Árubeszerzések - 53778-2020

04/02/2020    S24    Árubeszerzések - Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény - Szerződés odaítélése előzetes közzététel nélkül 

Magyarország-Bana: Mezőgazdasági gépek

2020/S 024-053778

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PLG Hungary Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK27049
Postai cím: Jókai Mór utca 56.
Város: Bana
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2944
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Juranovics Katalin
E-mail: juranovics.katalin@brojler.hu
Telefon: +36 304273450
Fax: +36 56513395

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.karmentor.hu/

I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Társas vállalkozó - Baromfitenyésztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

1 db. finom nyomású levegő-szárító berendezés

II.1.2)Fő CPV-kód
16000000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Teljesen automata finom nyomású levegő-szárító berendezés, mely képes óránként legalább 100 kg egész tojásból készülő tojáspor, vagy 265 kg tojássárgája por, vagy 40 kg tojásfehérje por előállítására aszerint, hogy az ajánlatkérő hogyan programozza a gépet.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 126 000.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
16000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:

6050 Lajosmizse külterület Hrsz: 394/120, Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Általános jellemzők (Ajánlatkérő által előírt minimális elvárások)

A gépsor méretei

Szélesség 7 500-11 000 mm

Hosszúság 10 000-13 000 mm

Magasság max. 8 500 mm

Finom nyomású levegő-szárítóval szembeni műszaki elvárások egész tojás termék esetén

Nyersanyag szárazanyag tartalma legalább 24 %

Betáplálási hőmérséklet 54-56oC között

Szárító levegő bemeneti hőmérséklete minimum 180 oC

Folyadék betáplálási sebesség minimum 400 kg/h

Por előállítási sebesség minimum 100 kg/h

Vízpárolgás minimum 300 kg/h

Por nedvességtartalma maximum 3 %

Finom nyomású levegő-szárítóval szembeni műszaki elvárások tojássárgája termék esetén

Nyersanyag szárazanyag tartalma legalább 45 %

Betáplálási hőmérséklet 54-56oC között

Szárító levegő bemeneti hőmérséklete minimum 180 oC

Folyadék betáplálási sebesség minimum 560 kg/h

Por előállítási sebesség minimum 260 kg/h

Vízpárolgás minimum 300 kg/h

Por nedvességtartalma maximum 3 %

Finom nyomású levegő-szárítóval szembeni műszaki elvárások tojásfehérje termék esetén

Nyersanyag szárazanyag tartalma legalább 11 %

Betáplálási hőmérséklet 4-6 oC között

Szárító levegő bemeneti hőmérséklete minimum 180 oC

Folyadék adagolási sebesség minimum 330 kg/h

Por előállítási sebesség minimum 39,2 kg/h

Vízpárolgás minimum 290 kg/h

Por nedvességtartalma maximum 7 %

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” VP-3-4.2.1-15

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
Magyarázat:

Ajánlatkérő nem tartozik a Kbt. alanyi hatálya alá. Beszerzését részben a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” VP-3-4.2.1-15 kódszámú Támogatói Okiratban foglalt támogatásból finanszírozza. Ajánlatkérő a 19.12.2019 napjától hatályos 2015. évi CXLIII. törvény alapján sem kötelezett a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Ajánlatkérő beszerzését ezért, a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv XIV. Fejezet 6:74. § szerinti versenyeztetési eljárás keretében folytatta le.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
24/01/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sanovo Technology A/S
Postai cím: Datavej 3
Város: Odense
NUTS-kód: DKZ
Postai irányítószám: 5220
Ország: Dánia
E-mail: adz@sanovogroup.com
Telefon: +45 63168809
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz.: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 1 004 697.00 EUR
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1 126 000.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő nem tartozik a Kbt. alanyi hatálya alá. Beszerzését részben a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban” VP-3-4.2.1-15 kódszámú Támogatói Okiratban foglalt támogatásból finanszírozza. Ajánlatkérő a 19.12.2019 napjától hatályos 2015. évi CXLIII. törvény alapján sem kötelezett a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Ajánlatkérő beszerzését ezért, a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv XIV. Fejezet 6:74. § szerinti versenyeztetési eljárás keretében folytatta le.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/01/2020