Services - 537518-2021

22/10/2021    S206

Suomi-Oulu: Rakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut

2021/S 206-537518

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Oulun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0187690-1
Postiosoite: kirjaamo, PL 71 (Kansankatu 55A)
Postitoimipaikka: Oulun kaupunki
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Postinumero: 90015
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Pirjo Kärki
Sähköpostiosoite: pirjo.karki@ouka.fi
Puhelin: +358 503887003
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ouka.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=369251&tpk=956edc9b-5119-479c-b65f-7503039ffbaa
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=369251&tpk=956edc9b-5119-479c-b65f-7503039ffbaa
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Merikosken koulun kotitaloustilaelementin vuokraus 2022

Viitenumero: OUKA/11411/10.03.02.01/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
70310000 Rakennusten vuokraus- tai myyntipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Oulun Tilapalvelut- liikelaitos pyytää tarjousta siirtokelpoisen tilaelementtikoulun vuokraamisesta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinta käsittää yhden siirtokelpoisen tilaelementtikoulun rakentamisen ns. avaimet käteen –periaatteella, käyttökunnossa valmiiksi paikoilleen asennettuna perustus-, LVIAS- ja pihatöineen Oulunsuun koulun tontille ja vuokrausajan jälkeen purettuna sekä tontin rakenteelliset ja tekniset järjestelmät palautettuna ennalleen. Kohteen rakentaminen tapahtuu kevään ja kesän 2022 aikana.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa
Pääasiallinen suorituspaikka:

Oulun kaupunki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan tilaajan teettämän viitesuunnitelman liite 1 ja muiden tarjouspyyntö- asiakirjojen määrittämissä rajoissa. Vuokranantaja suunnittelee ja rakentaa kokonaistoimituksena tilaelementtikoulun huoneohjelman mukaisesti viitesuunnitelmassa esitetyille paikoille. Viitesuunnitelmassa esitetyt pohjaratkaisut ovat viitteellisiä. Tilat voivat poiketa neliömäärällisesti huoneohjelman tavoitearvosta enimmillään 10 prosenttia. Toimitus käsittää kaikki suunnitteluun, rakentamisen johtamiseen, rakentamiseen, rakentamisen työmaatehtäviin ja liittymiseen olemassa olevaan ympäristöön liittyvät työt. Vuokranantaja vastaa tarvittavien lupien ja viranomaislausuntojen hakemisesta vuokralaisen nimiin. Vuokranantajan tulee antaa todistus elementin siirtokelpoisuudesta.

Tilojen ja pihan tulee täyttää voimassa olevat rakentamismääräykset sekä viranomaisohjeet. Tarjouksen liitteenä toimitettavien suunnitelmien tulee olla viitesuunnitelman mukaiset ja toteutuskelpoiset. Rakennus on oltava sijoitettuna viitesuunnitelman osoittamaan paikkaan. Tilaelementtirakennusten tulee olla sopusoinnussa väriltään ja ulkoasultaan ympäristössä olevien rakennusten kanssa.

Tilaaja edellyttää, että rakennuksen tulee täyttää rakenteiden ja tekniikan osalta vähintään laskennallisen energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksen 170 kWhE/(m2vuosi) (energia- tehokkuusluokka C), vaikka Ympäristöministeriön asetus 1010/2017 §4 ei esitä raja-arvoa siirtokelpoiselle rakennukselle. Laskennallinen energiatehokkuuslaskelma (sitova) on toimitettava tarjouksen liitteenä. Tilaaja edellyttää, että vuokranantaja teettää rakennuksen rakenteiden ilmatiiveysmittauksen ennen käyttöönottoa. Tilaaja nimeää puoleltaan valvojat rakennustöille.

Mikäli tilojen toimittaminen myöhästyy määräajasta 1.8.2022, vuokranantaja maksaa vuokralaiselle sanktiomaksua jokaiselta alkavalta myöhästymisviikolta.

Tarjoajan tilojen tulee pysyä käyttökuntoisena koko vuokrauksen ajan. Mikäli tiloissa ilmenee ongelmia, jotka eivät ole vuokralaisen aiheuttamia, on tarjoaja velvollinen tekemään tarvittavat toimenpiteet tilojen käytön mahdollistamiseksi, ilman lisäkuluja

Pohjatutkimusraportti lähetetään kaikille tarjoukseen tutustuneille viikolla 44 Cloudia järjestelmän kautta.

Tilaohjelman tarkistustaulukkoa tarjoajan ei tarvitse toimittaa tarjouksen liitteenä.

Vuokranantajan on huomioitavat opetushallituksen, Rakennusteollisuuden ja rakennusvalvonnan vaatimukset kohteelle.

Turvallinen ja terveellinen päiväkoti- ja koulurakennus Opetushallitus (oph.fi)

RT kortti 103083

Rakentamisessa on huomioitava Oulun kaupungin rakennusvalvonnan laatimat ohjeet ja tulkinnat rakentamismääräyksistä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/08/2022
päättymispäivä: 31/07/2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Määräaikaisen varsinaisen sopimuskauden jälkeen Sopimusta voidaan tarvittaessa jatkaa toistaiseksi voimassa olevana kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Määräaikaisen varsinaisen sopimuskauden jälkeen Sopimusta voidaan tarvittaessa jatkaa toistaiseksi voimassa olevana kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Mikäli ei saada lainkaan tarjouksia taikka soveltuvia tarjouksia, hankintayksikkö voi hankkia hankinnan kohteena olevan siirtokelpoisen tilaelementtipäiväkodin vuokrapalvelut suorahankintana hankintalain 40§:n mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/11/2021
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/11/2021
Paikallinen aika: 14:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/59639/notice/84225

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/10/2021