Supplies - 537521-2022

Submission deadline has been amended by:  614305-2022
03/10/2022    S190

Poland-Bydgoszcz: Parts and accessories for vehicles and their engines

2022/S 190-537521

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Postal address: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 85-090
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Zbilska
E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
Telephone: +48 477515321
Fax: +48 477515319
Internet address(es):
Main address: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow
Address of the buyer profile: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Administracja rządowa terenowa
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa części eksploatacyjnych do pojazdów KWP w Bydgoszczy.

Reference number: SZPiFP-115-22
II.1.2)Main CPV code
34300000 Parts and accessories for vehicles and their engines
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem postępowania jest dostawa akcesoriów i części eksploatacyjnych do pojazdów służbowych KWP w Bydgoszczy w ilości: 10 129 szt.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:

1) zadanie nr 1 – części eksploatacyjne do pojazdów marki Ford

2) zadanie nr 2 – części eksploatacyjne do pojazdów marki Renault, Peugeot, Citroen, Dacia

3) zadanie nr 3 – części eksploatacyjne do pojazdów marki BMW

4) zadanie nr 4 – części eksploatacyjne do pojazdów marki Fiat, Alfa Romeo, Iveco

5) zadanie nr 5 – Akcesoria

6) zadanie nr 6 – części eksploatacyjne do pojazdów marki Autosan, Kapena.

Wykaz części dla zadań 1) - 6) stanowi załącznik do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Części eksploatacyjne do pojazdów marki Ford

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34310000 Engines and engine parts
34320000 Mechanical spare parts except engines and engine parts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa części eksploatacyjnych do pojazdów marki: Ford w ilości 314 szt. zgodnie z załącznikiem nr 1A do SWZ (stanowiącej 80 % zamówienia).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 32
Quality criterion - Name: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych / Weighting: 2
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Części eksploatacyjne do pojazdów marki Renault, Peugeot, Citroen, Dacia

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34310000 Engines and engine parts
34320000 Mechanical spare parts except engines and engine parts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa części eksploatacyjnych do pojazdów marki: Renault, Peugeot, Citroen, Dacia w ilości 1270 szt. zgodnie z załącznikiem nr 1B do SWZ (stanowiącej 80 % zamówienia).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 32
Quality criterion - Name: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych / Weighting: 2
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Części eksploatacyjne do pojazdów marki BMW

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34310000 Engines and engine parts
34320000 Mechanical spare parts except engines and engine parts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa części eksploatacyjnych do pojazdów marki: BMW w ilości 332 szt. zgodnie z załącznikiem nr 1C do SWZ (stanowiącej 80 % zamówienia).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 32
Quality criterion - Name: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych / Weighting: 2
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Części eksploatacyjne do pojazdów marki Fiat, Alfa Romeo, Iveco

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
34310000 Engines and engine parts
34320000 Mechanical spare parts except engines and engine parts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa części eksploatacyjnych do pojazdów marki: Fiat, Alfa Romeo, Iveco w ilości 1621 szt. zgodnie z załącznikiem nr 1D do SWZ (stanowiącej 80 % zamówienia).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 6
Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 32
Quality criterion - Name: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych / Weighting: 2
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Akcesoria

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
34310000 Engines and engine parts
34320000 Mechanical spare parts except engines and engine parts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa akcesoriów w ilości 6 542 szt. zgodnie z załącznikiem nr 1E do SWZ (stanowiącej 80 % zamówienia).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 38
Quality criterion - Name: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych / Weighting: 2
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

II.2)Description
II.2.1)Title:

Części eksploatacyjne do pojazdów marki Autosan, Kapena.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
34310000 Engines and engine parts
34320000 Mechanical spare parts except engines and engine parts
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawa części eksploatacyjnych do pojazdów marki Autosan, Kapena w ilości 50 szt. zgodnie z załącznikiem nr 1F do SWZ (stanowiącej 80 % zamówienia).

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 38
Quality criterion - Name: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych / Weighting: 2
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1710).

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy (Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności).

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/10/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 25/01/2023
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/10/2022
Local time: 11:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdz. IX SWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie można wnosić zgodnie z art. 514 w/w ustawy – do Prezesa Izby, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

6. Szczegółowe regulacje dotyczące postępowania odwoławczego i postępowania skargowego zawiera dział IX ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań UZP
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022