Dienstleistungen - 537726-2018

06/12/2018    S235

Sverige-Huddinge: Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)

2018/S 235-537726

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Huddinge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0068
Postadress: Kommunalvägen 28
Ort: Huddinge
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 141 61
Land: Sverige
Kontaktperson: Jenny Svensson
E-post: jenny.svensson@huddinge.se
Telefon: +46 70984767
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.huddinge.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bevakning och analys av traditionella och sociala medier

Referensnummer: 2018-031
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35710000 Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Huddinge kommun bjuder härmed in anbudsgivare att lämna anbud inom rubricerad upphandling.

I upphandlingen deltar även Huddinge Samhällsfastigheter AB samt Huge Bostäder AB, nedan kallat Beställaren

Beställaren avser upphandla avtal för bevakning och analys av traditionella och sociala medier. Upphandlingen är indelad i två anbudsområden;

1. Bevakning av sociala medier

2. Bevakning och analys av traditionella medier

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 740 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Bevakning av sociala medier

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35710000 Ledning, styrning, kommunikation och IT-system (C4)
48500000 Programvara för kommunikation och multimedia
32000000 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
72212500 Programvaruutvecklingstjänster för kommunikation och multimedia
48510000 Programvara för kommunikation
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Huddinge kommun bjuder härmed in anbudsgivare att lämna anbud inom rubricerad upphandling.

I upphandlingen deltar även Huddinge Samhällsfastigheter AB samt Huge Bostäder AB, nedan kallat Beställaren

Beställaren avser upphandla avtal för bevakning och analys av traditionella och sociala medier. Upphandlingen är indelad i två anbudsområden;

1. Bevakning av sociala medier

För anbudsområde ett (1) ska Beställaren ska ha rätt men inte skyldighet att under avtalsperioden beställa extra tjänster, optioner, enligt nedan:

— extra sökprofiler

— analys av social media

— extra analyser (mindre analyser kopplat till specifika PR - aktiviterer eller mediehändelser.)

— Extra RSS-feeds

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Bevakning och analys av traditionella medier

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48000000 Programvara och informationssystem
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bevakning och analys av traditionella medier

För anbudsområde två (2) ska Beställaren ska ha rätt men inte skyldighet att under avtalsperioden beställa extra tjänster, optioner, enligt nedan: 

Extra sökprofiler 

Extra analyser (mindre analyser kopplat till specifika PR - aktiviteter eller mediehändelser.) 

Extra RSS-feeds

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 087-195642
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Bevakning och analys av traditionella och sociala medier

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/07/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: M-brain AB
Nationellt registreringsnummer: 556937-0637
Postadress: Ringvägen 100
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 104 62
Land: Sverige
E-post: jonas.thomsgard@m-brain.com
Telefon: +46 709839566
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Benämning på upphandlingen:

Bevakning och analys av traditionella och sociala medier

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/07/2018
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Retriever Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556586-1571
Postadress: Birger Jarlsgatan 6B
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 114 34
Land: Sverige
E-post: linus.sjostedt@retriever.se
Telefon: +46 760001002
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 2 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/12/2018