Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537503-2021

22/10/2021    S206

Finland-Espoo: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-537503

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Geologian tutkimuskeskus
National registration number: 0244680-7
Postal address: Vuorimiehentie 5
Town: Espoo
NUTS code: FI1 Manner-Suomi
Postal code: 02151
Country: Finland
E-mail: kilpailut@gtk.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.gtk.fi
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Tutkimus

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Tietopyyntö: Geotietojärjestelmän kehittämiskumppanin hankinta

Reference number: GTK/713/02.03.01/2021
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tietopyynnön ja mahdollisen kilpailutuksen kohteena on Geologian tutkimuskeskuksen geotietojärjestelmän kehittämiskumppanin tai -kumppaneiden hankinta. Geotietojärjestelmä on kansallisesti merkittävä geologisen tiedon hallintaan, jakeluun ja jalostamiseen tarkoitettu kokonaisuus. Järjestelmää tullaan kehittämään ja uudistamaan osana vuosien 2022-24 ajalle sijoittuvaa GTK:n geotietoroolin kehittämisohjelmaa.

Tietopyynnön tavoitteena on kartoittaa markkinoilla olevia vaihtoehtoja, jotta suunnitteilla oleva tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Description of the procurement:

Geologian tutkimuskeskus harkitsee kehittämiskumppanin tai kehittämiskumppaneiden kilpailutusta geotietojärjestelmäkokonaisuutensa kehittämiseen. Geotietojärjestelmä on kansallisesti merkittävä geologisen tiedon hallintaan, jakeluun ja jalostamiseen tarkoitettu kokonaisuus. Järjestelmää tullaan kehittämään ja uudistamaan osana vuosien 2022-24 ajalle sijoittuvaa GTK:n geotietoroolin kehittämisohjelmaa.

Uudistuksen osana geotietojärjestelmäkokonaisuus tullaan viemään Azure pilviympäristöön. Kehittämiskumppanin hankinnan tarkoituksena on myös vahvistaa GTK:n omaa kehittämisosaamista sekä pitkän aikavälin kyvykkyyttä, eikä tavoitteena ole SaaS-ratkaisu.

Pyydämme ystävällisesti näkemyksiänne seuraaviin kysymyksiin:

1. Millainen kilpailutustapa soveltuisi mielestänne parhaiten kyseiseen hankintaan: neuvottelumenettely, avoin menettely, suunnittelukilpailu, jokin muu? Miksi?

2. GTK:n lähtöajatuksena on yksittäisten kehittäjien, arkkitehtien, SCRUM-masterin ostaminen päivähinnalla. Onko tämä tarkoituksenmukaisin ja toimivin ratkaisu? Näettekö vaihtoehtoja? Millainen kehittämiskumppani/kumppanuus on toimivin?

3. Geotietojärjestelmä käsittää substanssiltaan geologista- ja paikkatietoa, joka käsittää myös suhteellisen vaativaa tietokantaosaamista. Pystyttekö tämän tyyppiseen kehittämiseen ja onko jotakin tiettyjä valmiuksia, joita GTK:n tulisi vaatia kehittäjäkumppanilta?

4. Onko jotain tiettyjä arkkitehtuurinäkökulmia, joita GTK:n tulisi kilpailutuksessa huomioida?

5. GTK:lla on rajattu aikaisempi kokemus Agile-toimintamalleista. Miten valmius toimia ketterästi kannattaa huomioida?

6. Millainen hintatasonne on ja millaisella hinnoittelumallilla GTK:n kannattaa tarjouspyyntöä rakentaa? Onko mahdollista käyttää jonkinlaista onnistumispalkkiota, tai muuta riskin jakamisen mekanismia?

7. Onko jotakin muuta mitä haluaisitte nostaa esille, tai jota GTK:n tulisi huomioida?

8. Oletteko lähtökohtaisesti kiinnostuneita tarjoamaan ja löytyykö teiltä kattavasti tarvittavaa osaamista?

Hankinnasta kiinostuneet toimijat voivat tilata tarkemmat tekniset taustatiedot (Liitteet 1 ja 2) osoitteesta kilpailut@gtk.fi.

Liite 1: Geotietoroolin kehittämshankkeen aikataulu ja kuvaus

Liite 2: Geotietojärjestelmän tekninen kuvaus

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
30/11/2021

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus (tietopyyntö). Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen hankintayksikön päättämässä laajuudessa, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Hankintayksikkö päättää mahdollisen markkinakartoituksen sisällön ja laajuuden ennakkotietoilmoitukseen annettujen vastausten perusteella.

Ennakkotietoilmoitukseen vastanneille ja mahdolliseen myöhempään markkinakartoitukseen osallistuville/osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan 31.10.2021 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi, yhteyshenkilön yhteystiedot ja vastaukset tietopyyntökysymyksiin osoitteeseen kilpailut@gtk.fi otsikolla: "Tietopyyntö - Geotietojärjestelmän kehittämiskumppani - Geologian tutkimuskeskus". Saatujen vastausten perusteella Geologian tutkimuskeskus voi vielä tarvittaessa esittää lisäkysymyksiä ja/tai käydä tarkentavia keskusteluja hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa.

Ennakkotietoilmoituksessa esitetty kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021