Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 537623-2021

22/10/2021    S206

Finland-Somero: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 206-537623

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Someron kaupunki
National registration number: 0153082-0
Postal address: Joensuuntie 20
Town: Somero
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
Postal code: 31400
Country: Finland
Contact person: Marko Mäkinen
E-mail: marko.makinen@somero.fi
Telephone: +358 447791240
Internet address(es):
Main address: http://www.somero.fi
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://tarjouspalvelu.fi/somero?id=369858&tpk=40cca768-bb80-463b-a309-247f58feb65b
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://tarjouspalvelu.fi/somero?id=369858&tpk=40cca768-bb80-463b-a309-247f58feb65b
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

SOMERON PALVELUKOTI, SÄHKÖSUUNNITTELU

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Someron kaupunki pyytää tarjoustanne Someron palvelukodin sähkösuunnit-telusta.

Kohde on Someron palvelukodin uudisrakennus, 62-paikkainen (58 yksiötä, 2 kaksiota), 4 osastoinen tehostetun palveluasumisen palvelukoti osoitteessa Turuntie, Somero

1 Hankinnan kohde

Tehtävä käsittää kohteen sähkösuunnittelun.

Liitteenä olevat asiakirjat ovat viitteellisiä. Rakennuksen tulee olla 2-kerroksinen rakennusalueen tontista johtuen.

Laajuustiedot: asunnot n. 1830 hm2, kerrosala n. 3553 krsm2, tilavuus n. 13720 rm3 ja urakka-alueen pinta-ala n. 5000 m2.

Arkkitehtisuunnittelun vetäjä toimii kohteen pääsuunnittelijana.

Sähkösuunnittelu sisältää TATE18 tehtäväluettelon kohdan B – K mukaiset tehtävät.

Suunnitteluun sisältyy myös sähkösuunnittelijan osuus huoltokirjan laadin-nasta.

Suunnittelukokouksia on n. 6 kpl ja työmaakokouksia on n. 12 kpl ja niiden yhteydessä tapahtuva yleisvalvonta ja urakoitsijoiden toteutusehdotusten tarkastaminen sekä osallistuminen vastaanottotarkastuksiin.

Tilaajan tavoiteaikataulun mukaa L1 vaiheen luonnokset ovat valmiit n. vko 50/2021, urakkalaskenta-asiakirjat ovat valmiit n. vko 9/2022 niin, että raken-nustyöt voidaan aloittaa n. vko 20/2022.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1C1 Varsinais-Suomi
II.2.4)Description of the procurement:

Tehtävän suoritustapa

Someron palvelukoti kohde toteutetaan jaettuna urakkana, jossa pääurakoit-sijalle alistetaan sivu-urakoina putki-, iv-, sähkö-, sprinkleri- ja automaatio-työt. Urakkasopimusten perusteena käytetään Rakennusurakan yleisiä so-pimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660, urakkasopimuksina RT 80260 ja sivu-urakan alistamissopimus RT 80271. Lopulliset toteutusmuodot ja urakkajaot sovitaan tarkemmin suunnittelukokouksissa.

Sähkösuunnittelu suoritetaan tarjouspyynnön ja konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE2013 mukaisesti, käsittäen toteutussuunnitelmien laa-dinnan ja viranomaisten vaatimat piirustukset ja laskelmat.

Sähkösuunnittelija tuottaa urakkalaskentaa ja toteutusta varten energiajärjes-telmien, valaistuksen ja kuluttajaverkostojen suunnittelun.

Sähkösuunnittelija selvittää eri järjestelmien tarpeen yhteistyössä rakennutta-jan ja käyttäjän kanssa.

Sähkösuunnittelija vastaa myös teleteknisestä suunnittelusta, joka sisältää tiedonsiirtoon, käyttö- ja toimintaturvallisuuteen, viestintään ja henkilöpalveluihin kuuluvien sähköisten järjestelmien suunnittelun. Niiden toiminnallinen suunnittelu tapahtuu kiinteässä yhteistyössä rakennuttajan kanssa.

Sähköteknisten järjestelmien suunnittelussa suunnittelija vastaa osaltaan sii-tä, että kiinteistöpidolliset näkökohdat otetaan huomioon.

Työpiirustusten tulee sisältyä jo varsin tarkkoina urakkatarjousasiakirjoihin, jolloin niitä voidaan käyttää työnsuunnitteluun, hankintojen valmisteluun ja alihankkijoiden tarjousasiakirjoihin.

Kohde suunnitellaan ja toteutetaan kuivaketju10 ohjeiden mukaan.

Sähkösuunnittelija laatii yhteistyössä arkkitehti-, LVIAJ- ja rakennesuunnittelijan kanssa varauspiirustukset.

Suunnittelijat täyttävät myös seuraavat selvitykset:

– Huoltokirjaosiot tehdään Fatman Oy:n huoltokirja ohjeiden mu-kaan.

– Selvitykset rakennuttajan kanssa.

– Työturvallisuusselvitys Havat – lomakkeessa.

– Kuivaketju10 riskilistojen täyttö sekä suunnittelijatehtävät.

Suunnitteluun sisältyy loppudokumentaatio.

Hankkeelle perustetaan projektipankki

Suunnitteluohjelman mukainen työ tehdään kokonaishintaisena suunnittelu-urakkana, johon sisältyvät kaikki kustannukset. Mahdolliset lisätyöt, joista sovitaan erikseen, laskutetaan tuntihintojen ja todellisten kulujen mukaan.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/12/2021
End: 31/08/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

- Palvelutalo Tervaskannon olemassa olevien tilojen puutteet

(asiakas- ja potilasturvallisuus ja työturvallisuus).

- Someron kaupungin ikärakenne, ikääntyvien asukkaiden palvelutarpeiden kasvaminen. Pula tehostetun palveluasumisen

paikoista, aiheuttaa jonoa terveyskeskusosastolle ja odotusaika useita kuukausia. Jonossa keskimäärin 5 asiakasta.

- Hyvinvointialueelle siirtyvä omaisuus ja toimitilat tulee olla selvitettynä hyvinvointialueelle 28.2.2022 mennessä. Hankkeen

edistäminen nopeasti tarpeen, jotta hanke etenee. Hankkeen

luvanmukaisuus siirtyy palveluiden järjestäjälle (hyvinvointialueelle) 1.1.2023 alkaen.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2021
Local time: 12:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021