Доставки - 537281-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението537281-2018
PDДата на публикуване06/12/2018
OJНомер на броя на ОВ S235
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаИзпълнителен директор на Изпълнителна агенция Военни клубове и военно-почивно дело — публичен възложител по чл. 5, ал. 2, т. 12 от ЗОП (129008829)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен04/12/2018
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30190000 - Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
30100000 - Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.militaryclubs.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС