TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 537289-2021

22/10/2021    S206

Poland-Gniezno: Specialist vehicles

2021/S 206-537289

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 188-488582)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Powiat Gnieźnieński
Postal address: ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Town: Gniezno
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-200
Country: Poland
E-mail: starostwo@powiat-gniezno.pl
Telephone: +48 614240720
Fax: +48 614240741
Internet address(es):
Main address: http://www.powiat-gniezno.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, dostawę wraz w wdrożeniem innowacyjnego autobusu interaktywnego w układzie zadaniowym

Reference number: WOA.272.12.2021.OZK
II.1.2)Main CPV code
34114000 Specialist vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie innowacyjnego autobusu interaktywnego którego funkcją będzie realizacja zadania edukacyjnego z zakresu bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Realizacja zadania obejmie zaprojektowania interaktywnego autobusu jako innowacyjnego narzędzia które pozwoli na promocję pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. Projekt zakłada w zaprojektowanie oraz wyprodukowanie innowacyjnego autobusu edukacyjnego który pozwoli na wykorzystanie metod interaktywnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Autobus winien być wyposażony w narzędzia audio-wizualne oraz inne przydatne do nauki bezpiecznych zachowań na drodze.

Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w układzie zadaniowym, tj.

a. Zadanie nr 1 – część techniczna (zaprojektowanie, dostawa dostosowanego autobusu)

b. Zadanie nr 2 – część informatyczna (zaprojektowanie, dostawa wyposażenia stanowisk edukacyjnych, oprogramowania)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 188-488582

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Lot No: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 29/10/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

Zamawiający, Powiat Gnieźnieński informuje, iż w zakresie warunku udziału określonego w sekcji III części III.1.3 Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe ppkt 2 tiret ii po literze d Ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2021/S 188-488582 oraz pkt. V.2.1 litera d. ppkt. 2 tiret ii. po literze d) opisu potrzeb i wymagań - w zakresie Zadania nr 2, wymaga aby w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponować Zespołem o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu odpowiadającym następującym wymogom - dodaje zapis" dopuszcza połączenie funkcji kierownika projektu z programistą".