Služby - 537557-2018

TINázovSlovensko-Bratislava: Služby informačných technológií
NDČíslo dokumentu537557-2018
PDDátum uverejnenia06/12/2018
OJÚ. v. EÚ S235
TWMiestoBRATISLAVA
AUNázov obstarávateľaÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (50349287)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajinaSK
AATyp obstarávateľa1 - Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
HAEU Institution-
DSDokument bol zaslaný04/12/2018
DTKonečný termín17/01/2019
NCObstarávanie4 - Služby
PRKonanie2 - Užšia súťaž
TDTyp dokumentu3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCKód CPV48000000 - Softvérové balíky a informačné systémy
72319000 - Poskytovanie údajov
72318000 - Prenos údajov
72317000 - Ukladanie údajov
72316000 - Analýza údajov
72314000 - Zhromažďovanie a triedenie údajov
72268000 - Dodávky softvéru
72246000 - Systémové poradenstvo
72312000 - Vstup údajov
72322000 - Správa údajov
72310000 - Spracovanie údajov
72311100 - Konverzia údajov
72254000 - Testovanie softvéru
72320000 - Databázové služby
72254100 - Testovanie systémov
72222300 - Služby informačných technológií
72263000 - Implementácia softvéru
RCKód NUTSSK
IAInternetová adresa (URL)http://www.vicepremier.gov.sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ