Supplies - 537446-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Ljubljana: Prenosni računalniki

2021/S 206-537446

Obvestilo o spremembi

Sprememba javnega naročila/koncesije v njegovem/njenem obdobju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5022789000
Poštni naslov: Tavčarjeva ulica 9
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Anita Mejač
E-naslov: anita.mejac@sodisce.si
Telefon: +386 13664267
Telefaks: +386 13664300
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.sodisce.si

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Nakup prenosnikov in priključnih zaslonov

Referenčna številka dokumenta: JN-EU-3/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
30213100 Prenosni računalniki
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30213100 Prenosni računalniki
30231000 Računalniški zasloni in konzole
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Slovenija

II.2.4)Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe:

Nakup 400 kompletov prenosnih računalnikov in priključnih zaslonov, kar vključuje tudi:

- konfiguracijo diskov celotne količine prenosnih računalnikov po vzorcu, ki ga pripravi naročnik,

- skladiščenje opreme do razdelitve na končne lokacije,

- dostavo opreme na lokacije sodišč po vsej Sloveniji,

- 5-letno garancijo.

II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v mesecih: 3
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Naročilo se financira v okviru operacije Učinkovito pravosodje, potrjene s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z odločiutvijo o podpori, št. 303-21/2016/21 z dne 21. 9. 2016.

Oddelek IV: Postopek

IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka obvestila v UL: 2021/S 141-373766

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: JN-EU-3/2021
V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije:
06/07/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: SRC sistemske integracije d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1447190000
Poštni naslov: Tržaška cesta 116
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (v času sklenitve pogodbe;brez DDV)
Skupna vrednost javnega naročila: 558 000.00 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Poštni naslov: Tavčarjeva ulica 9
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/10/2021

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1)Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1)Glavna koda CPV
30213100 Prenosni računalniki
VII.1.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30231000 Računalniški zasloni in konzole
VII.1.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Slovenija

VII.1.4)Opis javnega naročila:

Nakup 400 kompletov prenosnih računalnikov in priključnih zaslonov, kar vključuje tudi:

- konfiguracijo diskov celotne količine prenosnih računalnikov po vzorcu, ki ga pripravi naročnik,

- skladiščenje opreme do razdelitve na končne lokacije,

- dostavo opreme na lokacije sodišč po vsej Sloveniji,

- 5-letno garancijo.

VII.1.5)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Začetek: 06/07/2021
Konec: 31/01/2022
VII.1.6)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 558 000.00 EUR
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: SRC sistemske integracije d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 1447190000
Poštni naslov: Tržaška cesta 116
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
VII.2)Informacije o spremembah
VII.2.1)Opis sprememb
Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):

V skladu z določili pogodbe se stranki dogovorita za podaljšanje dobavnega roka, in sicer za prenosnike do 30. 11. 2021 in za priključne zaslone do 31. 1. 2022.

VII.2.2)Razlogi za spremembo
Potreba po spremembi zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik/naročnik ni mogel predvideti (člen 43(1)(c) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(c) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okoliščin, zaradi katerih so nujne spremembe, in razlaga nepredvidene narave teh okoliščin:

Prodajalec je kupca obvestil o pomanjkanju integriranih vezij kot sestavnih delov elektronskih naprav na globalnem trgu, kar kljub daljšem dobavnem roku vseeno otežuje pravočasno dobavo opreme.

VII.2.3)Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 558 000.00 EUR
Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 558 000.00 EUR