The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 537800-2022

03/10/2022    S190

Netherlands-Groningen: Food, beverages, tobacco and related products

2022/S 190-537800

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2)
National registration number: 592069822
Postal address: Leonard Springerlaan 39
Town: GRONINGEN
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 9727KB
Country: Netherlands
Contact person: Michel Postuma
E-mail: inkoop@o2g2.nl
Telephone: +31 503210300
Internet address(es):
Main address: http://www.openbaaronderwijsgroepgroningen.nl
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Europese aanbesteding voedingsmiddelen, dranken en aanverwante artikelen t.b.v. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2).

Reference number: D.CON-22000081
II.1.2)Main CPV code
15000000 Food, beverages, tobacco and related products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Het doel van deze aanbesteding is:

- het afsluiten van een (raam)overeenkomst met één (1) opdrachtnemer voor een periode van vier (4) jaar, met een optie tot verlenging voor een periode van maximaal twee (2) maal één (1) jaar. De keuze tot het al dan niet verlengen van de (raam)overeenkomst berust uitsluitend bij O2G2 als Opdrachtgever.

De beoogde datum van ingang van de (raam)overeenkomst is 1 mei 2023 en eindigt van rechtswege op 1 april 2027 tenzij de opdrachtgever kiest voor optionele verlenging(en).

De beoogde datum van ingang kan, indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht, aangepast worden naar een latere datum, waarbij de einddatum navenant wordt aangepast.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: NL113 Overig Groningen
Main site or place of performance:

Groningen

II.2.4)Description of the procurement:

Het doel van deze aanbesteding is:

- het afsluiten van een (raam)overeenkomst met één (1) opdrachtnemer voor een periode van vier (4) jaar, met een optie tot verlenging voor een periode van maximaal twee (2) maal één (1) jaar. De keuze tot het al dan niet verlengen van de (raam)overeenkomst berust uitsluitend bij O2G2 als Opdrachtgever.

De beoogde datum van ingang van de (raam)overeenkomst is 1 mei 2023 en eindigt van rechtswege op 1 mei 2027 tenzij de opdrachtgever kiest voor optionele verlenging(en).

De beoogde datum van ingang kan, indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht, aangepast worden naar een latere datum, waarbij de einddatum navenant wordt aangepast.

De netto opdrachtwaarde voor de levering van voeding was de afgelopen vier jaren gemiddeld circa € 200.000,00 excl. BTW per jaar.

Het is op dit moment niet inzichtelijk wat de investering in 2022 is en wat voor investeringen er in de komende jaren in voeding zullen worden gedaan. De verwachting is dat dit in lijn zal zijn met eerdere jaren.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Het doel van deze aanbesteding is:

- het afsluiten van een (raam)overeenkomst met één (1) opdrachtnemer voor een periode van vier (4) jaar, met een optie tot verlenging voor een periode van maximaal twee (2) maal één (1) jaar. De keuze tot het al dan niet verlengen van de (raam)overeenkomst berust uitsluitend bij O2G2 als Opdrachtgever.

De beoogde datum van ingang van de (raam)overeenkomst is 1 mei 2023 en eindigt van rechtswege op 1 mei 2027 tenzij de opdrachtgever kiest voor optionele verlenging(en).

De beoogde datum van ingang kan, indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht, aangepast worden naar een latere datum, waarbij de einddatum navenant wordt aangepast.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2022/S 147-420182
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Er zijn meerdere vragen gesteld.

Omdat de beantwoording van (een aantal van) de vragen zou leiden tot wijzigingen in de aanbestedingsprocedure, welke wijzigingen als wezenlijk zijn aan te merken, is besloten om deze Europese aanbestedingsprocedure stop te zetten en in te trekken.

Onze nieuwe Europese aanbestedingsprocedure, waarin rekening zal worden gehouden met de reeds gestelde vragen, zal op korte termijn worden gepubliceerd.

De nieuwe Europese aanbesteding zal inhoudelijk grotendeels gelijk zijn aan de eerdere Europese aanbesteding.

Hiermee willen we voorkomen dat, indien u reeds tijd/uren heeft besteed aan deze Europese aanbestedingsprocedure, en u wilt deelnemen aan onze nieuwe Europese aanbestedingsprocedure, deze tijd/uren verloren uren zijn.

Enkele aanpassingen/wijzigingen die we in de nieuwe Europese aanbestedingsprocedure in ieder geval opnemen, zijn:

- De structuur van het Prijzenblad, bijlage 3 wordt aangepast van: inkoopprijs en opslag naar: een structuur waarbij u een verkoopprijs en korting kunt opnemen.

- De geldigheidstermijn van het Prijzenblad, bijlage 3 wordt aangepast van 31 december 2023 naar een kortere geldigheidstermijn.

- De minimale bestel- en/of ordergrootte van € 25,00 excl. BTW wordt aangepast.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissement Noord Nederland
Postal address: Guyotplein 1
Town: Groningen
Postal code: 9712 NX
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Binnen 20 kalenderdagen na datum van het bericht over de gunningsbeslissing.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022