Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537521-2021

22/10/2021    S206

Sweden-Stockholm: Architectural and related services

2021/S 206-537521

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Exploateringskontoret
National registration number: 212000-0142
Postal address: Exploateringskontoret, Stockholms stad Box 8189
Town: Stockholm
NUTS code: SE Sverige
Postal code: 104 20
Country: Sweden
Contact person: Bengt Herlin
E-mail: bengt.herlin@extern.stockholm.se
Telephone: +46 723126600
Internet address(es):
Main address: https://stad.stockholm/organisation/fackforvaltningar/exploateringskontoret/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=47374
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.kommersannons.se/stockholm/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=47374
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.kommersannons.se/stockholm/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Broarkitekt Nynäsvägen

Reference number: E2021-04073
II.1.2)Main CPV code
71200000 Architectural and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Arkitekttjänster

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 SEK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
71200000 Architectural and related services
71210000 Advisory architectural services
71220000 Architectural design services
71222000 Architectural services for outdoor areas
71240000 Architectural, engineering and planning services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE Sverige
NUTS code: SE1 Östra Sverige
NUTS code: SE11 Stockholm
NUTS code: SE110 Stockholms län
Main site or place of performance:

Sverige

II.2.4)Description of the procurement:

Projektet:

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel med fokus på mat, kultur och upplevelser.

Stockholms stad planerar för tusentals nya bostäder och arbetsplatser i stadsdelen tillsammans med ett stort utbud av service,

handel och tjänster. Slakthusområdets starka tradition av mat och gastronomi förvaltas bland annat genom att kulturhistoriskt

värdefulla byggnader bevaras och utvecklas för nya ändamål samtidigt som den nya arkitekturen ska präglas av det befintliga

områdets karaktär. All industriverksamhet måste flytta, men inte all verksamhet.

Med många nya bostäder och arbetsplatser blir det en blandad stadsmiljö där det kommer att bli attraktivt att gå, cykla och åka

kollektivtrafik. Nya byggnader såsom bostäder och förskolor ska ha ett samtida arkitektoniskt uttryck i samklang med den

arkitektur som redan finns i det hundraåriga industriområdet. Stockholms stad håller, tillsammans med samarbetspartners och

intressenter, ihop ambitionen att koppla samman Slakthusområdet (som genom historien varit isolerat) med omgivande

stadsdelar, och därav behovet av denna bro.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 000 000.00 SEK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 15/11/2021
End: 31/12/2030
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/10/2021
Local time: 23:59
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Swedish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 29/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 29/10/2021
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postal address: Tegeluddsvägen 1
Town: Stockholm
Postal code: 11541
Country: Sweden
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telephone: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internet address: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021