Supplies - 537319-2021

22/10/2021    S206

Poland-Częstochowa: Network equipment

2021/S 206-537319

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 186-481451)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
National registration number: 573-011-67-75
Postal address: ul. Waszyngtona 4/8
Town: Częstochowa
NUTS code: PL224 Częstochowski
Postal code: 42-200
Country: Poland
Contact person: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa
E-mail: m.majewska@ujd.edu.pl
Telephone: +48 343784201
Fax: +48 343784211
Internet address(es):
Main address: www.ujd.edu.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Reference number: ZP.26.1.88.2021
II.1.2)Main CPV code
32420000 Network equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

2. Zamówienie zostało podzielone na części/ zadania.

Zadanie 1: Pamięć RAM – 72 szt.

Zadanie 2: Karty sieciowe – 16 szt.

Zadanie 3: Wkładka światłowodowa – 40 szt.

Zadanie 4: Serwer przechowywania danych – 3 szt.

Zadanie 5: Router – 6 szt.

3. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane zadanie / zadania.

4.Zakres przedmiotowy, ilościowy i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zgodnie z SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 186-481451

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 27/10/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 24/01/2022
Read:
Date: 01/02/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 27/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: