There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 4th of December 2023

Supplies - 537193-2021

22/10/2021    S206

Poland-Katowice: Pharmaceutical products

2021/S 206-537193

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 197-513185)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postal address: ul. Ziołowa 45/47
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40–635
Country: Poland
Contact person: Anna Zawada
E-mail: azawada@gcm.pl
Telephone: +48 323598952
Fax: +48 322029501
Internet address(es):
Main address: www.bip.gcm.pl
Address of the buyer profile: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków

Reference number: DZ.3321.124.2021
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia

Dostawa leków:

zad. 1 - zad. 18

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Częściami zamówienia są poszczególne zadania określone powyżej, tzn. zadania od 1 do 18.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może złożyć ofertę do maksymalnie 18 zadań. (bez ograniczania ilości zadań na jednego Wykonawcę)

Pełny opis w SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 197-513185

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Instead of:

Miejsce:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 26.10.2021 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2021 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Read:

Miejsce:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej najpóźniej do dnia 02.11.2021 r. do godz. 11:00

11.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2021 r. o godz. 11:15 za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 26/10/2021
Read:
Date: 02/11/2021
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 22/02/2022
Read:
Date: 01/03/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 26/10/2021
Read:
Date: 02/11/2021
VII.2)Other additional information: