Supplies - 537481-2019

13/11/2019    S219

Poland-Warsaw: Pollution-monitoring devices

2019/S 219-537481

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 195-473503)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Urząd m.st. Warszawy
Postal address: pl. Bankowy 3/5
Town: Warszawa
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 00-950
Country: Poland
Contact person: Grzegorz Piątkowski
E-mail: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224431419
Internet address(es):
Main address: www.um.warszawa.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem

Reference number: ZP/GP/271/III-182/19
II.1.2)Main CPV code
38344000 Pollution-monitoring devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie oraz nadzór nad funkcjonowaniem, obsługa i serwis stacji monitoringu jakości powietrza wraz z oprogramowaniem na terenie m.st. Warszawy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/11/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 195-473503

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 13/11/2019
Local time: 12:00
Read:
Date: 18/11/2019
Local time: 09:30
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 13/11/2019
Local time: 12:15
Read:
Date: 18/11/2019
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: