Lieferungen - 537178-2018

06/12/2018    S235    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Netzwerkaufrüstung

2018/S 235-537178

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Narodowy Bank Polski
Postanschrift: ul. Świętokrzyska 11/21
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-919
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jakub Rzepnicki
E-Mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Telefon: +48 221851123
Fax: +48 221851211

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://zamowienia.nbp.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://zamowienia.nbp.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Polityka pieniężna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa infrastruktury sieciowej na potrzeby podłączenia obiektów NBP

Referenznummer der Bekanntmachung: SEZ/DKRZ-WPI-JR-241-0153/DIT/18
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32428000 Netzwerkaufrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej poprzez zakup, dostarczenie i wdrożenie w środowisku informatycznym Zamawiającego urządzeń sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym oraz licencji w ilości niezbędnej do wdrożenia urządzeń, w dwóch lokalizacjach Zamawiającego wraz zapewnieniem rozszerzonego serwisu producentów oraz wsparcia serwisowego Wykonawcy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 579 954.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32428000 Netzwerkaufrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Narodowy Bank Polski, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa; ul. Jasna 8, 00-013, Warszawa; ul. Jasna 12, 00-013 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury sieciowej poprzez zakup, dostarczenie i wdrożenie w środowisku informatycznym Zamawiającego urządzeń sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym oraz licencji w ilości niezbędnej do wdrożenia urządzeń, w dwóch lokalizacjach Zamawiającego wraz zapewnieniem rozszerzonego serwisu producentów oraz wsparcia serwisowego Wykonawcy, w tym: 1. Wykonanie projektu technicznego, zwanego dalej „Projektem Technicznym” oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Projektu Technicznego, oraz praw zależnych;

2. Dostawa do lokalizacji Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie urządzeń sieciowych z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym zarządzającym urządzeniami oraz licencji w ilości niezbędnej do wdrożenia Urządzeń, w dwóch turach; 3. Wykonanie usług instalacyjno-wdrożeniowych

Urządzeń w Lokalizacji Zamawiającego (lokalizacji 1: przy Świętokrzyskiej 11/21 i ul. Jasnej 8 w Warszawie, oraz lokalizacji 2: przy ul. Jasnej 12 w Warszawie); 4. Zapewnienie świadczenia 48-miesięcznego rozszerzonego serwisu producentów Urządzeń; 5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych usług instalacyjno-wdrożeniowych, oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Powykonawczej oraz praw zależnych; 6. Przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i administracji wdrożonych Urządzeń; 7. Świadczenie 48-miesięcznych usług wsparcia serwisowego Wykonawcy dla Urządzeń.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Podstawą prawną zastosowania procedury otwartej przyspieszonej (przetargu nieograniczonego ze skróconym terminem składania ofert) jest art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w art. 43 ust. 2 ustawy nie krótszy jednak niż 15 dni, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. W przypadku przedmiotowego postępowania Zamawiający pozyskał dodatkową powierzchnie biurową w drugiej połowie 2018 r., w której pilnie potrzeba zainstalować urządzenia sieciowe, bowiem bez ich uruchomienia w środowisku informatycznym Zamawiającego, Zamawiający nie mógłby korzystać z użyczonych mu pomieszczeń biurowych - c.d. uzasadnienia znajduje się w pkt VI.3) ogłoszenia.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 199-450392
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Rozbudowa infrastruktury sieciowej na potrzeby podłączenia obiektów NBP

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: IT arte Sp. z o.o. Sp.k.
Postanschrift: ul. Zielna 37
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-108
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 623 532.55 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 579 954.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

C.D. Uzasadnienia procedury przyspieszonej, o której mowa w pkt IV.1.1): Jednocześnie postępowanie prowadzone jest w sposób ograniczający do minimum wymagania formalne, co sprawa że obowiązki wykonawców biorących udział w postępowaniu na etapie składania ofert ograniczają się wyłącznie do wypełnienia formularzy przygotowanych przez Zamawiających i które w edytowalnej postaci Zamawiający załączył do SIWZ oraz udostępnił Wykonawcom na stronie internetowej. Do minimum też ograniczono obowiązki związane ze sporządzeniem Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, którego uproszczona wersja została wstępnie przygotowana przez Zamawiającego i udostępniona Wykonawcom.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-679
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2018