Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 537120-2021

22/10/2021    S206

Slovenia-Ljubljana: Miscellaneous food products

2021/S 206-537120

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA
National registration number: 5428394000
Postal address: Cesta v Mestni log 46
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: ga. Jožica Marinko
E-mail: o-kolezija.lj@guest.arnes.si
Telephone: +386 12832259
Internet address(es):
Main address: https://www.oskolezija.si/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje treh let

II.1.2)Main CPV code
15800000 Miscellaneous food products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javnega razpisa po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnih sporazumov in z odpiranjem konkurence je »Sukcesivna dobava ekoloških in konvencionalnih živil za obdobje treh let« (l. 2020-2023)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 333 687.33 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15500000 Dairy products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, posebej pa še:

Pravilniku o kakovosti kefirja,

Pravilniku o dehidriranem konzerviranem mleku,

Pravilniku o kazeinih in kazeinatih,

Pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti dehidriranega

konzerviranega mleka,

Pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kazeinov in

kazeinatov,

Pravilniku o vzorčenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano

mleko,

Pravilniku o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne vode in

Pravilniku o minimalni kakovosti surovega masla I. vrste in o izvajanju uredb

Sveta in uredb Komisije.

Naročnik bo naročal mlečne pijače, izdelke iz fermentiranega mleka in mlečne izdelke po komadih ali kilogramih oz. litrih ter ni dolžan prevzeti transportnega pakiranja. Dobavitelji pa se bodo morali držati tudi zahtev glede odvoza povratne in nepovratne embalaže.

Ponudnik mora ponuditi in dobavljati živila:

ki ne vsebujejo umetnih barv in arom,

ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov in

s čim manjšo količino aditivov.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: sheme kakovosti / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

MESO IN MESNI IZDELKI

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15130000 Meat products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, posebej pa še:

Pravilniku o kakovosti mesa klavne živine in divjadi,

Pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov,

Pravilniku o označevanju perutninskih mesnih izdelkov,

Pravilniku o metodah za ugotavljanje deleža mesa in

Pravilniku o registraciji posebnega načina reje.

Ponudnik mora naročniku ponuditi ceno, v kateri je že vključeno konfekcioniranje mesa in mesnih izdelkov na podlagi zahtev naročnika (narezana salama ipd., imeti pa morajo ustrezne gramature po kosih). Ponudnik mora naročniku dobavljati sveže, ohlajeno meso, ki mora biti označeno s poreklom oziroma izvorom mesa. Naročnik si pridržuje pravico od dobavitelja zahtevati potrdila o odkupu živine oz. lastni vzreji in potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju pošiljke. Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali odmrznjeno meso bo naročnik zavrnil. Dobavitelj mora zagotoviti, da odstopanja v teži posameznega kosa niso večja od +/- 3%, za enak procent pri teži ne sme odstopati celotna dobavljena količina mesa oz. mesnih izdelkov.

Ne glede na vrsto mesa, naročnik zahteva očiščeno meso 0 % odpadka.

Dobavitelj je dolžan na spremni dokumentaciji (dobavnici) označiti kategorijo dobavljenega mesa.

Dobavitelji bodo morali dostaviti meso in mesne izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine, dostava v prostore naročnika je predvidena do 6.00 ure oz. izjemoma po morebitnem predhodnem dogovoru ob drugi dogovorjeni uri.

Okus vseh mesnih izdelkov mora biti prilagojen starosti otrok (manj slani, mastni in začinjeni). Dobavitelj mesnih izdelkov mora vsaj trikrat na leto posredovati naročniku poročila oz. izvide o rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz. V kolikor tega ne bo storil, bo to razlog za odpoved okvirnega sporazuma.

Pri perutninskem mesu bo naročnik naročal le perutninsko meso razreda A in sicer v skupnem pakiranju. Na dobavnici morajo dobavitelji navesti ime proizvajalca in navesti razred dobavljenega mesa. Kosi morajo biti nepoškodovani, čisti, brez tujega vonja, prosti vidnih krvnih madežev, brez zdrobljenih kosti ali anatomskih deformacij, dobro izoblikovani, mesnati, prekriti s tanko plastjo maščobe. Naročnik bo naročal le sveže in ohlajeno perutninsko meso. Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali odmrznjeno perutninsko meso bo naročnik zavrnil.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: sheme kakovosti / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

RIBE IN KONZERVIRANE RIBE

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
03311000 Fish
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje.

Dobavitelji so dolžni dostavljati le artikle blagovne znamke, ki jo bodo navedli v ponudbeni dokumentaciji. Za vse artikle se zahteva, da morajo biti I. kvalitete. Dobavitelj mora na dobavnico navesti kakovostni razred dobavljenega blaga.

Dobavitelj bo moral ribe dostavljati v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine.

Zamrznjene izdelke dobavitelj lahko dobavi samo v primeru, ko jih naročnik sam naroči.

Odmrznjene in ponovno zamrznjene ali slabo zamrznjene ribe bo naročnik zavrnil.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: sheme kakovosti / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

JAJCA

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
03142500 Eggs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

V skladu z določili razpisne dokumentacije s prilogami.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: sheme kakovosti / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

OLJA IN IZDELKI

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15400000 Animal or vegetable oils and fats
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

V skladu z določili razpisne dokumentacije s prilogami.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: sheme kakovosti / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
15300000 Fruit, vegetables and related products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, posebej še:

vsem pravilnikom, ki urejajo področje ekološke pridelave hrane, zlasti Pravilnik

o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil,

Pravilniku o integrirani pridelavi poljščin,

Pravilniku o integrirani pridelavi sadja,

Pravilniku o integrirani pridelavi grozdja,

Pravilniku o integrirani pridelavi zelenjave,

Pravilniku o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi in

Pravilniku o kakovosti gorčice.

Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe pri svežem sadju in zelenjavi upošteva, da se v posameznih letnih časih največ uporablja sezonsko sadje in zelenjava in da bo naročnik spremljal spreminjanje cen na trgu. Zaželjeno je, da je čim več prehrambenih artiklov slovenskega izvora. Prednost bodo imela živila, pridelana na integriran način, razen pri krompirju, kjer naročnik ne bo upošteval pridelave na integriran način. Naročnik zahteva od ponudnikov obvezen odvoz embalaže tako nepovratne kot povratne. Zelenjavo in sadje naročnik naroča po zaporedju zorenja posameznih vrst zelenjave in sadja, preverjal bo sezonske cene na trgu. V kolikor bo naročnik posamezne vrste zelenjave in sadja naročal izven sezone, se bo o ceni dogovoril z dobaviteljem posebej. Naročnik bo priznal le neto težo blaga. Pri vsaki dobavi artiklov pod navedenim sklopom, mora dobavitelj na dobavnici navesti kakovostni razred dobavljenega blaga in sorto.

Od izbranega ponudnika se za sklop 6. sveža zelenjava in sadje zahteva, da mora pred spremembo cen pisno obvestiti naročnika o predvidenem povišanju cen in mu nov cenik poslati v potrditev najkasneje v petih (5) delovnih dneh pred morebitno spremembo cen. Sprememba cen brez soglasja naročnika je razlog za prekinitev pogodbe.

V primeru, da izbrani ponudnik v navedenem roku ne bo pisno sporočil spremembe cen, veljajo v naslednjem mesecu cene, kot so veljale v preteklem mesecu.

Če izbrani ponudnik prodaja v določenem mesecu blago po akcijskih cenah oziroma po cenah, ki so nižje kot cene iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.

Ponudnik mora ponuditi in dobavljati živila:

ki ne vsebujejo umetnih barv in arom,

ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov in

s čim manjšo količino aditivov.

ZELENJAVA IN SUHE STROČNICE

Naročnik zahteva zelenjavo kvalitete razreda I. Pri krompirju naročnik naroča krompir rdeče, bele ali rumene sorte v nepovratni embalaži, krompir mora biti kalibriran z max 20% odpadka.

JABOLKA in HRUŠKE

Naročnik zahteva od ponudnikov jabolka ali hruške navedenih sort ekstra kakovosti. V primeru, da velikost (kaliber) jabolk posamezne sorte ekstra kakovosti presega težo 120 g, naročnik zahteva jabolka I. kvalitete. Jabolka in hruške morajo biti sveža, primerne zrelosti, nepoškodovana in zahtevanega kalibra.

OSTALO SVEŽE IN SUHO SADJE

Sadje mora biti sveže, primerne zrelosti, nepoškodovano in zahtevanega kalibra. Naročnik zahteva porcijsko sadje, tako da teža posameznega sadeža ne prekorači normativa za prehrano otrok oz. 100-120 g, za banane pa 150 g. Naročnik zahteva sadje ekstra kakovosti (breskve, češnje, marelice, slive, jagode, limone, grozdje). V primeru, da kaliber sadja posamezne vrste ekstra kakovosti presega zahtevan kaliber, naročnik zahteva sadje I. kvalitete.

Sezonsko sadje (jagode, češnje, breskve, marelice, nektarine, grozdje, slive, višnje, borovnice, maline, kaki ) naroča naročnik le v sezoni oz. v času zorenja tega sadja v RS.

Naročnik si v času sezone, upoštevaje Priporočila za javno naročilo živil (kratke verige) Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za finance, pridržuje pravico, da del naročila odda v obsegu in na način, kot dopuščajo določila petega odstavka 73. člena ZJN-3.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: sheme kakovosti / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA TER SADJE

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
15330000 Processed fruit and vegetables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, posebej še:

Pravilniku o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše.

Dobavitelj je dolžan dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine. Zamrznjeno jagodasto sadje mora biti Roland kategorije.

KONZERVIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE

Cena za konzervirano zelenjavo in sadje, navedene v predračunskem obrazcu morajo biti izračunane na kg in sicer tako, da se cena komada (pločevinke, kozarca ipd.) razdeli z deklarirano neto težo vsebine, ne pa z volumnom embalaže. Vsa vložena zelenjava mora biti brez kemičnih konzervansov.

Vse vrste vloženega sadja in marmelad morajo biti brez kemičnih konzervansov in sladil. Sadeži v hruškovem in breskovem kompotu morajo biti brez olupkov in narezani na polovice ali četrtinke plodov.

Pasterizirano sadje mora imeti barvo, vonj in okus, ki so lastni sadju, iz katerega je in ne sme vsebovati več kot 10% razkuhanih plodov. Minimalna količina sadja v kompotih mora biti 55%.

Vse marmelade morajo imeti najmanj 45% sadnega deleža.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: sheme kakovosti / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

SADNI SOKOVI IN VODA

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
15321000 Fruit juices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod 1. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, posebej še:

Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi.

Ponudniki ne smejo ponuditi sokov, ki vsebujejo umetna sladila in konzervanse. K sadnemu soku v nepovratni embalaži 2 dl mora dobavitelj priložiti slamico. Nepovratna embalaža za sokove mora biti tetra, pure, brick pak ali podobno. Naročnik ne kupuje sadnih sokov v nepovratni stekleni embalaži.

Dobavljeni sadni sokovi morajo ustrezati zahtevam Pravilnik o sadnih sokovih in nekaterih podobnih izdelkih, namenjenih za prehrano ljudi (Uradni list RS, št. 89/13 in 26/14 ZKme-1B).

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: sheme kakovosti / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
15600000 Grain mill products, starches and starch products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa:

Pravilniku o kakovosti izdelkov iz žit,

Pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov in

Pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov.

Vsa žita in mlevski izdelki morajo biti rezani in pakirani v papirnatih vrečah zahtevane teže.

Ponudniki naj v svoji ceni upoštevajo morebitne posebne zahteve naročnika glede na konkretno sukcesivno naročilo. Ponudnik mora, v primeru, da bo izbran, dostavljati živila pod navedenimi skupinami v količinah in v pakiranju, kot ga bo zahteval in potreboval naročnik. V nasprotnem primeru bo neupoštevanje naročila naročnika kršitev okvirnega sporazuma. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati gramature določenih artiklov oz. ponudbo pripraviti v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za naročnika in jih naročnik tudi zahteva.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: sheme kakovosti / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
15896000 Deep-frozen products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Razvidno iz razpisne dokumentacije s prilogami.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: sheme kakovosti / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
15810000 Bread products, fresh pastry goods and cakes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa:

Pravilniku o kakovosti izdelkov iz žit,

Pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov in

Pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov.

Kruh in ostali krušni izdelki so narejeni iz moke različnih tipov, vode, kvasa in soli. Kot dodatne sestavine kruha, krušnih izdelkov slaščic in peciva so lahko tudi druga živila ter aditivi, ki jih opredeljujejo pravilniki.

Kruh, krušni izdelki, morajo biti takšne teže, kot jo je naročil naročnik. V primeru, da bo naročnik ob prevzemu izdelkov ugotovil, da teža izdelkov ne ustreza naročeni, bo naročnik izdelke zavrnil.

Kruh in pečeno pekovsko pecivo štruce kruha morajo biti narezane na rezine 1,5 cm in pakirane v prozorno folijo. Na željo naročnika je dobavitelj dolžan vse vrste pekovskega peciva prerezati za pripravo sendvičev. Cena preračunanega peciva mora biti enaka tisti, ki je navedena v predračunskem obrazcu.

Ponudniki naj v svoji ceni upoštevajo morebitne posebne zahteve naročnika glede na konkretno sukcesivno naročilo (narezan kruh, prerezane žemlje ). Ponudnik mora, v primeru da bo izbran, dostavljati živila pod navedenimi skupinami v količinah in v pakiranju, kot ga bo zahteval in potreboval naročnik. V nasprotnem primeru bo neupoštevanje naročila naročnika kršitev okvirnega sporazuma. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati gramature določenih artiklov oz. ponudbo pripraviti v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za naročnika in jih naročnik tudi zahteva.

Vse vrste keksov morajo biti pakirane tako, kot je to zahtevano v predračunskem obrazcu 14j, in sicer tako da se keksi ne lomijo, drobijo ali drugače poškodujejo.

Dobavitelj je dolžan dostaviti slaščičarske izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: sheme kakovosti / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

OSTALO PREHRAMBENO BLAGO

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
15800000 Miscellaneous food products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Osnovna šola Kolezija, Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana

II.2.4)Description of the procurement:

Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev pod točko 1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa:

Pravilniku o kakovosti čaja,

Pravilniku o kakovosti pecilnega praška, praška za puding in vaniljevega sladkorja,

Pravilniku o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov,

Pravilniku o kakovosti kavinih in cikorijinih ekstraktov,

Pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline in

Pravilniku o medu.

Naročnik si pridržuje pravico, da blago naroča po komadih in ni dolžan prevzeti transportnega pakiranja.

V delu predmeta javnega naročila, kjer je le-to mogoče, mora ponudnik upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju, Priloga 1 k Uredbi o zelenem javnem naročanju, točko 2 »živilo« in s tem povezane temeljne okoljske zahteve.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: sheme kakovosti / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 145-356809
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: LJUBLJANSKE MLEKARNE, mlekarska industrija, d.o.o.
National registration number: 5048257000
Postal address: Tolstojeva ulica 63
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BIO DOBROTE, proizvodnja domačih izdelkov, d.o.o.
National registration number: 6514731000
Postal address: Studenec 28
Town: Postojna
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 6230
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 612.50 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

MESO IN MESNI IZDELKI

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: MESARSTVO OBLAK, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
National registration number: 2183064000
Postal address: Industrijska ulica 17
Town: Žiri
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 4226
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 348.24 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 3
Title:

RIBE IN KONZERVIRANE RIBE

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 4
Title:

JAJCA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 5
Title:

OLJA IN IZDELKI

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 6
Title:

SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GEAPRODUKT trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.
National registration number: 5359457000
Postal address: Dolenjska cesta 242
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: SIPIC trgovina in proizvodnja d.o.o.
National registration number: 1380559000
Postal address: Koprska ulica 94
Town: Ljubljana
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1000
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 040.31 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 7
Title:

ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA TER SADJE

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 8
Title:

SADNI SOKOVI IN VODA

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
National registration number: 5288991000
Postal address: Puchova ulica 3A
Town: Radomlje
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1235
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: NEKTAR NATURA, proizvodnja pijač, d.o.o.
National registration number: 5902932000
Postal address: Ekslerjeva ulica 8
Town: Kamnik
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1241
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 3 073.14 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 9
Title:

ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 10
Title:

ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Lot No: 11
Title:

KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Iz krušne peči, storitve in trgovina, d.o.o.
National registration number: 8050503000
Postal address: Predstruge 69
Town: Videm - Dobrepolje
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1312
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PEKARNA PEČJAK d.o.o.
National registration number: 5879612000
Postal address: Dolenjska cesta 442
Town: Škofljica
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1291
Country: Slovenia
The contractor is an SME: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: B-FORMA storitve in trgovina, d.o.o.
National registration number: 1759876000
Postal address: Kamniška cesta 57
Town: Kamnik
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1241
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 6 001.12 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Lot No: 12
Title:

OSTALO PREHRAMBENO BLAGO

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
National registration number: 5288991000
Postal address: Puchova ulica 3A
Town: Radomlje
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1235
Country: Slovenia
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 744.64 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA
Postal address: Cesta v Mestni log 46
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021