Dienstleistungen - 537814-2018

06/12/2018    S235    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen

2018/S 235-537814

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
368302575
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Kontaktstelle(n): Adriana Chodarcewicz
Telefon: +48 957285931
E-Mail: adriana.chodarcewicz@wody.gov.pl
Fax: +48 957285931
NUTS-Code: PL91

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.wody.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZOZ.281/01.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71330000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zadanie polega na wykonaniu prac konserwacyjnych na ciekach. Prace polegać będą m. in. na wykaszaniu skarp cieków, wycięciu krzaków, wykaszaniu porostów, mechanicznym hakowaniu dna, usunięciu zatorów, usunięciu namułu, wydobyciu na brzeg ściętej roślinności. Zamówienie zostało podzielone na 8 części. Szczegółowy opis zakresu prac do wykonania w ramach poszczególnych części przedstawiony został w Części II niniejszej SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub więcej części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach robotnika, biorące bezpośredni udział w realizacji zamówienia, były zatrudnione na umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. Liczba robotników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia. Powyższy wymóg dotyczy pracowników realizujących czynności wskazane w przedmiarze robót.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 655 485.65 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Gorzów Wielkopolski

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na Kanale Wieprzyckim

W km 0+000 – 21+700 (gmina Witnica, Bogdaniec). Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp cieku, wycięcie krzaków, mechaniczne hakowanie dna. Szczegółowy zakres opisuje SIWZ wraz z załącznikami.

Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania 1 zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Kostrzyn nad Odrą

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie składa się z następujących odcinków:

„Kanał Racza Struga, gm. Słubice, gm. Górzyca”;

„Kanał Kostrzyński, gm. Górzyca”;

1. „Kanał Racza Struga w km 6+312– 27+158, gm. Słubice, gm. Górzyca”

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na Kanale Racza Struga

W km 6+312 – 27+158 (gmina Słubice i Górzyca). Zakres robót obejmuje usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie kosiarką pływającą oraz udrażnianiu wód poprzez usuwanie wykoszonych porostów na brzeg i zatorów.

2. „Kanał Kostrzyński w km 0+000 – 6+805, gm. Górzyca”

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na Kanale Kostrzyńskim

W km 0+000 – 6+805 (gmina Górzyca). Zakres robót obejmuje wykaszaniu roślin z brzegów, usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie oraz udrażnianiu wód poprzez usuwanie zatorów i namułów. W km 0+080 – 6+805 zostaną usunięte rośliny pływające i korzeniące się w dnie. W km 0+000 – 0+080 odmulanie wraz z rozplantowaniem urobku odprowadzalnik do stacji pomp w Chyrzynie.

Szczegółowy zakres opisuje SIWZ wraz z załącznikami. Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania nr 2 zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w kwocie 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Międzyrzecz

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie składa się z następujących odcinków:

1.„Kanał Białe Łąki, gm. Międzyrzecz”;

2.„Struga Jordanka, gm. Bledzew”;

3.„Rzeka Obra, gm. Międzyrzecz;

1. „Kanał Białe Łąki w km 0+000 – 10+930”

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na Kanale Białe Łąki

W km 0+000-10+930(gmina Międzyrzecz). Zakres robót obejmuje ręczne wykoszenie porostów gęstych ze skarp cieku, ręczne wykaszanie porostów twardych z dna cieku, hakowanie roślin korzeniących.

2. „Struga Jordanka w km 0+000 – 3+000,7+221-16+020”

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na Struga Jordanka

W km 0+000-3+000, 7+221-16+020(gmina Bledzew). Zakres robót obejmuje ręczne wykoszenie porostów gęstych ze skarp cieku, ręczne wykaszanie porostów twardych z dna cieku, hakowanie roślin korzeniących.

3. „Rzeka Obra w km 50+825-52+275”

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na Rzece Obrze (gmina Międzyrzecz). Zakres robót obejmuje: wykoszenie porostów ze skarp i hakowaniu roślin korzeniących w dnie.

Szczegółowy zakres opisuje SIWZ wraz z załącznikami. Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania nr 3 zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Międzychód

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie składa się z następujących odcinków:

1. „Kanał Świniarski, gm. Skwierzyna”;

2. „Struga Lubikowska, gm. Przytoczna”;

1. „Kanał Świniarski 0+000-7+440”

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na Kanale Świniarskim (gmina Skwierzyna). Zakres robót obejmuje ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku, hakowanie przy zarośnięciu lustra wody.

2. „Struga Lubikowska w km 19+975-24+475”

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na Strudze Lubikowskiej w km 19+975-24+475 (gm. Przytoczna, gm. Pszczew). Zakres robót obejmuje ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku, hakowanie przy zarośnięciu lustra wody.

Szczegółowy zakres opisuje SIWZ wraz z załącznikami. Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania nr 4 zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w kwocie 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Grodzisk Wielkopolski

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na Rowie Grodziskim w km 0+000 - 7+034,7+174 – 7+546 (gmina Grodzisk, Kamienieniec, pow. Grodziski).

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp i dna cieku, usuwanie namułów z dna cieku.

Szczegółowy zakres opisuje SIWZ wraz z załącznikami. Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania nr 5 zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w kwocie 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Wolsztyn

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na Rzece Dojca w km 0+000-3+070,4+000-8+000,17+300-18+400, (gmina Wolsztyn, Rakoniewice, pow. wolsztyński, grodziski).

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp i dna cieku, wycięcie krzaków, mechaniczne odmulenie dna cieku, usuwanie namułów z dna cieku.

Szczegółowy zakres opisuje SIWZ wraz z załącznikami. Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania nr 6 zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w kwocie 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Nowy Tomyśl

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie składa się z następujących odcinków:

1. „Rzeka Szarka, gm. Siedlec”;

2. „Strumień Kościółek, gm. Nowy Tomyśl”;

3. „Rów Rekliński, gm. Siedlec”;

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący wszystkich odcinków.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na Rzece Rzece Szarka, w km. 0+000 – 26+500,30+450 – 33+400 Strumieniu Kościółek w km 0+900 – 4+000 oraz Rowie Reklińskim w km 0+000 – 6+700 (gmina Siedlec, Nowy Tomyśl, pow. wolsztyński, nowotomyski).

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp i dna cieku, wycięcie krzaków, mechaniczne odmulenie dna cieku, zabudowa wyrw. Szczegółowy zakres opisuje SIWZ wraz z załącznikami. Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania nr 7 zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w kwocie 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Sulęcin

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77310000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie składa się z następujących odcinków:

1. „ Kanał Głuchowski, gm. Słońsk, gm. Krzeszyce”;

2 „Kanał Grodziski, gm. Słońsk;

3. „Kanał Krępiński, gm. Słońsk, gm. Krzeszyce”;

4. „Kanał Budzigniewski, gm. Słońsk, gm. Witnica”;

5. „Kanał Siedlicki, m. Gorzów Wielkopolski, gm. Deszczno”

1. Nazwa zadania: „Kanał Głuchowski w km 0+000 – 12+000, gm. Słońsk, Krzeszyce”.

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja cieku naturalnego o nazwie Kanał Głuchowski w km 0+000 – 12+000, gm. Słońsk, Krzeszyce.

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp, wycięcie krzaków, mechaniczne hakowanie dna, usuwanie namułów.

2. Nazwa zadania: „Kanał Grodziski w km 0+000 -1+630, gm. Słońsk”.

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja cieku naturalnego o nazwie Kanał Grodziski w km 0+000 -1+630, gm. Słońsk.

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp cieku, mechaniczne hakowanie dna.

3. Nazwa zadania: „Kanał Krępiński w km 0+000 – 16+750, gm. Słońsk, Krzeszyce”.

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja cieku naturalnego o nazwie Kanał Głuchowski w km 0+000 – 12+000, gm. Słońsk, Krzeszyce.

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp, wycięcie krzaków, mechaniczne hakowanie dna, usuwanie wywrotów drzew.

4.Nazwa zadania: „Kanał Budzigniewski w km 0+000 – 12+385, gm. Słońsk, Witnica”.

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja cieku naturalnego o nazwie Kanał Budzigniewski

W km 0+000 – 12+385, gm. Słońsk, Witnica.

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp cieku, wycięcie krzaków, mechaniczne hakowanie dna.

5. Nazwa zadania: „Kanał Siedlicki w km 0+000 - 10+000, 13+240 – 21+920, m. Gorzów Wlkp., gm. Deszczno”.

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja cieku naturalnego o nazwie Kanał Siedlicki w km 0+000 - 10+000, 13+240 – 21+920, m. Gorzów Wlkp., gm. Deszczno.

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp cieku z wygrabieniem oraz wykoszenie dna z wygrabieniem.

Szczegółowy zakres opisuje SIWZ wraz z załącznikami. Wykonawcy składający ofertę na realizację Zadania nr 8 zobowiązani są do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 164-375042
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PO.ZOZ.1.281/01.2018
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Gorzów Wielkopolski

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Usług Melioracyjnych Mieczysław Mazur
210016004
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 70
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 115 003.66 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 77 243.20 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PO.ZOZ.1.281/01/2018
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Kostrzyn nad Odrą

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Handel i Usługi Anna Chruściel
812743899
ul. Wojska Polskiego 71/3
Słubice
69-100
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 94 632.84 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 135 679.42 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PO.ZOZ.1.281/01.2018
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Międzyrzecz

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Meliotech Jarosław Jóźwiak
080274940
Wybudowanie 10
Międzyrzecz
66-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 110 714.98 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 76 479.54 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PO.ZOZ.1.281/01.2018
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Międzychód

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Meliotech Jarosław Jóźwiak
080274940
Wybudowanie 10
Międzyrzecz
66-300
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 46 798.70 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 33 324.64 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PO.ZOZ.1.281/01.2018
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Grodzisk Wielkopolski

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Przedsiębiorstwo Budowlane Maj Anna Tadeusz
631206380
Palędzie, ul. Modrzewiowa 14
Dopiewo
62-017
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 15 287.90 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 13 229.27 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PO.ZOZ.1.281/01.2018
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Wolsztyn

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wolsztynie
ul. Żeromskiego 16
Wolsztyn
64-200
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 33 599.26 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 27 011.38 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PO.ZOZ.1.281/01.2018
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Nowy Tomyśl

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Wolsztynie
ul. Żeromskiego 16
Wolsztyn
64-200
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 94 301.51 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 74 822.05 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: PO.ZOZ.1.281/01.2018
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

Cieki na terenie NW Sulęcin

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/11/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Handel i Usługi Melioracyjne Marek Fronczak
211208875
pl. Jana Pawła II 20/4
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Zakład Usług Melioracyjnych inż. Andrzej Fronczak
210211473
ul. Łokietka 20/3
Gorzów Wielkopolski
66-400
Polen
NUTS-Code: PL
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 350 006.16 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 217 696.15 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

— Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ,

— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia [JEDZ], tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ składa się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowany, przed wyznaczonym terminem składania ofert i przesłany przy pomocy środków komunikacji elektronicznej zgodnie z zapisami SIWZ. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne.

— Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem) albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci,

— Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie i z uwzględnieniem wymagań SIWZ

— Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do reprezentowania firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,

— Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają oświadczenie, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

— (Nieobowiązkowy) Zaleca się dołączenie do oferty kopii złożonego dokumentu lub kopii potwierdzenia wniesienia wadium. Samo wadium należy wnieść zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Składane samodzielnie przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji przez Zamawiającego z otwarcia ofert:

— Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego wyszczególnione w treści SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odowlania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
03/12/2018