Lieferungen - 537672-2020

10/11/2020    S219

Ungarn-Budapest: Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften

2020/S 219-537672

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 202-487911)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_15714893
Postanschrift: Szabolcs utca 37–43.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1135
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Mile Márk főosztályvezető
E-Mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953802
Fax: +36 17950783
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kef.gov.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Belföldi sajtótermékek beszerzése 2021–25

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000915142020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
22200000 Zeitungen, Fachzeitschriften, Periodika und Zeitschriften
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Belföldi sajtótermékek beszerzése 2021–25

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/11/2020
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 202-487911

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Anstatt:
Tag: 16/11/2020
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 17/11/2020
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: További információk
Anstatt:

A részvételi jelentkezés benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

– A Kbt. 66. § (1) bek. alapján a részvételi jelentkezést a gazdasági szereplőnek a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania,

– AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rend.) foglaltakra, különösen a 6. § (6a) bek.-re,

– A részvételi jelentkezés összeállításának megkönnyítése érdekében AK az EKR-ben nyilatkozatmintákat bocsát RJ rendelkezésére. AK kéri, hogy a .docx formátumban rendelkezésre bocsátott mintákat használja RJ, melyeket jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file-ban szükséges feltölteni az EKR-be. Részvételi jelentkezéshez csatolandó:

1) Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (EKR űrlap)

2) EKR „Benyújtandó iratok jegyzéke” felületén található űrlapok:

– Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,

– Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,

– Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

– Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában,

– Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. vonatkozásában

– Nyilatkozat üzleti titokról

3) Részvételi jelentkezés adatlap

4) Nyilatkozat közös részvételi jelentkezésről, adott esetben együttműködési megállapodás

5) Aláírási címpéldány, aláírás minta, adott esetben meghatalmazás

6) Változásbejegyzés esetén változásbejegyzési kérelem és kapcsolódó dokumentumok (adott esetben)

7) Kapacitást biztosító szervezet igénybe vételét alátámasztó okirat (adott esetben)

8) Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről

9) Nyilatkozat egyszerű elektronikus másolatban benyújtott iratokról (adott esetben)

10) Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

11) Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató elfogadásáról

12) EEKD Egyéb információk:

1) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók a részvételi jelentkezéseik bírálatát követően első alkalommal AK felhívására nyújtják be induló elektronikus katalógus táblájukat („Katalógus tábla”) .xls/.xlsx (excel) formátumú fájlként.

2) AK a részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. § (8) bek.).

3) A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók.

4) AK a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem korlátozza az eljárásba újonnan bevont, a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőre vonatkozó hiánypótlást.

5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

6) AK hivatkozik a Kbt. 79. § előírásaira.

7) A Kr. 30. § (4) bek. értelmében az alkalmasságot a minősített AT-k jegyzékéhez képest AK szigorúbban határozta meg (P1., M1.).

8) AK nem köt ki ajánlati biztosítékot.

9) AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért. Jelen eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

10) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján történik.

11) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67. §-ban foglaltakra.

12) Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1.

13) A beszerezni kívánt termékek homogén termékkörbe tartoznak, mely nem indokolja a részekre bontást. AK a Kbt. 107. § (2) bek. alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan – a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően – részajánlat-tételi lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.

14) A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.

15) A DBR meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését.

16) AK felhívja a figyelmet, hogy nyertes AT-nek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szükséges benyújtania, mely a szerződéskötés feltétele.

17) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Mile Márk, lajstromszám: 00578, helyettes: dr. Gáspár Emőke, lajstromszám: 00565, Urbán Márta, lajstromszám: 00594, Gyergyai László, lajstromszám: 00593.

19) AK a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.kef.gov.hu honlap elérhetőségen teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.11.16. 11:00.

muss es heißen:

A részvételi jelentkezés benyújtásának tartalmi és formai követelményei:

– A Kbt. 66. § (1) bek. alapján a részvételi jelentkezést a gazdasági szereplőnek a részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban: KD) meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania,

– AK felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Rend.) foglaltakra, különösen a 6. § (6a) bek.-re,

– A részvételi jelentkezés összeállításának megkönnyítése érdekében AK az EKR-ben nyilatkozatmintákat bocsát RJ rendelkezésére. AK kéri, hogy a .docx formátumban rendelkezésre bocsátott mintákat használja RJ, melyeket jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf fájlban szükséges feltölteni az EKR-be. Részvételi jelentkezéshez csatolandó:

1) Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap (EKR űrlap)

2) EKR „Benyújtandó iratok jegyzéke” felületén található űrlapok: – Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,

– Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,

– Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

– Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja vonatkozásában,

– Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bek. vonatkozásában – Nyilatkozat üzleti titokról

3) Részvételi jelentkezés adatlap

4) Nyilatkozat közös részvételi jelentkezésről, adott esetben együttműködési megállapodás

5) Aláírási címpéldány, aláírás minta, adott esetben meghatalmazás

6) Változásbejegyzés esetén változásbejegyzési kérelem és kapcsolódó dokumentumok (adott esetben)

7) Kapacitást biztosító szervezet igénybe vételét alátámasztó okirat (adott esetben)

8) Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről

9) Nyilatkozat egyszerű elektronikus másolatban benyújtott iratokról (adott esetben)

10) Nyilatkozat fordításról (adott esetben)

11) Nyilatkozat adatkezelési tájékoztató elfogadásáról

12) EEKD Egyéb információk:

1) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók a részvételi jelentkezéseik bírálatát követően első alkalommal AK felhívására nyújtják be induló elektronikus katalógus táblájukat („Katalógus tábla”) .xls/.xlsx (excel) formátumú fájlként.

2) AK a részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, továbbá a szerződés teljesítése érdekében nem követeli meg gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 35. § (8) bek.).

3) A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., illetve a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók.

4) AK a hiánypótlást a Kbt. 71. § szerint biztosítja. AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem korlátozza az eljárásba újonnan bevont, a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőre vonatkozó hiánypótlást.

5) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

6) AK hivatkozik a Kbt. 79. § előírásaira.

7) A Kr. 30. § (4) bek. értelmében az alkalmasságot a minősített AT-k jegyzékéhez képest AK szigorúbban határozta meg (P1., M1.).

8) AK nem köt ki ajánlati biztosítékot.

9) AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért. Jelen eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.

10) Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján történik.

11) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 66-67. §-ban foglaltakra.

12) Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1.

13) A beszerezni kívánt termékek homogén termékkörbe tartoznak, mely nem indokolja a részekre bontást. AK a Kbt. 107. § (2) bek. alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan – a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően – részajánlat-tételi lehetőséget határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.

14) A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár.

15) A DBR meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését.

16) AK felhívja a figyelmet, hogy nyertes AT-nek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig szükséges benyújtania, mely a szerződéskötés feltétele.

17) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Mile Márk, lajstromszám: 00578, helyettes: dr. Gáspár Emőke, lajstromszám: 00565, Urbán Márta, lajstromszám: 00594, Gyergyai László, lajstromszám: 00593.

19) AK a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.kef.gov.hu honlap elérhetőségen teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.11.17. 11:00.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: