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie miało zastosowanie w ramach zawartej umowy według cen jednostkowych określonych w umowie w wypadkach konieczności zapewnienia ciągłości zaopatrywania zwiększonych osób żywionych. Wykonawca zostanie poinformowany o powyższym na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

Przedmiot zamówienia – zakres prawa opcji

1. Antrykot wołowy b/k kręg. 1 300,00 kg;

2. Wołowina zrazowa b/k 3 000,00 kg;

3. Karkówka wieprzowa b/k 1 500,00 kg;

4. Łopatka wieprzowa b/k 1 067,00 kg;

5. Schab wieprzowy b/k 2 000,00 kg;

6. Żeberka wieprzowe 800,00 kg;

7. Szynka wieprzowa b/k 2 200,00 kg;

8. Golonka wieprzowa z/k 100,00 kg;

9. Wątroba wieprzowa 700,00 kg;

10. Smalec wieprzowy 800,00 kg;

11. Słonina 100,00 kg.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wartość umowy za zakres podstawowy 429 834,09 PLN brutto, cena zakresu dodatkowego wynikającego z ewentualnego skorzystania Zamawiającego z prawa opcji 263 669,91 PLN brutto.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Keine oder keine geeigneten Angebote/Teilnahmeanträge im Anschluss an ein offenes Verfahren
Erläuterung:

Zamawiający przeprowadził w roku 2018 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w przedmiocie „dostawa mięsa czerwonego, tłuszczy zwierzęcych oraz wędlin w roku 2019 (magazyny: w Grudziądzu, Grupie, Chełmnie i Brodnicy)” – sprawy o sygnaturze akt 84/2018 – numer Ogłoszenia o zamówieniu nr 2018/S 160-366425 przekazanego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.8.2018 r., opublikowanego w dniu 22.8.2018 r.

Wartość szacunkowa netto zamówienia: 719 954,50 PLN tj. 166 976,95 EUR

Zadanie nr 1: Dostawa mięsa czerwonego i tłuszczy zwierzęcych w roku 2019 (magazyny: Grudziądz, Grupa, Chełmno, Brodnica) - /zadanie powtarzane/

Zakres podstawowy: - 443 046,66 PLN netto - 465 199,00 PLN brutto

Zakres opcji: - 276 907,84 PLN netto - 290 753,23 PLN brutto

Zakres podstawowy i zakres opcji: - 719 954,50 PLN netto - 755 952,23 PLN brutto

Zadanie nr 2: Dostawa wędlin w roku 2019 (magazyny: Grudziądz, Grupa, Chełmno, Brodnica)

Zakres podstawowy: - 177 724,00 PLN netto - 186 610,20 PLN brutto

Zakres opcji: - 354 938,00 PLN netto - 372 684,90 PLN brutto

Zakres podstawowy i zakres opcji: - 532 662,00 PLN - 559 295,10 PLN brutto

Postępowanie w zakresie zadania nr 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp (nie złożono żadnej oferty).

Zamawiający korzystając z trybu przetargu nieograniczonego wykorzystał tryb najbardziej konkurencyjny, umożliwiając Wykonawcom wzięcie udziału w postępowaniu. Mając na uwadze rozstrzygnięcie postępowania jak powyżej, komisja, biorąc pod uwagę całkowity brak zainteresowania Wykonawców kontraktem o zamówienie publiczne (brak zapytań, brak jakichkolwiek ofert itp.), dopełniając obowiązku zastosowania w pierwszej kolejności trybu konkurencyjnego tj. przetargu nieograniczonego w uprzednio przeprowadzonym postępowaniu, dokonała analizy możliwości skorzystania z trybu postępowania „zamówienia z wolnej ręki”.

Mając na uwadze fakt spełnienia przesłanki w zakresie trybu postępowania art. 67 ust 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29.1.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.) stanowiącej, że „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (...) nie zostały złożone żadne oferty (...), a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione” komisja proponuje jako zasadne zastosowanie trybu „zamówienia z wolnej ręki”.

Obecnie wszczynane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest powtórzeniem uprzednio prowadzonego postępowania w części dotyczącej zadania nr 1 realizowanego uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, w których pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 226-517122
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa mięsa czerwonego, tłuszczy zwierzęcych w roku 2019 (magazyny: Grudziądz, Grupa, Chełmno, Brodnica)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
28/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakłady Mięsne VIANDO Sp. z o.o. Sp. k.
Radojewice 54
Inowrocław
88-101
Polen
Telefon: +48 525675969
Fax: +48 525675953
NUTS-Code: PL617
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 719 954.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 409 365.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Departament Odwołań w UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018