Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 537275-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Martin: Food, beverages, tobacco and related products

2021/S 206-537275

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 187-486032)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzitná nemocnica Martin
National registration number: 00365327
Postal address: Kollárova
Town: Martin
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 03659
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Katarína Jesenská, Ing. Monika Klobušická
E-mail: katarina.jesenska@unm.sk
Telephone: +421 434203312 / 434203597
Fax: +421 434131620
Internet address(es):
Main address: http://www.unm.sk
Address of the buyer profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1000

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Potraviny (časť 1. Zemiaky, časť 2. Mrazená hydina a ryby, časť 3. Vajcia, časť 4. Sterilizované ovocie a zelenina, časť 5. Mlieko a mliečne výrobky, časť 6. Mäso a mäsové výrobky)

Reference number: 50/VS/OVO/03/21Je
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodávka potravín - zemiaky, mrazená hydina a ryby, vajcia, sterilizované ovocie a zelenina, mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové výrobky, vrátane dopravy do miesta dodania pre Univerzitnú nemocnicu Martin.

Kvalita tovaru musí zodpovedať príslušnej štátnej alebo vnútropodnikovej norme, tovar musí

byť zdravotne a hygienicky nezávadný, v I. akostnej triede.

Predmet zákazky je rozdelený do šiestich samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí

alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 6). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 187-486032

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 02/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.
Place of text to be modified: IV.2.7) Lehota na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 26/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 03/11/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: