Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537585-2021

22/10/2021    S206

Suomi-Seinäjoki: Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut

2021/S 206-537585

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Ruokavirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2911686-7
Postiosoite: Alvar Aallon katu 5
Postitoimipaikka: Seinäjoki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 60100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kilpailutus@ruokavirasto.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.ruokavirasto.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=363626&tpk=973deeac-5889-482b-9cad-969cd6b87766
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=363626&tpk=973deeac-5889-482b-9cad-969cd6b87766
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Saavutettavuustyökalun hankinta Ruokavirastolle

Viitenumero: 5011/02.03.02/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72210000 Valmisohjelmien ohjelmointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Ruokavirasto tarjoaa järjestelmäpalveluita (esim. web-palvelut) viranomaisille ja kansalaisille, joiden on oltava saavutettavuusdirektiivistä johdetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti saavutettavia kaikille Ruokaviraston kohderyhmille. Ruokaviraston on pilotoinut omissa sähköisissä asiointipalveluissaan ohjelmallista saavutettavuustyökalua vuosien 2019-2021 aikana. Nyt toteutettavalla hankinnalla haetaan Ruokavirastolle sopimustoimittajaa web-palvelujen ja niillä olevien dokumenttien ohjelmalliseen saavutettavuustarkistukseen ja korjausehdotusten, menetelmien analysointiin ja laadunhallintaan. Lisäksi Ruokavirastolla on tarve kehittää web-palvelujen käytön seurantaa ja analytiikkaa, joihin myös haetaan nyt toteuttavalla hankinnalla palvelutarjoajaa. Vuosien 2019-2021 saavutettavuustyökalua käytetty useassa yksikössä ja käyttö tulee lisääntymään jatkossa kattaen kaikki viraston digitaaliset asiointiväylät myös mobiilikäyttöliittymillä.

Saavutettavuustyökalua hyödynnetään EU:n saavutettavuusdirektiivistä johdetun kansallisen lainsäädännön vaatimusten täyttymisen seurannassa (Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 110 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ohjelmallista/automaattista saavutettavuustyökalua tarvitaan seuraamaan jatkuvasti kehittyvien verkkosivusisältöjen saavutettavuuden puutteita ja sitä kautta laadunhallintaa. Saavutettavuusvaatimuksia on paljon ja korjauskohtien löytäminen ohjelmallisesti on oleellista, sillä Ruokavirastolla on esimerkiksi pelkästään ruokavirasto.fi sivustolla noin 4500 suomenkielistä sivua, 3500 ruotsinkielistä sivua ja 1000 englanninkielistä sivua. Sivumäärä eri kieliversioineen kasvaa jatkuvasti, sekä sivujen sisältöä muokataan jatkuvasti. Sivustollamme on myös paljon pdf -liitteitä, joiden tulee olla saavutettavia. Lisäksi sisällön tuottajia on noin 300 henkilöä, joista osa päivittää sivuja satunnaisemmin, jolloin verkkosivujen saavutettavuusvaatimukset eivät ole muodostuneet rutiiniksi. Lisäksi työkalua voidaan hyödyntää myös muiden Ruokaviraston ylläpitämien verkkopalveluiden osalta.

Hankinta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteellä 1 (Hankinnan kohteen kuvaus).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 110 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2022
päättymispäivä: 31/12/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tilaajalla mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hintalomakkeella on kuvattu mahdollinen laajempi saavutettavuustyökalun käyttötarve. Tarjoajia pyydetään jättämään viitehinta ohjelman laajennetulle käyttövolyymille. Hinta ei ole tilaajaa eikä tarjoajaa sitova.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

ks. Liite 1 "Hankinnan kohteen kuvaus".

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset ilmenevät tarjouspyyntöasiakirjoista.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 19/11/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/11/2021
Paikallinen aika: 12:05
Paikka:

Pidetään etäneuvottelu

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Maksuliikenteessä hyödynnetään valtionhallinnon Handi-palvelua.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/10/2021