TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 537215-2022

03/10/2022    S190

Netherlands-Utrecht: Construction work for water projects

2022/S 190-537215

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
National registration number: 361633343
Postal address: Griffioenlaan 2
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3526 LA
Country: Netherlands
Contact person: Markus Posthuma
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Telephone: +31 620398613
Internet address(es):
Main address: http://www.rijkswaterstaat.nl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

31138794: Prestatiecontract Vaarwegen, Oevers en Dijken in MN Noord

Reference number: 31138794
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Zie het reeds ingevulde veld m.b.t. de korte omschrijving

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/01/2020
End: 31/12/2024
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 025-055690

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

31138794: Prestatiecontract Vaarwegen, Oevers en Dijken in MN Noord

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
07/01/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V.
National registration number: 11013308
Postal address: Katijdeweg 20
Town: BEESD
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4153RG
Country: Netherlands
E-mail: h.de.koster@dejongzuurmond.nl
Telephone: +31 345684590
Fax: +31 345684530
Internet address: http://www.dejongzuurmond.nl
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 6 348 000.00 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Town: Den Haag
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
VII.1.2)Additional CPV code(s)
45247000 Construction work for dams, canals, irrigation channels and aqueducts
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: NL230 Flevoland
Main site or place of performance:

Nijkerkersluis, Krabbersgatsluis, Naviduct, Houtribsluis, Houtribdijk, Hardenhaven en Hollandse brug

VII.1.4)Description of the procurement:

De doelstelling van het prestatiecontract Dijken, Oevers en Vaarwegen 2 (DOV2) is het meerjarig in stand houden van de dijken, oevers en vaarwegen, en het afhandelen van schades en calamiteiten in het beheergebied van Rijkswaterstaat Dienst MN-Noord.

VTW34: Herstel van gebreken in de dijkversterking, gebleken nav de Stowa inspecties.

VTW35: Het definitief herstellen van de noodoplossing tbv het gebruik van de loswalvoorziening Hardenhaven.

VTW38: Deze wijziging betreft het oplossen van een veiligheidsissue waarbij verzakking van de weg bij de Hollandse brug voorkomen wordt.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 24/11/2021
End: 01/08/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 104 688.00 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V.
Postal address: Katijdeweg 20
Town: Beesd
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4153 ZH
Country: Netherlands
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

VTW34: Herstel van gebreken in de dijkversterking, gebleken nav de Stowa inspecties.

VTW35: Het definitief herstellen van de noodoplossing tbv het gebruik van de loswalvoorziening.

VTW38: Herstel van de oever en afgebroken HWA buizen bij Hollandse Brug.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

VTW34:

Noodzakelijk herstel van gebreken blijkend uit stowainspectie, ter behoud van de functie van het areaal. Het laten uitvoeren door derde is niet mogelijk ivm tijdbestek waarin het hersteld moet worden. Daarbij zou dit tot aanzienlijk ongemak met een economisch kostencomponent leiden.

VTW35:

Er is vastgesteld dat de damwandconstructie dusdanige constructieve gebreken vertoonde dat een noodoplossing noodzakelijk was. De noodoplossing dient definitief hersteld te worden om gebruik van deze loswal te kunnen blijven maken. Het laten uitvoeren door derde is niet mogelijk door het korte tijdbestek voor herstel. Dit zou tot aanzienlijk ongemak met een economisch kostencomponent leiden.

VTW38:

Om verdere verzakking van de weg achter te voorkomen dient de uitspoeling verholpen te worden en de oevers hersteld te worden. Hiermee wordt de pijler van het kunstwerk gestabiliseerd, om instorting te voorkomen. Een verandering van opdrachtnemer is om veiligheidsredenen niet mogelijk.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 2 309 199.30 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 8 657 199.30 EUR