Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537604-2021

22/10/2021    S206

Finland-Somero: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 206-537604

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Someron kaupunki
National registration number: 0153082-0
Postal address: Joensuuntie 20
Town: Somero
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postal code: 31400
Country: Finland
Contact person: Marko Mäkinen
E-mail: marko.makinen@somero.fi
Telephone: +358 447791240
Internet address(es):
Main address: http://www.somero.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/somero?id=369806&tpk=35fad291-dddc-463f-875f-8aad66f7bb72
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/somero?id=369806&tpk=35fad291-dddc-463f-875f-8aad66f7bb72
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SOMERON PALVELUKOTI, PÄÄ- JA ARKKITEHTI-SUUNNITTELU

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Someron kaupunki pyytää tarjoustanne Someron palvelukodin uudisrakennuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta.

Kohde on Someron palvelukodin uudisrakennus, 62-paikkainen (58 yksiötä,

2 kaksiota), 4 osastoinen tehostetun palveluasumisen palvelukoti osoitteessa Turuntie, Somero.

1 Hankinnan kohde

Tehtävä käsittää kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelun.

Liitteenä olevat asiakirjat ovat viitteellisiä. Rakennuksen tulee olla 2-kerroksinen rakennusalueen tontista johtuen.

Laajuustiedot: asunnot n. 1830 hm2, kerrosala n. 3553 krsm2, tilavuus n.

13720 rm3 ja urakka-alueen pinta-ala n. 5000 m2.

Arkkitehtisuunnittelun vetäjä toimii kohteen pääsuunnittelijana, joka vastaa

suunnittelun koordinoinnista sekä rakennuslaissa pääsuunnittelijalle määrätyistä tehtävistä, ARK18 C-K ja PS18 C-K.

Suunnitteluun sisältyy myös pääsuunnittelijan osuus huoltokirjan laadinnasta.

Suunnittelukokouksia on n. 6 kpl ja työmaakokouksia on n. 12 kpl ja niiden

yhteydessä tapahtuva yleisvalvonta ja urakoitsijoiden toteutusehdotusten

tarkastaminen sekä osallistuminen vastaanottotarkastuksiin.

Tilaajan tavoiteaikataulun mukaa L1 vaiheen luonnokset ovat valmiit n. vko

50/2021, urakkalaskenta-asiakirjat ovat valmiit n. vko 9/2022 niin, että rakennustyöt voidaan aloittaa n. vko 20/202

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Description of the procurement:

Tehtävän suoritustapa

Someron palvelukoti kohde toteutetaan jaettuna urakkana, jossa pääurakoitsijalle alistetaan sivu-urakoina putki-, iv-, sähkö-, sprinkleri- ja automaatiotyöt. Urakkasopimusten perusteena käytetään Rakennusurakan yleisiä

sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660, urakkasopimuksina RT 80260 ja

sivu-urakan alistamissopimus RT 80271. Lopulliset toteutusmuodot ja urakkajaot sovitaan tarkemmin suunnittelukokouksissa.

Arkkitehtisuunnittelu suoritetaan tarjouspyynnön ja konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE2013 mukaisesti, luonnos- ja toteutussuunnitelmien laadinnan sekä rakennuslupahakemuksen liitteineen ja rakennuslupaviranomaisen vaatimat piirustukset ja laskelmat.

Arkkitehti toimittaa muiden suunnittelijoiden käyttöön työpiirustussarjat leikkauksineen ja julkisivuineen.

Arkkitehti tuottaa urakkalaskentaa ja toteutusta varten pohja- ja leikkauspiirustukset, rakennusosapiirustukset, kaluste-, varuste- ja laitesuunnitelmat,

sisustetut pohjakuvat, piha- ja istutussuunnitelmat, opastesuunnitelmat, palotekniset suunnitelmat, akustiikkasuunnitelmat, rakennustyöselityksen ja

huoneselityksen.

Arkkitehtisuunnittelija vastaa osaltaan siitä, että kiinteistöpidolliset näkökohdat ja energiansäästö otetaan huomioon.

Työpiirustusten tulee sisältyä jo varsin tarkkoina urakkatarjousasiakirjoihin,

jolloin niitä voidaan käyttää työnsuunnitteluun, hankintojen valmisteluun ja

alihankkijoiden tarjousasiakirjoihin.

Kohde suunnitellaan ja toteutetaan kuivaketju10 ohjeiden mukaan.

Arkkitehtisuunnittelija laatii yhteistyössä rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelijan kanssa varauspiirustukset.

Suunnittelijat täyttävät myös seuraavat selvitykset:

– Huoltokirjaosiot tehdään Fatman Oy:n huoltokirja ohjeiden

mukaan.

– Selvitykset rakennuttajan kanssa.

– Työturvallisuusselvitys Havat – lomakkeessa.

– Kuivaketju10 riskilistojen täyttö sekä suunnittelijatehtävät.

Suunnitteluun sisältyy loppudokumentaatio.

Hankkeelle perustetaan projektipankki.

Suunnitelmissa tulee esittää, ja rakentamisessa toteuttaa tilaajan vaatimusten mukaiset toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet.

Suunnitteluohjelman mukainen työ tehdään kokonaishintaisena suunnittelu-urakkana, johon sisältyvät kaikki kustannukset. Mahdolliset lisätyöt, joista

sovitaan erikseen, laskutetaan tuntihintojen ja todellisten kulujen mukaan

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 06/12/2021
End: 31/08/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

- Palvelutalo Tervaskannon olemassa olevien tilojen puutteet

(asiakas- ja potilasturvallisuus ja työturvallisuus).

- Someron kaupungin ikärakenne, ikääntyvien asukkaiden palvelutarpeiden kasvaminen. Pula tehostetun palveluasumisen

paikoista, aiheuttaa jonoa terveyskeskusosastolle ja odotusaika useita kuukausia. Jonossa keskimäärin 5 asiakasta.

- Hyvinvointialueelle siirtyvä omaisuus ja toimitilat tulee olla selvitettynä hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. Hankkeen

edistäminen nopeasti tarpeen, jotta hanke etenee. Hankkeen

luvanmukaisuus siirtyy palveluiden järjestäjälle (hyvinvointialueelle) 1.1.2023 alkaen.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2021
Local time: 12:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021