TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 537137-2022

03/10/2022    S190

Poland-Zielona Góra: Electrical installation work

2022/S 190-537137

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 174-489002)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miejski Zakład Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: 929-206-69-20
Postal address: ul. Chemiczna 8
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 65-713
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Jelińska
E-mail: przetargi@mzk.zgora.pl
Telephone: +48 684520450
Fax: +48 684520455
Internet address(es):
Main address: https://www.mzk.zgora.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budowa farmy fotowoltaicznej, na potrzeby MZK Sp. z o.o. na terenie Zajezdni przy ul. Chemicznej 8 w Zielonej Górze

Reference number: 02/F/DOZ/2022
II.1.2)Main CPV code
45310000 Electrical installation work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zamierzenia inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej, na potrzeby MZK Sp z o.o. na terenie Zajezdni przy ul Chemicznej 8 w Zielonej Górze na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie oraz przekazanie do eksploatacji farmy fotowoltaicznej na terenie Zajezdni przy ul. Chemicznej 8 w Zielonej Górze wraz z dostawą i montażem niezbędnych elementów na potrzeby MZK Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno - Użytkowy (dalej PFU) będący załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia, który wraz z ofertą Wykonawcy stanowić będzie załącznik do umowy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 174-489002

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 12/12/2022
Read:
Date: 18/01/2023
VII.2)Other additional information: