Supplies - 537276-2021

22/10/2021    S206

Slovakia-Krompachy: Medical equipments

2021/S 206-537276

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 188-488630)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.
National registration number: 36182672
Postal address: Banícka štvrť
Town: Krompachy
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 05342
Country: Slovakia
Contact person: Marek Havaš
E-mail: klient@tenders.sk
Telephone: +421 221025897
Internet address(es):
Main address: https://nemocnicakrompachy.agel.sk/index.html

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Posilnenie materiálno-technických kapacít Nemocnice AGEL Krompachy v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19

Reference number: NKP/Cov/1
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie zdravotníckeho zariadenia - lôžka, zobrazovacia technika, ventilátor a dezinfikovateľné

lavice. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 188-488630

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 03/11/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 10/11/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 03/11/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 10/11/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: