Services - 537494-2021

22/10/2021    S206

Finland-Kela: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-537494

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Kansaneläkelaitos
National registration number: 0246246-0
Postal address: PL 450
Town: Kela
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: 00056
Country: Finland
E-mail: RP_Contactcenter_hankintapalvelut@kela.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.kela.fi
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contact Center– ja resurssisuunnittelujärjestelmä

II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Kansaneläkelaitos (Kela) pyytää tarjoajia markkinakartoitukseen. Suunnitellun hankinnan kohteena on järjestelmä, joka sisältää Contact Centerin ja resurssisuunnittelun sekä järjestelmään liittyvien integraatioiden vaatimat rajapinnat. Näiden lisäksi hankinnan kohteena ovat järjestelmän käyttöönotto, siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut sekä sen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät asiantuntijapalvelut.

Järjestelmä on tarkoitus toteuttaa palveluna tietyin tietoturvallisuutta koskevin rajauksin ja erityistarpein. Palvelun toteutusta on tarkoitus selvittää tarkemmin markkinakartoituksen avulla.

Suunnitellun hankinnan ajatellaan sisältävän mm. monikanavaisuuden vaatimukset mukaan lukien puheluiden ohjaus, etäpalvelun puhe- ja kuvayhteydet, videokanava, chat-palvelu, mobiilikysely, asiakkuustöiden ohjaus, raportointi sekä kontaktien tallennus.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Description of the procurement:

Suunnitellun hankinnan kohteena on järjestelmä, joka sisältää Contact Centerin ja resurssisuunnittelun sekä järjestelmään liittyvien integraatioiden vaatimat rajapinnat. Näiden lisäksi hankinnan kohteena ovat järjestelmän käyttöönotto, siihen liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut sekä sen käyttöönottoon ja ylläpitoon liittyvät asiantuntijapalvelut.

Järjestelmä on tarkoitus toteuttaa palveluna tietyin tietoturvallisuutta koskevin rajauksin ja erityistarpein. Palvelun toteutusta on tarkoitus selvittää tarkemmin markkinakartoituksen avulla.

Suunnitellun hankinnan ajatellaan sisältävän mm. monikanavaisuuden vaatimukset mukaan lukien puheluiden ohjaus, etäpalvelun puhe- ja kuvayhteydet, videokanava, chat-palvelu, mobiilikysely, asiakkuustöiden ohjaus, raportointi sekä kontaktien tallennus.

II.2.14)Additional information

Markkinakartoitukseen ilmoittautuminen:

Hankinnasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään antamaan yhteystietonsa (yrityksen virallinen nimi ja yhteyshenkilö sähköpostiosoitteineen) 3.11.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen RP_Contactcenter_hankintapalvelut@kela.fi

otsikolla: "Contact Center – ja resurssisuunnittelujärjestelmän markkinakartoitus".

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
31/12/2021

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Markkinakartoitus tullaan järjestämään kirjallisesti ja tarvittaessa erillisinä tilaisuuksina Kansaneläkelaitoksen tiloissa. Markkinakartoituksen aikataulu tullaan ilmoittamaan markkinakartoitukseen osallistuville toimijoille myöhemmin.

Huomioittehan, että kyseessä on ennakkoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido ketään osapuolta. Tietopyyntö ei käynnistä hankintaa eikä sido hankintayksikköä käynnistämään hankintaprosessia. Osallistuminen ei ole myöskään edellytys myöhemmin mahdolliseen varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Osallistuminen ei vaikuta millään tavalla tarjoajan asemaan mahdollisessa tarjouskilpailussa. Markkinakartoitukseen osallistumisesta ei makseta korvauksia.

Markkinakartoituksen tarkoituksena on kartoittaa markkinoilla olevia palveluna toimitettavia Contact Center – ja resurssisuunnittelujärjestelmiä sekä niiden soveltuvuutta Kansaneläkelaitoksen (Kela) toimintaympäristöön.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021